Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là gì? Cách lập phiếu xuất kho chuẩn 2024

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Bảy, 04/05/2024 09:55:00 +07:00
Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là gì? Phiếu xuất kho bán hàng là một chứng từ quan trọng, dùng để ghi chép số lượng nguyên vật liệu, công cụ, hàng hoá, sản phẩm được xuất từ kho của các doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước. Việc sử dụng phiếu xuất kho hợp lý và hiệu quả sẽ giúp quản lý kho hàng hiệu quả.

1. Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là gì?

Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là một chứng từ kế toán được sử dụng để ghi chép thông tin về các mặt hàng được xuất kho cho mục đích bán hàng. Phiếu xuất kho đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý kho hàng và theo dõi hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hoạt động bán hàng và tăng cường hiệu quả quản lý tài chính.

Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là gì?
Mẫu phiếu xuất kho bán hàng là một biểu mẫu được sử dụng để ghi chép thông tin về các mặt hàng được xuất kho

2. Mục đích lập phiếu xuất kho là gì?

Mục đích của việc lập phiếu xuất kho bao gồm:

Theo dõi chi tiết số lượng vật tư, hàng hóa xuất kho

Phiếu xuất kho giúp ghi chép đầy đủ thông tin về các mặt hàng được xuất kho như: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, giá thành, thành tiền,... Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt được số lượng hàng hóa còn lại trong kho, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá nhiều.

Làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

Phiếu xuất kho là chứng từ quan trọng để xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản xuất. Dựa vào thông tin trên phiếu xuất kho, kế toán sẽ hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.

Kiểm soát việc sử dụng vật tư, hàng hóa

Phiếu xuất kho giúp theo dõi việc sử dụng vật tư, hàng hóa của từng bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư, hàng hóa, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát.

Làm căn cứ để thanh toán với nhà cung cấp

Mẫu phiếu xuất kho là chứng từ hợp lệ để thanh toán với nhà cung cấp khi doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa. Bởi phiếu này thể hiện số lượng hàng hóa đã mua, giá cả và số tiền cần thanh toán cho nhà cung cấp.

Phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra

Phiếu xuất kho là chứng từ quan trọng trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra, doanh nghiệp có thể cung cấp phiếu xuất kho để chứng minh tính hợp pháp của hoạt động xuất kho.

Ngoài ra, phiếu còn có thể được sử dụng cho một số mục đích khác như:

 • Làm căn cứ để lập báo cáo xuất nhập kho hàng hóa.
 • Cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý kho hàng.
 • Phục vụ cho công tác thống kê, phân tích hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, việc lập phiếu xuất kho có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý kho hàng và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần đảm bảo lập phiếu xuất kho đầy đủ, chính xác và lưu trữ đúng quy định.

Lưu ý: Mục đích lập phiếu xuất kho có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp và loại hình hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần căn cứ vào quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế để lập phiếu xuất kho phù hợp.

Mục đích lập phiếu xuất kho là gì?
Mục đích lập phiếu xuất kho là để kiểm soát việc sử dụng vật tư, hàng hóa

3. Phiếu xuất kho do ai lập?

Việc xác định ai là người lập phiếu xuất kho bán hàng sẽ giúp cho việc phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh được tình trạng lơ là, vô trách nhiệm trong việc quản lý kho. Theo quy định chung, phiếu xuất kho bán hàng thường do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập, tùy thuộc vào quy định và tổ chức quản lý của từng doanh nghiệp cụ thể:

Bộ phận kho: Đây là bộ phận trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho. Do đó, việc lập phiếu xuất kho thường được giao cho bộ phận kho để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin về hàng hóa xuất kho.

Bộ phận quản lý: Tại một số doanh nghiệp, việc lập phiếu xuất kho có thể được giao cho bộ phận quản lý, ví dụ như bộ phận kế toán hoặc bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bộ phận quản lý cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận kho để thu thập thông tin cần thiết cho việc lập phiếu xuất kho.

Người trực tiếp xuất kho: Trong một số trường hợp, người trực tiếp xuất kho có thể được giao nhiệm vụ lập phiếu xuất kho.

Người nhận hàng: Nếu doanh nghiệp áp dụng quy trình xuất kho theo yêu cầu của khách hàng, thì người nhận hàng có thể được yêu cầu lập phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do ai lập?
Phiếu xuất kho có thể do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập

4. Quy định về phiếu xuất kho mới nhất

Quy định về phiếu xuất kho mới nhất được dựa trên Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mẫu chứng từ kế toán. Theo đó, có hai mẫu phiếu xuất kho chính được sử dụng:

Mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho bán hàng cho hàng hóa, vật tư.

Mẫu 03-VT: Phiếu xuất kho bán lẻ.

Doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu phiếu xuất kho đã được Bộ Tài chính quy định hoặc tự thiết kế mẫu phiếu phù hợp với nhu cầu và hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định như sau:

Nội dung chính của phiếu xuất kho

 • Thông tin về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế.
 • Thông tin về kho hàng: Tên kho hàng, mã kho hàng.
 • Thông tin về người lập phiếu: Họ và tên, chức vụ.
 • Thông tin về người nhận hàng: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại.
 • Thông tin về hàng hóa xuất kho: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Thông tin khác: Ngày lập phiếu, lý do xuất kho, ghi chú, chữ ký của người lập phiếu, thủ kho và người nhận hàng.

Lưu ý khi sử dụng phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho bán hàng phải được lập 3 liên:

 • Liên 1: Lưu bộ phận kế toán.
 • Liên 2: Lưu bộ phận kho.
 • Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Phiếu xuất kho bán hàng phải được lập đầy đủ, chính xác và có chữ ký của người lập phiếu, thủ kho và người nhận hàng. Phiếu này phải được lưu trữ đúng theo quy định của pháp luật.

Quy định về phiếu xuất kho mới nhất
Doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu phiếu xuất kho đã được Bộ Tài chính quy định hoặc tự thiết kế mẫu phiếu phù hợp

5. Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho bán hàng

Để lập phiếu xuất kho bán hàng bạn cần đảm bảo đầy đủ nội dung cần ghi trên phiếu xuất kho. Tất cả nội dung này phải mới nhất và tuân thủ theo quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phần đầu phiếu

 • Tên doanh nghiệp: Ghi rõ tên doanh nghiệp (đúng tên đã đăng ký kinh doanh).
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Tên kho hàng: Ghi tên kho hàng xuất kho.
 • Số và ngày tháng lập phiếu: Ghi số và ngày tháng lập phiếu xuất kho.
 • Họ và tên người lập phiếu: Ghi họ và tên người lập phiếu.
 • Chức vụ người lập phiếu: Ghi chức vụ của người lập phiếu.

Phần nội dung

 • Họ và tên người nhận hàng: Ghi họ và tên người nhận hàng.
 • Địa chỉ người nhận hàng: Ghi địa chỉ của người nhận hàng.
 • Điện thoại người nhận hàng: Ghi điện thoại của người nhận hàng.
 • Lý do xuất kho: Ghi rõ lý do xuất kho.
 • Nội dung hàng hóa xuất kho: Ghi rõ từng mặt hàng xuất kho
 • Mã hàng hóa: Ghi mã hàng hóa theo quy định của doanh nghiệp.
 • Tên hàng hóa: Ghi tên hàng hóa rõ ràng, chính xác.
 • Đơn vị tính: Ghi đơn vị tính của hàng hóa (kg, mét, cái,...)
 • Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa xuất kho.
 • Đơn giá: Ghi đơn giá của từng mặt hàng hàng hóa.
 • Thành tiền: Tính thành tiền cho từng mặt hàng hàng hóa (số lượng x đơn giá).
 • Tổng số lượng: Tính tổng số lượng tất cả các mặt hàng hàng hóa xuất kho.
 • Tổng thành tiền: Tính tổng thành tiền tất cả các mặt hàng hàng hóa xuất kho.
 • Số tiền bằng chữ: Ghi rõ số tiền tổng thành tiền bằng chữ.

Phần ký tên

 • Người lập phiếu: Ký tên và ghi rõ họ tên.
 • Thủ kho: Ký tên và ghi rõ họ tên.
 • Người nhận hàng: Ký tên và ghi rõ họ tên.

Mẫu phiếu xuất kho bán hàng phải được lập đầy đủ, chính xác và có chữ ký của người lập phiếu, thủ kho và người nhận hàng. Phiếu này phải được lưu trữ đúng quy định theo quy định của pháp luật.

Khi lập phiếu xuất kho bán hàng cần đảm bảo độ chính xác. Cần xác định loại phiếu xuất kho cần sử dụng (Mẫu 02-VT hoặc Mẫu 03-VT). Thu thập đầy đủ thông tin về hàng hóa xuất kho, bao gồm: mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, giá thành, thành tiền.

Xem thêm:

Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Cần Có, Kỹ Năng Số 3 Nhất Định Phải Biết

Mô Tả Công Việc Kế Toán Kho: Công Việc Chung, Hàng Ngày

Nội dung trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng là gì?
Nội dung trên phiếu xuất kho bán hàng giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết số lượng hàng hóa xuất kho

Tóm lại, tìm hiểu mẫu phiếu xuất kho bán hàng là việc làm vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc sử dụng phiếu xuất kho đúng chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp quản lý kho hàng hiệu quả, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hoạt động bán hàng và tăng cường hiệu quả quản lý tài chính.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat