Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Nên hay không nên đóng BHXH tự nguyện?

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Hai, 08/04/2024 19:11:00 +07:00
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Đây là một hình thức tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người tham gia tự lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính và thu nhập của mình. Nó hướng đến mục tiêu hưởng lương hưu khi về già và hỗ trợ một phần chi phí khi ốm đau, mất mát.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một loại bảo hiểm mà người tham gia tự nguyện đóng tiền để nhận được các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà họ đã chọn, thay vì bắt buộc theo quy định của pháp luật như bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện thường cung cấp các quyền lợi như trợ cấp khi về hưu, trợ cấp cho người lao động mất khả năng lao động do bệnh hoặc tai nạn, trợ cấp cho người thân khi chết và các dịch vụ y tế khác. Các khoản tiền đóng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện thường phụ thuộc vào mức độ và loại hình bảo hiểm mà người tham gia chọn, cũng như tuổi và tình trạng sức khỏe của họ.

2. Chế độ của BHXH tự nguyện

Dựa vào khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì cũng như quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng quyền lợi về 2 chế độ về hưu và tử tuất như người tham gia BHXH bắt buộc, gồm:

 • Hưởng lương hưu hàng tháng: Khi đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 • Nhận trợ cấp một lần: Khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

 • Trợ cấp mai táng

 • Trợ cấp tuất một lần: Khi người tham gia BHXH tự nguyện qua đời, người thân được hưởng trợ cấp.

 • Quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia tự nguyện không được hưởng các quyền lợi về ốm đau, thai sản và tai nạn lao động. Tuy vậy, hình thức đóng BHXH tự nguyện cung cấp linh hoạt cho người tham gia và giúp họ duy trì lợi ích tài chính khi về già.

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
Quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia bảo hiễm xã hội tự nguyện

3. Mức đóng BHXH tự nguyện

Trong quá trình tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì bạn sẽ thấy theo quy định tại Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chi tiết về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động được quy định như sau:

Người lao động quy định tại khoản 4 của Điều 2 trong Luật này sẽ đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng, với mức đóng là 22% của mức thu nhập tháng mà họ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng này sẽ căn cứ từ mức thu nhập tối thiểu là mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

Vậy công thức tính mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Mức đóng = 22% x Mức thu nhập lựa chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ

Trong đó:

 • Mức thu nhập lựa chọn đóng BHXH tự nguyện phải đảm bảo thấp nhất là mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn và cao nhất là 20 lần mức lương cơ sở.

 • Mức nhà nước hỗ trợ tính dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) so với mức đóng hằng tháng, căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và thời gian tối đa là 10 năm:

TT

Đối tượng

Mức đóng thấp nhất hàng tháng

Nhà nước chưa hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ

Mức đóng sau khi được hỗ trợ

1

Người thuộc hộ nghèo

330.000 đồng

30%

99.000 đồng

231.000 đồng

2

Người thuộc hộ cận nghèo

25%

82.500 đồng

247.500 đồng

3

Người thuộc đối tượng khác

10%

33.000 đồng

297.000 đồng

Ví dụ: Nếu bạn không thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện là 5 triệu đồng/tháng, mức đóng hàng tháng của bạn sẽ là:

Mức đóng hàng tháng = 22% x 5 triệu đồng - 33.000 đồng = 1.067.000 đồng.

>> Xem thêm: Bật Mí Cách Tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Trên VssID Đơn Giản

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% của mức thu nhập tháng trừ khoản được hỗ trợ

4. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

Hiểu theo khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì, có thể thấy, phương thức thanh toán bảo hiểm sẽ vô cùng đa dạng. Có 5 phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP:

 • Hàng tháng: Đây là phương thức phổ biến nhất, người tham gia đóng vào quỹ BHXH mỗi tháng.

 • 3 tháng một lần: Người tham gia đóng vào quỹ BHXH 3 tháng một lần.

 • 6 tháng một lần: Người tham gia đóng vào quỹ BHXH 6 tháng một lần.

 • 12 tháng một lần: Người tham gia đóng vào quỹ BHXH 1 năm một lần.

 • Đóng 1 lần cho nhiều năm về sau: Người tham gia đóng vào quỹ BHXH 1 lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm.

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
Có 5 phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

5. Mức hưởng BHXH tự nguyện

Ngoài việc tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì, bạn cũng không nên bỏ qua quyền lợi của chính mình khi tham gia loại bảo hiểm này.

5.1. Mức hưởng chế độ hưu trí

Theo quy định, mức hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được tính dựa trên 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm tham gia, cụ thể như sau:

 • Nam lao động nghỉ hưu từ năm 2018 được tính là 16 năm, từ năm 2019 là 17 năm, từ năm 2020 là 18 năm, từ năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

 • Nữ lao động nghỉ hưu từ năm 2018 được tính là 15 năm và từ năm 2019 đến năm 2023 là đủ 20 năm.

Sau đó, mỗi năm tiếp theo, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tăng thêm 2%, với mức tối đa là 75%. Người tham gia BHXH đóng từ đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng chế độ hưu trí, không phân biệt giữa việc đóng theo hình thức bắt buộc hay tự nguyện.

Do đó, trong trường hợp cá nhân tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm và đã đến tuổi về hưu, họ có thể tiếp tục đóng bảo hiểm theo hình thức tự nguyện để đủ 20 năm và được hưởng lương hưu theo quy định.

Trợ cấp được nhận từ chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì:

Nội dung

Mức hưởng

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP: Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Nhận tiền trợ cấp 1 lần

Căn cứ khoản 2 Điều 74 của Luật BHXH 2014. Mỗi năm người tham gia đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Thời gian đóng chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.​

5.2. Mức hưởng chế độ tử tuất

Dưới đây là phần trình bày thông tin về quyền lợi và các khoản tiền trợ cấp từ chế độ tử tuất:

Quyền lợi và các khoản trợ cấp

Mô tả

Trợ cấp mai táng

Bằng 10 lần mức lương cơ sở dành cho người có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp tuất

Đối với thân nhân của người tham gia, cứ mỗi năm:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ 2014 về trước);

- 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 về sau);

- Tối đa 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu chưa đủ 1 năm;

- Tối thiểu 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc lẫn tự nguyện.

Với thân nhân của người đang hưởng lương hưu: 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu và cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng nếu chết vào các tháng sau đó.

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
Mức hưởng căn cứ vào từng trường hợp cụ thể

5.3. Đóng BHXH tự nguyện có chế độ thai sản không?

Trả lời: Không, người tham gia đóng BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản.

Vậy điều kiện để hưởng chế độ thai sản mà không phải bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Đó là:

 • Tham gia BHXH bắt buộc.

 • Đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng liên tục hoặc không liên tục trước khi nghỉ sinh.

 • Nghỉ sinh theo quy định luật lao động.

6. Cách dừng đóng BHXH tự nguyện

Quy trình để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Cùng điểm qua các bước sau:

Bước 1: Viết đơn xin tạm dừng đóng BHXH tự nguyện và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà bạn đã đăng ký tham gia. Trong đơn, bạn cần nêu rõ lý do tạm dừng, thời gian và số tháng đã đóng BHXH tự nguyện.

Bước 2: Gửi đơn xin tạm dừng kèm theo sổ BHXH tự nguyện (nếu có) đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét và chấp nhận yêu cầu, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Giấy này sẽ ghi rõ thời gian tạm dừng và thời gian cho phép tiếp tục đóng.

Lưu ý rằng:

 • Trong thời gian tạm dừng, bạn sẽ không được hưởng các chế độ bảo hiểm.

 • Nếu muốn tiếp tục đóng, bạn cần đăng ký lại với cơ quan BHXH.

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
Trong thời gian tạm dừng, bạn không được hưởng các chế độ

7. Mua BHXH tự nguyện ở đâu?

Bạn có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện từ các cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc các công ty bảo hiểm:

 • Cơ quan bảo hiểm xã hội (Cục Bảo hiểm xã hội Hà Nội hoặc Chi nhánh Bảo hiểm xã hội).

 • Các ngân hàng và tổ chức tài chính (PVcombank).

 • Các công ty bảo hiểm (Prudential Vietnam).

8. Bảo hiểm nhân thọ có giống BHXH tự nguyện không?

Nắm được bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì, bạn sẽ thấy mặc dù cả 2 loại hình bảo hiểm đều mang đến sự bảo vệ tài chính cho tương lai nhưng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và BHXH tự nguyện lại có nhiều điểm khác biệt:

 • BHNT: Mang tính chất thương mại, hướng đến mục tiêu đầu tư, tích lũy tài chính và bảo vệ trước rủi ro.

 • BHXH tự nguyện: Mang tính chất bảo đảm xã hội, hướng đến mục tiêu hưởng lương hưu khi về già và hỗ trợ một phần chi phí khi ốm đau, thai sản.

>> Xem thêm: Chuyên Gia Hé Lộ Rủi Ro Khi Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Cần Tránh

bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì
BHNT mang tính chất đầu tư

Tóm lại, ngoài việc tìm hiểu định nghĩa bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì, bạn cần phải quan tâm đến mức đóng, mức hưởng cũng như một số quyền và nghĩa vụ khi tham gia loại bảo hiểm này. Việc này giúp bạn tránh những rủi ro và thiếu sót không đáng có trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Bài viết liên quan
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »
Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Chế độ đãi ngộ là gì? Có thể nói, với bất cứ người lao động nào, những đãi ngộ ngoài lương chính là chìa khóa để níu chân họ ở lại với doanh nghiệp. Cùng job3s khám phá ngay 7 đãi ngộ mà bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn có được. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ, cũng đồng thời là thông tin để người lao động có thể tìm được môi trường làm việc tối ưu nhất.
Xem thêm »
Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Với bất cứ doanh nghiệp nào, chuyên viên quản trị nhân sự cũng là vị trí không thể thiếu. Vị trí này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả của nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc, đưa doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển. Mời bạn cùng job3s khám phá các đặc điểm, vai trò cũng như tiềm năng, cơ hội của ngành này.
Xem thêm »
Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Nhân sự là nguồn lực, là tài nguyên chính của doanh nghiệp. Nắm rõ định biên nhân sự là gì rất quan trọng. Đây là một khía cạnh đặc biệt với lĩnh vực quản trị nhân sự. Thông qua định biên đúng chuẩn, doanh nghiệp sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, từ đó vận hành hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nhân sự.
Xem thêm »
Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Lời chào khi mới vào nhóm công ty rất quan trọng với mỗi cá nhân. Vì nó có thể ấn định các góc nhìn khác nhau của đồng nghiệp về bạn trong suốt thời gian làm việc chung. Bạn chuẩn bị gia nhập một công ty, bộ phận mới? Hãy cùng job3s tìm hiểu vài bí kíp để tạo ấn tượng ngay ngày đầu thật hiệu quả qua bài viết sau đây.
Xem thêm »
Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Trước những áp lực trong cuộc sống, không ít người mắc phải những chứng bệnh về tâm lý. Trong đó phải kể đến hội chứng kẻ mạo danh, tên tiếng Anh là imposter syndrome. Hội chứng này khiến người bệnh luôn ngờ vực về bản thân và thường xuyên rơi vào trạng thái u uất, phiền muộn. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết hơn về imposter syndrome là gì và cách khắc phục hội chứng này.
Xem thêm »
Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Ngành điều dưỡng học mấy năm là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm trong thời điểm hiện nay, thu nhập cũng ở mức tương đối ổn định. Do đó, nhu cầu theo học của sinh viên khá cao.
Xem thêm »
Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Bạn vẫn thường nghe nhắc đến giờ hành chính trong các chế độ làm việc, lao động tại nước ta. Thế nhưng, bạn có thực sự hiểu giờ hành chính là gì? Làm việc khung giờ hành chính có lợi ích và khó khăn gì? Bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng job3s đi khám phá chi tiết để hiểu thêm về khái niệm đặc biệt này.
Xem thêm »
Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế học không phải là một ngành mới nhưng không ít người băn khoăn: ngành kinh tế học những môn gì hoặc học ngành kinh tế ra làm gì. Trên thực tế, những kiến thức lẫn kỹ năng học được trong ngành kinh tế sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Job3s sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về ngành học này để bạn nắm rõ hơn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat