Hiệu trưởng là công chức hay viên chức? Giải đáp chi tiết

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Chủ Nhật, 12/05/2024 23:30:00 +07:00
Hiệu trưởng là công chức hay viên chức? Hiệu trưởng chính thức được xếp vào nhóm viên chức - viên chức quản trị, không phải là công chức, được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ vị trí quản lý trường học. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt rõ vị trí, chức năng của vị trí quan trọng này trong hệ thống giáo dục.

1. Hiệu trưởng trường học là gì?

Trước khi xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức, hãy xem xét những thông tin chi tiết về chức vụ hiệu trưởng trường học. Vậy hiệu trưởng trường học là gì?

Theo Wikipedia, khái niệm hiệu trưởng còn được gọi là Chủ tịch trường (tiếng Anh là President), là lãnh đạo của một trường học, thường đứng đầu về các công tác điều hành hoặc nghi lễ của trường học.

Theo căn cứ của khoản 1,2 Điều 56 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về khái niệm của hiệu trưởng như sau:

"1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận.

2. Hiệu trưởng trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học và đạt chuẩn hiệu trưởng."

Như vậy, là người đứng đầu của trường học nên hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của trường như xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động trước Hội đồng nhà trường và các cấp có thẩm quyền, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục,...

Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cùng với các thủ tục, quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Vậy hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

Hiệu trưởng trường học là người lãnh đạo của một trường học
Hiệu trưởng trường học là người lãnh đạo của một trường học (nguồn internet)

>>Xem thêm: Giáo Viên Là Công Chức Hay Viên Chức? Từ A-Z Thông Tin Về Nghề Giáo Viên Trong Biên Chế Nhà Nước

2. Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

Hiệu trưởng là công chức hay viên chức? Theo quy định, có thể xác định hiệu trưởng của các trường công lập được xem là viên chức quản lý. Nếu trong trường hợp hiệu trưởng của trường học tư thục làm việc theo hợp đồng lao động thì được xem là người lao động.

Để hiểu hơn về việc phân loại này, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về 2 khái niệm công chức và viên chức:

*Về công chức:

Tính từ ngày 1/07/2020, hiệu trưởng tại các trường công lập không còn là công chức.

Thời gian trước tháng 7 năm 2020, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức được ban hành năm 2008, công chức bao gồm cả những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, vào năm 2019 sau khi Luật sửa đổi Luật cán bộ, được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, định nghĩa về công chức đã được điều chỉnh t, thay đổi và bổ sung. Theo đó, các đối tượng như quản lý lãnh đạo đang làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không được tính là công chức.

Cũng theo quy định mới này, Hiệu trưởng tại các trường công lập hiện nay sẽ không còn được tính là công chức.

*Về viên chức:

Căn cứ theo Điều 2 Luật Viên chức 2010 nhận định viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ có hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cũng căn cứ theo Luật Viên chức năm 2010 tại khoản 1 Điều 3 nhận định viên chức quản lý là người được bổ nhiệm để giữ các chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số cá công việc của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp của chức vụ quản lý.

Để xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức cần hiểu rõ công chức và viên chức
Để xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức cần phân biệt được công chức và viên chức

>>Xem thêm: Công Chức Là Gì? Phân Biệt Giữa Cán Bộ Và Công Chức Rõ Nhất

3. Điều kiện nào để trở thành hiệu trưởng trường THCS, THPT?

Sau khi xác định được chính xác hiệu trưởng là công chức hay viên chức, nếu muốn trở thành hiệu trưởng của trường THCS, THPT cần có được những điều kiện cần thiết.

Theo đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục phải đạt được các tiêu chuẩn dưới đây:

Điều kiện về trình độ đào tạo và thời gian công tác:

  • Cần phải đạt được trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn đã được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn) tại cấp học đó.
  • Đối với hiệu trưởng trường THPT phải đạt tiêu chuẩn về quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường học:

Căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có quy định như sau: Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 5 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng sẽ được viên chức, nhân viên trong trường góp ý và đánh giá theo quy định. Một hiệu trưởng công tác tại một trường trung học công lập không quá 1 nhiệm kỳ liên tiếp.

Sau khi xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức, bạn cần nắm được quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng
Sau khi xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức, bạn cần nắm được quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng (nguồn internet)

4. Quy trình đánh giá hiệu trưởng trường học cuối năm

Bên cạnh việc xác định hiệu trưởng là công chức hay viên chức, bạn cũng cần nắm bắt về quy trình đánh giá hiệu trưởng trường học cuối năm. Việc đánh giá này được căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

"Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Quy trình đánh giá

a) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng;

b) Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng;

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp."

Như vậy, tóm gọn lại việc đánh giá hiệu trưởng cuối năm sẽ được thực hiện theo quy trình sau:

  • Bước 1: Hiệu trưởng của trường sẽ tự đánh giá cuối năm dựa trên chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

  • Bước 2: Thực hiện các công tác lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng.

  • Bước 3: Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.

Đánh giá hiệu trưởng trường học cuối năm là một quy trình quan trọng
Đánh giá hiệu trưởng trường học cuối năm là một quy trình quan trọng

Như vậy, viên chức quản lý là câu trả lời cho băn khoăn hiệu trường là công chức hay viên chức. Sau khi được bổ nhiệm, hiệu trưởng sẽ phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, khi đó nhiệm kỳ của hiệu trường sẽ theo hợp đồng làm việc hoặc theo nhiệm kỳ. Khi hết kỳ hạn, hiệu trưởng vẫn phải ký tiếp hợp đồng có thời hạn mới theo quy định về chế độ làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành

Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat