banner
Chia sẻ
Đóng góp bởi:   CEO TONY VŨ
Ngày xuất bản:   Thứ Ba, 14/11/2023 18:17:00 +07:00 Theo dõi Job3s trên Job3s Google News
author 1 lượt xem
author 8 phút đọc

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 mang đến bình an may mắn

Khi lựa chọn tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với tuổi Ất Mão. Lựa chọn người xông đất phù hợp sẽ mang đến nhiều may mắn, bình an và thịnh vượng cho gia chủ trong năm mới.

1. Những tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 hợp

Nên chọn tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 như thế nào? Năm 2023 sắp hết, cùng nhìn về tương lai và tìm hiểu tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 để có một năm mới tài lộc vẹn toàn. Người sinh năm 1975 có Thiên can Ất và Địa chi Mão. Các tuổi có Thiên Can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với tuổi Ất Mão năm 2024 bao gồm:

 • Kỷ Hợi 1959

 • Canh Thân 1980

 • Canh Dần 1950

 • Nhâm Tý 1972

 • Kỷ Tỵ 1989

 • Nhâm Ngọ 2002

 • Quý Mùi 2003

 • Mậu Tuất 1958

 • Đinh Hợi 1947

 • Tân Mão 1951

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 - cần tìm người có Thiên Can, Đại chi, Ngũ hành tương sinh
Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 - cần tìm người có Thiên Can, Đại chi, Ngũ hành tương sinh

2. Những tuổi xông đất KỴ với tuổi Ất Mão 1975 năm 2024

Bên cạnh biết các tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024, cũng cần quan tâm đến những tuổi kỵ để tránh những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Cụ thể những tuổi này bao gồm:

 • Ất Tỵ 1965

 • Tân Sửu 1961

 • Giáp Dần 1974

 • Bính Thìn 1976

 • Quý Hợi 1983

 • Bính Dần 1986

 • Bính Tý 1996

 • Canh Thìn 2000

 • Bính Ngọ 1966

 • Quý Mão 1963

3. Phân tích độ phù hợp các tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975

Tuy có 10 tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 phù hợp, nhưng cấp độ tương hợp của mỗi năm tuổi với tuổi Ất Mão là khác nhau. Các mức độ phù hợp này được phân tích cụ thể như sau:

3.1. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Kỷ Hợi – 1959

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất xung khắc với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ - Thiên can với gia chủ không hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ - Thiên can với năm 2024 rất hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Mùi Mão Hợi) với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không hợp không xung với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Đạt 16/20 điểm, mức độ PHÙ HỢP đạt mức Tốt

3.2. Tuổi xông đất Canh Thân – 1980

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Canh - Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Canh - Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Thân – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn đạt tam hợp (Thân Tý Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Thân – Địa chi với năm 2024 rất hợp.

Kết luận: Đạt 16/20 điểm, mức độ PHÙ HỢP đạt mức Tốt

Canh Thân 1980 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ tốt
Canh Thân 1980 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ tốt

3.3. Tuổi xông đất Canh Dần – 1950

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Canh - Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Canh - Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Dần – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Dần – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

Canh Dần 1950 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ KHÁ
Canh Dần 1950 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ KHÁ

3.4. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Nhâm Tý – 1972

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm - Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm - Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý Ngọ Mão Dậu) với địa chi tuổi xông nhà là Tý – Địa chi với chủ nhà không hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn đạt Tam Hợp (Thân Tý Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Tý – Địa chi với năm 2024 rất hợp.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

Xem thêm: Xem Tuổi Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh Năm 1974 Và Những Lý Giải Thú Vị

3.5. Tuổi xông đất Kỷ Tỵ – 1989

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ - Thiên can với gia chủ không hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ - Thiên can với năm 2024 rất hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Tỵ – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Tỵ – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.6. Tuổi xông đất Nhâm Ngọ – 2002

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm - Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm - Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão phạm Tứ Hành Xung (Tý Ngọ Mão Dậu) với địa chi tuổi xông nhà là Ngọ – Địa chi với chủ nhà không hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Ngọ – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 13/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.7. Tuổi xông đất Quý Mùi – 2003

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương sinh với thiên can tuổi xông nhà là Quý - Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương sinh với thiên can tuổi xông nhà là Quý - Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Hợi Mão Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Mùi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Tứ Hành Xung (Thìn Tuất Sửu Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Mùi – Địa chi với năm 2024 không hợp.

Kết luận: Đạt 13/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.8. Tuổi xông đất Mậu Tuất – 1958

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Mậu - Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Mậu - Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Lục Hợp (Tuất hợp Mão) với địa chi tuổi xông nhà là Tuất – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Tứ Hành Xung (Thìn Tuất Sửu Mùi) và Lục Xung (Tuất xung Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Tuất – Địa chi với năm 2024 không hợp.

Kết luận: Đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình

3.9. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Đinh Hợi – 1947

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy xung khắc với tuổi xông là Thổ vì Thổ khắc Thủy – Ngũ hành với gia chủ không hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Thổ vì Hỏa sinh Thổ – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Đinh - Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Đinh - Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Hợi Mão Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình

Đinh Hợi 1947 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ TRUNG BÌNH
Đinh Hợi 1947 hợp xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 ở mức độ TRUNG BÌNH

Xem thêm: Tuổi Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh Năm 1985 Vào Năm Mới 2024

3.10. Tuổi xông đất Tân Mão – 1951

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Tân - Thiên hợp với gia chủ không phù hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Tân - Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Mão – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Mão – Địa chi với năm 2024 không hợp.
 • Kết luận: Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 Tân Mão đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình.

Thông qua bài viết trên, chúng ta đã tìm ra được tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 gồm những tuổi nào. Tuy nhiên, việc lựa chọn tuổi hợp để xông nhà chỉ mang tính tương đối, vì còn có có những yếu tố chuyên sâu hơn phù hợp với tử vi mỗi người. Nhiều trường hợp hai người tuổi xung nhau nhưng lại được sao hoài giải trong tử vi nên có thể chuyển khắc thành hợp.

Bài viết liên quan
Top 7 cách đốt phong lông xả xui hiệu quả nhất cho người buôn bán
Top 7 cách đốt phong lông xả xui hiệu quả nhất cho người buôn bán

Cách đốt phong lông với nhiều phương pháp khác nhau từ lâu đã trở thành một trong những cách xả xui được áp dụng khi làm ăn buôn bán không thuận lợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đốt đúng để có thể hóa giải vận hạn và thu hút sự may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Hãy để job3s giúp bạn giải đáp ngay tại đây!

CEO TONY VŨ

Sinh ngày 6/8 cung gì? Tiết lộ những sự thật giấu kín từ lâu của cung này
Sinh ngày 6/8 cung gì? Tiết lộ những sự thật giấu kín từ lâu của cung này

Nằm ở chu kỳ đầu tháng 8, ngày sinh 6/8 mang theo những nét thú vị ẩn sâu trong con người của cung chủ. Vậy ngày 6/8 cung gì và có ảnh hưởng thế nào đến việc hình thành các chỉ số tính cách, tình duyên hay sự nghiệp? Job3s sẽ bật mí ngay một số sự thật không ngờ về ngày sinh 6/8 ngay tại đây!

CEO TONY VŨ

Tử vi hôm nay 31/10/2023 của 12 con giáp: Thân may mắn, Hợi thuận lợi
Tử vi hôm nay 31/10/2023 của 12 con giáp: Thân may mắn, Hợi thuận lợi

Chúng ta hãy cùng nhau giải mã tử vi hôm nay 31/10/2023 của 12 con giáp. Kết quả cho thấy rằng đa số đều gặp may mắn trong cuộc sống. Các con giáp có thể tận hưởng một ngày trọn vẹn mà không cần lo lắng quá nhiều.

CEO TONY VŨ

Nằm mơ thấy cá đánh con gì? Nhanh tay đánh ngay số này để hốt tiền về túi
Nằm mơ thấy cá đánh con gì? Nhanh tay đánh ngay số này để hốt tiền về túi

Nằm mơ thấy cá đánh con gì là điều luôn khiến người ta phải tò mò khi gặp chiêm bao thấy cá. Giấc mơ thấy cá mang lại điềm cát hay điềm hung? Có một sự kì lạ khi mơ thấy con cá thường ghép với hình ảnh của những con số. Đây cũng là điều người ta thường liên kết với dự đoán số đề hoặc sự may mắn.

CEO TONY VŨ

Phật bản mệnh tuổi Thìn là ai? Luôn ghi nhớ để tài vận hanh thông
Phật bản mệnh tuổi Thìn là ai? Luôn ghi nhớ để tài vận hanh thông

Phật bản mệnh tuổi Thìn là ai? 12 con giáp nói chung và Rồng nói riêng đều có một vị Phật luôn dõi theo, che chở và hướng con người đến giá trị chân - thiện - mỹ đích thực. Tuy không thể cầm nắm, nhìn thấy bằng mắt thường nhưng mỗi người có thể cảm nhận được bằng tâm linh.

CEO TONY VŨ

Con số may mắn hôm nay 4/11/2023 của 12 con giáp: Vận mệnh hanh thông
Con số may mắn hôm nay 4/11/2023 của 12 con giáp: Vận mệnh hanh thông

Chúng ta hãy cùng tìm kiếm con số may mắn hôm nay 4/11/2023 của 12 con giáp. Có thể thấy rằng mỗi tuổi đều sẽ gặp may nếu chọn được con số phù hợp bản mệnh.

CEO TONY VŨ

Sinh ngày 21/6 cung gì? Người sinh 21/6 làm những nghề này sẽ sớm thành đại gia
Sinh ngày 21/6 cung gì? Người sinh 21/6 làm những nghề này sẽ sớm thành đại gia

Sinh ngày 21/6 cung gì? Nhiều người có niềm tin vào 12 cung hoàng đạo đang tò mò không biết sinh ngày 21/6 thuộc sẽ cung hoàng đạo nào? Để hiểu rõ hơn về cuộc sống và tính cách của của người sinh ngày này, cùng tiếp tục đọc bài viết dưới đây của job3s.

CEO TONY VŨ

25 tháng 12 cung gì? Sự nghiệp đi lên, tình yêu bền chặt vì biết điều này sớm
25 tháng 12 cung gì? Sự nghiệp đi lên, tình yêu bền chặt vì biết điều này sớm

25 tháng 12 cung gì? Người sinh vào những ngày cuối năm thường rất nhiệt tình với cuộc sống và không ngại khó khăn. Họ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim luôn ấm áp, chân thành. Và bất cứ ai trong chúng ta đôi lần gặp gỡ đều có những ấn tượng không thể mờ phai.

CEO TONY VŨ

Người sinh ngày 20/11 cung gì? Hãy chú ý điều này nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe
Người sinh ngày 20/11 cung gì? Hãy chú ý điều này nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

Sinh ngày 20/11 cung gì? Người sinh ngày này có vận mệnh, tính cách, tình duyên, sự nghiệp như thế nào? Khám phá bản thân ngay nếu bạn sinh ngày này!

CEO TONY VŨ

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat
Tạo CV miễn phí và tìm công việc mơ ước với Job3s