Lean là gì? Nguyên tắc và cách áp dụng hiệu quả mô hình Lean

Đóng góp bởi:   Johan Đức Lê
Thứ Hai, 08/04/2024 19:50:00 +07:00
Lean là gì? Lean là thuật ngữ được các nhà quản trị sử dụng trong quá trình sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tối tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế biến động, người tiêu dùng giảm sức mua khiến doanh nghiệp phải tối ưu loại mọi quy trình kinh doanh để tối ưu chi phí, tăng sức mua của người tiêu dùng.

1. Lean là gì? Định nghĩa ngắn gọn

Lean hay lean production là quá trình cải tiến liên tục mọi quy trình trong kinh doanh nhằm loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị, gây lãng phí trong sản xuất để nâng cao giá trị cho khách hàng, có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ.

Định nghĩa Lean là gì?
Định nghĩa lean là gì?

Về cơ bản, mô hình này hướng đến việc tối ưu chi phí sản xuất, giảm lãng phí và mang lại hiệu quả kinh doanh. Có thể hiểu đơn giản lean là gì? Lean chính là việc tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng hơn với nguồn lực ít hơn.

2. Mục tiêu của lean là gì?

Mục tiêu chính mà các công ty, doanh nghiệp ứng dụng mô hình lean là gì? Đó là có được quy trình sản xuất tinh gọn, sử dụng nhân công, máy móc, nguyên vật liệu, và thời gian ít hơn, như vậy chi phí cũng thấp hơn.

Mục tiêu của Lean là gì?
Mục tiêu của lean là gì?

Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của lean, chúng ta có thể xác định những mục tiêu cụ thể như sau:

 • Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất và cải thiện chu kỳ sản xuất.

 • Tối ưu hóa bố trí nhà máy thông qua việc sắp xếp lưu chuyển nguyên liệu hiệu quả.

 • Giảm nguồn lực cần cho kiểm tra chất lượng.

 • Xây dựng mối quan hệ mật thiết với ít nhà cung cấp hơn, nhưng chất lượng và đáng tin cậy hơn.

 • Sử dụng trao đổi thông tin điện tử với nhà cung cấp và khách hàng.

 • Hợp lý hóa tổng thể sản phẩm để loại bỏ những mẫu cũ không còn cần thiết và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

 • Thiết kế sản phẩm đơn giản hóa với ít thành phần hơn nhưng không làm giảm chất lượng sản phẩm.

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ có thể tùy chỉnh dựa trên bộ phận chuẩn hóa, giúp giảm thiểu tồn kho và đáp ứng sự thay đổi nhu cầu của khách hàng.

3. Nguyên tắc áp dụng lean vào hoạt động sản xuất

Qua các thông tin đã biết về định nghĩa và mục tiêu của mô hình sản xuất tinh gọn lean. Vậy nguyên tắc hoạt động của lean là gì? Khách hàng là chính "thước đo" cho giá trị sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp. Lean luôn bắt đầu và kết thúc với những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Để sản phẩm và dịch vụ mang lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất, doanh nghiệp cần thực hiện 5 nguyên tắc áp dụng lean như sau:

Nguyên tắc hoạt động sản xuất của Lean là gì?
Nguyên tắc hoạt động sản xuất của lean là gì?

3.1. Xác định giá trị

Để triển khai bất kỳ chiến lược lean nào, quan trọng nhất là xác định rõ đối tượng khách hàng và những yếu tố mà họ coi trọng. Nhu cầu của khách hàng thay đổi liên tục và việc đặt câu hỏi về mong muốn hiện tại và tương lai của khách hàng là quan trọng.

Trong quy trình lean, khách hàng quyết định giá trị gia tăng. Để được coi là "giá trị gia tăng", mọi hoạt động phải đáp ứng ba tiêu chí chính: khách hàng sẵn sàng trả tiền, tạo ra các thay đổi tích cực về sản phẩm/dịch vụ và thực thi chính xác ngay từ đầu.

3.2. Lập biểu đồ giá trị

Sau khi xác định giá trị từ góc nhìn của khách hàng, bước tiếp theo là phân tích lưu trình giá trị. Nó là chuỗi các bước cần thiết để sản phẩm/dịch vụ đến tay khách hàng. Bằng cách xem xét từ đầu đến cuối quá trình sản xuất, bạn có thể xác định được bước nào không tạo ra giá trị, bước nào dư thừa và lãng phí cần phải loại bỏ.

3.3. Tạo dòng chảy

Sau khi loại bỏ các quy trình gây lãng phí, tối ưu được chi phí và thời gian, cần đảm bảo rằng các sản phẩm hoạt động theo một trình tự xác định, tuần tự, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Khi dòng chảy được tạo ra, doanh nghiệp giảm đáng kể các phát sinh gây lãng phí, thời gian chờ giảm xuống tối thiểu và quy trình ở trở nên linh hoạt hơn.

3.4. Xây dựng hệ thống kéo

Trong lĩnh vực sản xuất, áp dụng nguyên lý "kéo" đồng nghĩa với việc sản xuất theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng. Khách hàng đặt hàng và bạn chỉ sản xuất đúng theo đơn đặt hàng đó, đúng chủng loại, đúng số lượng và đúng thời gian.

Điều này giúp tránh tình trạng lưu kho không cần thiết và giảm chi phí quản lý hàng tồn. Hệ thống kéo là cách tiếp cận linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

3.5. Hoàn thiện và cải tiến

Khi doanh nghiệp đã xác định rõ giá trị, đồng thời xác định toàn bộ lưu trình giá trị, đảm bảo dòng chảy liên tục và đáp ứng việc "kéo giá trị" từ khách hàng, bước tiếp theo là hoàn thiện và cải tiến kịp thời.

Các công cụ như bản đồ chuỗi giá trị, Kaizen, 5S, Just in time, Kanban là những phương tiện chính để xây dựng và duy trì quá trình lean một cách hiệu quả. Sự hoàn thiện liên tục không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn giúp tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp, sẵn sàng đáp ứng sự biến động của thị trường.

4. Sự khác biệt giữa mô hình Lean và mô hình truyền thống

Điểm khác nhau giữa mô hình truyền thống và mô hình lean là gì? Chúng ta có thể phân biệt 2 mô hình này dựa trên các yếu tố sau:

Yếu tố

Mô hình truyền thống

Mô hình Lean

Triết lý

Tối ưu tài nguyên có sẵn, tập trung vào sản xuất hàng loạt.

Tập trung tạo giá trị cho khách hàng và tối ưu chi phí, vật liệu sản xuất.

Chiến lược

Chiến lược đẩy: Sản xuất được thúc đẩy bởi mục tiêu doanh số.

Chiến lược kéo: Sản xuất được thúc đẩy bởi nhu cầu khách hàng.

Tầm nhìn và mục tiêu

Tăng cường năng suất, tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Tăng cường chất lượng, mang giá trị cho khách hàng, giảm lãng phí và tạo môi trường làm việc tích cực.

Quy trình sản xuất

- Quy trình sản xuất thiếu linh hoạt, các công đoạn sản xuất thiếu tính liền mạch.

- Quy trình chuẩn hóa chưa được tối ưu tối đa hiệu quả.

- Coi bán thành phẩm là điều bình thường trong quy trình sản xuất.

- Quy trình sản xuất linh hoạt, có tính liên kết, giảm sự lãng phí trong sản xuất.

- Có phương pháp quản lý quy trình thực tế và đồng bộ chuẩn khuôn mẫu.

- Coi bán thành phẩm là dấu hiệu của lãng phí cần loại bỏ.

Đổi mới và cải tiến

- Nhìn nhận các vấn đề theo hướng tiêu cực.

- Thường ít thay đổi và cập nhật theo xu hướng.

- Tập trung đào tạo con người để giảm sự cố.

- Quy trình sản xuất linh hoạt, có tính liên kết, giảm sự lãng phí trong sản xuất.

- Doanh nghiệp liên tục cải thiện, nâng cấp quy trình sản xuất và con người.

- Tập trung cải tiến quy trình để giảm sự cố

5. Ý nghĩa của việc áp dụng mô hình lean

Áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn không chỉ là một chiến lược ngắn hạn, mà đó là sự biến đổi toàn diện về tư duy và hành động của tổ chức. Để đạt được hiệu quả này, doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn chiến lược và sự kiên trì.

Ý nghĩa của việc áp dụng mô hình Lean là gì?
Ý nghĩa của việc áp dụng mô hình lean là gì?

Ngoài ra, góc nhìn đầy đủ và có hệ thống cần bao gồm triết lý vận hành, văn hóa tổ chức, nguyên tắc lean, cùng các phương pháp và công cụ cải tiến. Hệ thống sản xuất tinh gọn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình với ít nguồn lực, ít thời gian, không gian và vốn.

Kết quả, sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra có chi phí thấp hơn, ít lỗi hơn so với các phương pháp quản lý truyền thống. Việc áp dụng lean cũng giúp đáp ứng tính linh hoạt nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo chất lượng cao, giảm chi phí và thời gian sản xuất.

Thông tin được quản lý đơn giản và chính xác hơn, giúp doanh nghiệp tránh được lãng phí liên quan đến tồn kho sản phẩm.

6. Các phương pháp quản trị trong mô hình lean

Để đạt hiệu quả cao khi áp dụng mô hình Lean Manufacturing, doanh nghiệp cần thực hiện việc rà soát kỹ lưỡng và loại bỏ sự lãng phí trong quy trình quản lý và sản xuất. Dưới đây là một số công cụ hỗ trợ thực hiện mô hình quản lý sản xuất tinh gọn:

Phương pháp quản trị phổ biến trong mô hình Lean là gì?
Phương pháp quản trị phổ biến trong mô hình lean là gì?
 • Phương pháp Six Sigma: Tập trung vào giảm biến động và cải thiện chất lượng.

 • Công Việc Tiêu Chuẩn (Standardized Work – SW): Xác định và duy trì quy trình làm việc hiệu quả.

 • Phân Tích Lãng Phí Muda và Phương Pháp Kaizen: Công cụ này giúp loại bỏ lãng phí và thúc đẩy cải tiến liên tục.

 • Phương Thức Quản Lý Kanban: Giúp kiểm soát lượng tồn kho và tối ưu hóa sản xuất theo nhu cầu thực tế.

 • Phương Pháp 5S: Tổ chức và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, hiệu quả.

 • Sản Xuất Tinh Giản qua Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị – Value Stream Mapping (VSM): Phân tích và tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất.

 • Phương Pháp Tập Trung Quy Trình PDCA – Focus PDCA: Quy trình lặp lại để liên tục cải thiện.

 • Mô Hình Sản Xuất Cell: Tổ chức quy trình sản xuất thành các cell để tăng hiệu suất.

 • Duy Trì Năng Suất Tổng Thể (Total Productive Maintenance – TPM): Bảo dưỡng và duy trì thiết bị để giảm gián đoạn sản xuất.

Mô hình quản lý sản xuất tinh gọn là một tập hợp linh hoạt của các công cụ, kỹ thuật và nguyên tắc. Sự kết hợp này giúp giải quyết một cách hiệu quả những thách thức trong quy trình sản xuất. Tùy thuộc vào điều kiện và đặc thù sản xuất, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng những công cụ cụ thể của lean.

>>>Xem thêm: Nhân Viên Tạp Vụ Là Gì? Nhân Viên Tạp Vụ Cần Làm Những Gì?

7. Làm thế nào để áp dụng hiệu quả mô hình lean cho doanh nghiệp?

Cách để doanh nghiệp áp dụng hiệu quả mô hình lean là gì? Mô hình lean có nhiều cách áp dụng, tùy thuộc vào nhu cầu và vấn đề của doanh nghiệp mà nhà quản trị chọn ra phương hướng phù hợp. Tuy nhiên, những case study áp dụng lean thành công thường luôn thực hiện 6 yếu tố sau:

Phương pháp để doanh nghiệp áp dụng hiệu quả mô hình Lean là gì?
Phương pháp để doanh nghiệp áp dụng hiệu quả mô hình Lean là gì?

7.1. Mục tiêu chiến lược cụ thể

Trước hết, lean không chỉ là một chiến lược, mà là một phương pháp giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược. Để triển khai lean hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu và truyền đạt sự quan trọng của lean đến các bộ phận phòng ban.

Việc này giúp nhân viên hiểu rõ vai trò của lean trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu và kích thích họ làm việc dễ dàng và hiệu quả hơn.

7.2. Luôn kiên định với mô hình lean

Đối với ban lãnh đạo, sự kiên định với lean là quan trọng nhất. Lãnh đạo cấp cao cần thể hiện sự cần thiết của lean trong doanh nghiệp thông qua hành động cụ thể như thường xuyên thăm xưởng sản xuất, truyền đạt đến toàn thể nhân viên thông tin về hiệu quả mà lean làm được cho doanh nghiệp.

7.3. Vạch ra chuỗi ra trị

Để nhìn thấy và loại bỏ lãng phí kịp thời trong quy trình sản xuất, việc vạch ra chuỗi giá trị xuyên suốt từ đầu đến cuối của quá trình là rất quan trọng. Chuỗi giá trị giúp xác định và loại bỏ các khâu không tạo giá trị cho doanh nghiệp. Áp dụng đúng cách, chuỗi giá trị cung cấp một hướng dẫn rõ ràng và đơn giản cho việc cải tiến, giúp tránh được sự lạc đường và tối ưu hóa quy trình.

7.4. Đặt ra tiêu chuẩn cụ thể

Tiêu chuẩn hóa nơi làm việc và công việc là bước quan trọng của mô hình lean. Bằng cách bắt đầu với phương pháp 5S để có nơi làm việc sạch-gọn-tối ưu. Sau đó tiêu chuẩn hóa các công đoạn, doanh nghiệp có thể ổn định quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán và tạo cơ sở cho các cải tiến tiếp theo.

7.5. Phát triển các nhà lãnh đạo tuyến đầu

Lãnh đạo tuyến đầu đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa lean. Làm thế nào họ thể hiện tầm ảnh hưởng trong các quá trình cải tiến như lean? Họ không chỉ là quản lý, người giám sát mà còn là người mà nhân viên tin tưởng, lắng nghe và báo cáo công việc hàng ngày. Đào tạo và cung cấp công cụ quản lý sẽ giúp họ có động lực mạnh mẽ để cống hiến và trở thành nhà lãnh đạo tuyến đầu tiếp theo của công ty.

7.6. Phân bổ nguồn lực hợp lý

Thiếu nguồn lực thường là một thách thức khi triển khai Lean. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần đảm bảo có đủ nguồn lực. Ngoài việc nâng cao năng lực nội tại, có thể cân nhắc thuê các đội tư vấn, chuyên gia lean hoặc sử dụng công cụ phần mềm để quản lý thời gian hiệu quả hơn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng của nhân sự nội bộ, đồng thời đảm bảo sự thành công trong triển khai lean.

>>>Xem thêm: Ngành Logistics Là Gì? Cơ Hội Việc Làm Khi Học Ngành Logistic Liệu Có Rộng Mở?

Để áp dụng hiệu quả mô hình lean trong quy trình sản xuất, doanh nghiệp cần nắm rõ các nguyên tắc hoạt động của lean là gì? Để từ đó áp dụng phương pháp quản trị và vận hành tinh gọn cho doanh nghiệp của mình.

Bài viết liên quan
iPhone 12 Pro Max 512GB giá bao nhiêu? Có đáng mua không ở thời điểm hiện tại?

iPhone 12 Pro Max 512GB giá bao nhiêu? Có đáng mua không ở thời điểm hiện tại?

iPhone 12 Pro Max 512GB giá bao nhiêu là thắc mắc của nhiều người dù dòng điện thoại này đã ra mắt được hơn 4 năm. iPhone 12 Pro Max 512GB là một chiếc điện thoại cao cấp với nhiều ưu điểm vượt trội, giá bán khi mới ra mắt giao động khoảng 34.490.000đ. Hiện tại, tập đoàn Apple đã cho ngưng sản xuất dòng máy này.
Xem thêm »
Cà nhính là gì? Tổng hợp teencode hot trend gen Z đầy đủ nhất

Cà nhính là gì? Tổng hợp teencode hot trend gen Z đầy đủ nhất

Cà nhính là gì? Đây là một trong những từ lóng rất phổ biến trên nhiều nền tảng mạng xã hội gần đây. Cà nhính là phương ngữ miền Tây với nghĩa ăn từng chút một hoặc ăn ít. Tuy vậy, gen Z đã biến tấu sử dụng để ám chỉ những thứ hài hước, thú vị, độc lạ dở khóc dở cười.
Xem thêm »
Gợi ý những bộ phim kiếm hiệp hay ngày xưa, xem mãi không chán

Gợi ý những bộ phim kiếm hiệp hay ngày xưa, xem mãi không chán

Những bộ phim kiếm hiệp hay ngày xưa với màn võ thuật đỉnh cao cùng cốt truyện độc đáo gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. Trong số đó phải kể đến Anh hùng xạ điêu, Ý thiên đồ long ký, Biên Thành lãng tử. Tuy kỹ xảo điện ảnh còn nhiều hạn chế nhưng nhờ nội dung đặc sắc nên các phim vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Xem thêm »
Vì sao nam giới nên xuất 21 lần 1 tháng: Cách giúp đàn ông sung mãn ở tuổi 60

Vì sao nam giới nên xuất 21 lần 1 tháng: Cách giúp đàn ông sung mãn ở tuổi 60

Lý giải vì sao nam giới nên xuất 21 lần 1 tháng cho thấy việc phóng tinh thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, đặc biệt là giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cho cánh mày râu. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng với mọi đối tượng, bạn cần chú ý đến cảm giác mỗi lần xuất tinh để xác định tần suất phù hợp.
Xem thêm »
Tiếng lóng là gì? Nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa của việc sử dụng tiếng lóng

Tiếng lóng là gì? Nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa của việc sử dụng tiếng lóng

Tiếng lóng thường được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp, nhằm mục đích kết nối và tăng sức thú vị cho cuộc trò chuyện. Vậy tiếng lóng là gì, ý nghĩa của việc sử dụng, có nên sử dụng loại ngôn ngữ này không, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này.
Xem thêm »
Khám phá xe Vario 150 giá bao nhiêu - Bảng giá mới cập nhật năm 2024

Khám phá xe Vario 150 giá bao nhiêu - Bảng giá mới cập nhật năm 2024

Xe Vario 150 giá bao nhiêu là câu hỏi được nhiều khách hàng thắc mắc khi tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Cho đến nay, dòng xe này đã được Honda Việt Nam phân phối chính hãng và được nhiều người săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế, giá thành sản phẩm thay đổi theo từng ngày, từng khu vực.
Xem thêm »
Review những bộ phim sát thủ Mỹ hay nhất mọi thời đại, chưa xem quả là tiếc

Review những bộ phim sát thủ Mỹ hay nhất mọi thời đại, chưa xem quả là tiếc

Tổng hợp những bộ phim sát thủ Mỹ hay nhất với kịch bản hấp dẫn cùng nhiều pha hành động mãn nhãn sẽ giúp người xem có được giây phút thư giãn tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó, từng bộ phim đều có diễn biến gay cấn cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám nhất định bạn không thể bỏ qua.
Xem thêm »
Không phải Elon Musk, đây mới là người giàu nhất thế giới

Không phải Elon Musk, đây mới là người giàu nhất thế giới

Trong top 100 những người giàu nhất thế giới phải kể đến Bernard Arnault với khối tài sản lên đến 233 tỷ USD. Kế đến là Elon Musk với tài sản ròng ước tính khoảng gần 200 tỷ USD. Họ đều là những vị tỷ phú nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn nổi danh trên toàn cầu.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi sim chính chủ Viettel tại nhà siêu đơn giản

Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi sim chính chủ Viettel tại nhà siêu đơn giản

Thay đổi sim chính chủ Viettel tại nhà là biện pháp hữu hiệu giúp nhà mạng quản lý người dùng và hạn chế những rủi ro tiềm ẩn xung quanh. Ngày nay, khi công nghệ phát triển, bạn chỉ cần ở nhà và cài đặt trên điện thoại là thông tin sim chính chủ đã được cài đặt, hoàn thiện chỉ trong chốc lát.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giảm giá Tiktok cho người mới

Hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giảm giá Tiktok cho người mới

Cách lấy mã giảm giá Tiktok cho người mới là thông tin đáng chú ý dành riêng cho những tín đồ đam mê mua sắm trên sàn Tiktok. Với hướng dẫn chi tiết, bạn có thể mua sắm sản phẩm thả ga và hưởng nhiều ưu đãi khủng đến từ sàn và nhãn hàng. Cơ hội săn hàng xịn với giá rẻ không còn là ước mơ.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat