Job3s Job3s

Việc làm mới nhất

Lọc theo Lọc theo:

Gia Lai
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Lào Cai
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 4 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Bà Rịa Vũng Tàu
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Quảng Ninh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Đồng Nai
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 6 - 8 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 6 - 8 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Bình Định
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Từ 6 - 8 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Bà Rịa Vũng Tàu
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Hưng Yên
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Bắc Ninh
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Bình Thuận
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Trà Vinh
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Thừa Thiên Huế
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Quảng Nam
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Quảng Bình
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Tĩnh
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
An Giang
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Từ 11 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Ninh Bình
Từ 11 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 6 - 8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Bạc Liêu
Từ 11 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Bắc Giang
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 6 năm
Đồng Tháp
Từ 3 - 5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đắk Lắk
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 3 - 5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 6 - 8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Quảng Ngãi
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 4 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hưng Yên
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 3 - 5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 3 - 5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 3 - 5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hồ Chí Minh
Từ 16 - 20 triệu
Kinh nghiệm: 4 năm
Hồ Chí Minh
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 11 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Từ 16 - 20 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Hồ Chí Minh
Từ 16 - 20 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm nổi bật

Lọc theo Lọc theo:

Hà Nội
Từ 11 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm
Hà Nội
Từ 9 - 10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Hồ Chí Minh
Từ 13 - 15 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Hà Nội
Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 0 năm

Các công ty hàng đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM

Công ty Coca-Cola Việt Nam

Công ty Coca-Cola Việt Nam Công ty Coca-Cola Việt Nam

CÔNG TY QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

CÔNG TY QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM CÔNG TY QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Công ty Điện Tử Samsung Vina

Công ty Điện Tử Samsung Vina Công ty Điện Tử Samsung Vina

CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

CÔNG TY DILIGO HOLDINGS

CÔNG TY DILIGO HOLDINGS CÔNG TY DILIGO HOLDINGS

Công ty Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Công ty Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Công ty Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

CÔNG TY SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

CÔNG TY SONY ELECTRONICS VIỆT NAM CÔNG TY SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

Ngân hàng Thương mại Kỹ Thương Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Kỹ Thương Việt Nam

CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN

CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN

robot robot

Ứng dụng AI phân tích CV

robot

Ứng dụng

20 loại AI khác nhau

ai
ai
ai
ai
ai

Trích xuất thông tin CV

Gợi ý công việc phù hợp

Gợi ý ứng viên phù hợp

Mức độ phù hợp CV

Đề xuất kỹ năng phù hợp

Ngành nghề nổi bật

Ứng dụng AI phân tích CV

Trích xuất thông tin CV

Gợi ý công việc phù hợp

Gợi ý ứng viên phù hợp

Mức độ phù hợp CV

Đề xuất kỹ năng phù hợp

Và hơn thế nữa ...

robot
robot job3s robot job3s
robot job3s