Cập nhật bậc lương chuyên viên chính mới nhất: Những thay đổi áp dụng từ tháng 7/2024

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Năm, 18/04/2024 22:57:00 +07:00
Trong môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh, tìm hiểu về bậc lương chuyên viên chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự phát triển và thành công cá nhân. Đây không chỉ là một khía cạnh của việc quản lý tài chính cá nhân mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sự nghiệp và tạo ra cơ hội thăng tiến.

1. Tổng quan về chuyên viên chính

Thông tin về chuyên viên chính luôn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây là một chủ đề quan trọng của lĩnh vực quản lý nhân sự và ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi cá nhân.

1.1. Chuyên viên chính là gì?

Trước khi khám phá về những thông tin của bậc lương chuyên viên chính mới nhất, bạn cần tìm hiểu rõ khái niệm chuyên viên chính là gì.

Chuyên viên chính đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hành chính công. Họ là những chuyên gia có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cao, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách và lãnh đạo trong các tổ chức và cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên.

bậc lương chuyên viên chính
Chuyên viên chính làm việc cho các cơ quan, tổ chức nhà nước

1.2. Chuyên viên chính và tương đương là gì?

Trong hệ thống hành chính nhà nước, mặc dù có những ngạch mang tên khác nhau do thuộc các chuyên ngành riêng biệt nhưng chúng có tính chất tương đương với ngạch "chuyên viên chính".

Cán bộ công chức thuộc các ngạch này sẽ được hưởng mức lương cơ bản theo hệ thống lương cơ loại A2, được quy định cụ thể trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

1.3. Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Đây là một loại chứng chỉ được cấp cho các cán bộ công chức và viên chức tham gia vào các khóa học chuyên ngành quản lý nhà nước, đặc biệt là trong ngạch chuyên viên. Để đạt được chứng chỉ này, họ phải đáp ứng mọi điều kiện được quy định chặt chẽ theo luật pháp.

2. Quyền lợi của chuyên viên chính

Chuyên viên chính đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc thúc đẩy và tham gia vào các hoạt động quan trọng như nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật,... Quyền lợi của chuyên viên chính bao gồm:

 • Chủ trì và tham gia nghiên cứu: Họ có quyền lợi chủ trì hoặc tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đóng góp ý kiến chuyên môn để đảm bảo các quyết định được đưa ra căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn.

 • Xây dựng và hoàn thiện thể chế: Chuyên viên chính chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước, yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực và khả năng đưa ra cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất.

 • Chủ trì xây dựng quy định, quy chế: Họ được giao ủy quyền chủ trì hoặc tham gia vào việc xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

 • Tổ chức triển khai hoạt động chuyên môn: Chuyên viên chính chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo rằng các quy định và chính sách được thực hiện một cách hiệu quả.

 • Báo cáo, đánh giá và hoàn thiện cơ chế: Họ phải xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

 • Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chính sách, quy chế: Chuyên viên chính hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ đúng đắn.

 • Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả: Họ có quyền tham gia đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương mà họ phụ trách, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể.

Chính viên chính có quyền chủ trì và tham gia nghiên cứu chính sách pháp luật
Chính viên chính có quyền chủ trì và tham gia nghiên cứu chính sách pháp luật

3. Mã ngạch chuyên viên chính

Mã số ngạch 01.002 đại diện cho chuyên viên chính trong hệ thống công chức. Trong phạm vi này, chuyên viên chính không chỉ là những nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong các đơn vị và cơ quan tham mưu, tổng hợp.

Xem thêm: Hệ Thống ERP Là Gì? Giải Pháp Thông Minh Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

4. Hệ số lương chuyên viên chính

Hệ số chuyên viên chính là nền tảng quan trọng để xác định mức lương cơ bản và căn cứ để xác định các bậc lương và tiến thưởng trong hệ thống lương của công chức.

Việc hiểu rõ về các quy định và thông tin chi tiết về hệ số lương cho từng bậc là vô cùng quan trọng. Bởi vì hệ số lương có thể thay đổi theo thời gian và điều chỉnh bởi cơ quan quản lý, việc cập nhật thông tin mới nhất là cần thiết để tránh những hiểu lầm và thông tin không còn chính xác.

Hệ số lương của chuyên viên chính là cơ sở để xét tiến thưởng trong hệ thống công chức
Hệ số lương của chuyên viên chính là cơ sở để xét tiền thưởng trong hệ thống công chức

5. Bậc lương chuyên viên chính cập nhật 2024

Bậc lương chuyên viên chính là biểu hiện của sự thăng tiến trong hệ thống lương của công chức. Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chuyên viên chính được phân thành 8 bậc lương, tương ứng với 8 hệ số chuyên viên chính và thuộc Công chức loại A2 – nhóm 1 (A2.1).

Mỗi bậc lương của chuyên viên chính đều có một hệ số lương cố định. Điều này chứng tỏ rằng mức lương của chuyên viên chính không chỉ phản ánh trình độ và kinh nghiệm mà còn là kết quả của hệ thống cấp bậc và tiêu chuẩn xếp lương theo quy định của pháp luật.

STT

Các bậc lương chuyên viên chính

Hệ số của chuyên viên chính

1

Bậc 1 chuyên viên chính

4,40

2

Bậc 2 chuyên viên chính

4,74

3

Bậc 3 chuyên viên chính

5,08

4

Bậc 4 chuyên viên chính

5,42

5

Bậc 5 chuyên viên chính

5,76

6

Bậc 6 chuyên viên chính

6,10

7

Bậc 7 chuyên viên chính

6,44

8

Bậc 8 chuyên viên chính

6,78

6. Thời gian nâng bậc lương chuyên viên chính

Theo Nghị định 204/NĐ-CP của Chính Phủ, được điều chỉnh và bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định về thời gian thăng cấp và tăng bậc lương chuyên viên chính sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Dựa vào kết quả làm việc và thời gian giữ bậc lương trong ngạch:

 • Nếu cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và chưa đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 3 năm, họ sẽ được xem xét nâng lên 1 bậc.

 • Trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm, thời gian nâng bậc lương sẽ được kéo dài từ 6 đến 12 tháng tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Nâng bậc lương trước thời hạn:

 • Công chức có thành tích xuất sắc trong công việc, nếu chưa đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thể được xét nâng 1 bậc lương trước tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ công chức được nâng lương trước hạn trong một năm không vượt quá 10% tổng số công chức.

 • Công chức đến thời hạn nghỉ hưu, hoàn thành nhiệm vụ và chưa đạt bậc lương cuối trong ngạch cũng có thể được nâng 1 bậc lương thời hạn tối đa 12 tháng.

Công chức sẽ được nâng bậc lương khi đáp ứng tiêu chí về công việc
Công chức sẽ được nâng bậc lương khi đáp ứng tiêu chí về công việc

7. Bảng lương chuyên viên chính

Bảng lương của chuyên viên chính là một công cụ quan trọng để xác định mức lương và các phúc lợi liên quan cho công chức, viên chức vị trí trong tổ chức.

7.1. Lương chuyên viên chính

Hiện tại, mức lương của chuyên viên chính vẫn được tính dựa trên công thức đơn giản. Cách tính lương bằng hệ số tương ứng với từng bậc lương chuyên viên chính x 1,8 triệu. Cụ thể như sau:

Bậc lương chuyên viên chính

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Hệ số bậc lương chuyên viên chính

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,78

Lương chuyên viên chính (triệu đồng/ tháng)

7,92

8,532

9,144

9,756

10,368

10,98

11,592

12,204

7.2. Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính

Khi thực hiện việc chuyển ngạch lương từ chuyên viên sang chuyên viên chính, quy trình xếp lương tuân theo hướng dẫn của Thông tư 02/2017/TT-BNV năm 2017. Dưới đây là cách thực hiện xếp lương và ví dụ minh họa cụ thể:

 • Chuyển ngạch trong cùng nhóm ngạch (cùng hệ số bậc): Nếu cả ngạch cũ và ngạch mới đều có cùng hệ số bậc lương, thì lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sẽ được giữ nguyên từ ngạch cũ sang ngạch mới.

 • Chuyển ngạch có hệ số bậc lương cao hơn: Trường hợp ngạch mới có hệ số lương và bậc cao hơn so với ngạch cũ, lương sẽ được xếp theo quy trình khi nâng ngạch, theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BNV.

 • Chuyển ngạch có hệ số bậc lương thấp hơn: Nếu ngạch mới có hệ số lương và bậc thấp hơn so với ngạch cũ, lương sẽ được xếp theo hướng dẫn tại điểm a của Khoản 2 trong Thông tư 02/2017/TT-BNV. Đồng thời, người lao động sẽ được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (bao gồm cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) từ ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c của Khoản 1 trong Thông tư 02/2017/TT-BNV.

Xem thêm: Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính Là Gì? Top Ngành Nghề Cực Hot Dành Cho Gen Z

8. Thi chuyên viên chính cần chứng chỉ tiếng Anh gì?

Theo thông tư của Bộ Nội Vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV để tham gia kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, không yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ. Đối tượng dự thi chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước phù hợp với ngạch chuyên viên chính.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng trình độ ngoại ngữ tương xứng với yêu cầu của công việc vẫn là điều được đánh giá và ưu tiên khi xem xét ứng viên.

Thi chuyên viên chính không cần xét chứng chỉ ngoại ngữ
Thi chuyên viên chính không cần xét chứng chỉ ngoại ngữ

9. Tìm việc chuyên viên chính ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong vai trò chuyên viên chính có thể ứng tuyển tại các nguồn thông tin chính thức từ Chính phủ như trang web và fanpage chính thức. Đây là một cách hiệu quả để cập nhật thông tin về các vị trí công chức và viên chức mà họ có thể phù hợp và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tìm công việc liên quan đến chuyên viên chính trên website chính phủ
Tìm công việc liên quan đến chuyên viên chính trên website chính phủ

10. 2 cách phân loại công chức mới nhất hiện nay

Sau khi hiểu rõ về bậc lương chuyên viên chính, bạn cũng nên biết đến các cách phân lọai công chức. Theo quy định tại Điều 34 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và bổ sung vào năm 2019 công chức được phân loại dựa trên hai tiêu chí chính:

Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Loại A: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên cao cấp.

 • Loại B: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên chính.

 • Loại C: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên.

 • Loại D: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí cán sự và nhân viên.

Căn cứ trên vị trí công tác:

 • Công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 • Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tìm hiểu về bậc lương chuyên viên chính không chỉ giúp cá nhân xác định được giá trị công việc của mình mà còn tạo nên sự công bằng và minh bạch trong môi trường lao động. Điều này còn giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân góp phần vào sự thành công bền vững của tổ chức.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat