Thuế thu nhập cá nhân là gì? Tất tần tật những điều cần biết về thuế TNCN

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Sáu, 31/05/2024 21:20:00 +07:00
Khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì tuy quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Đây là một loại thuế trực thu đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách nhà nước và điều tiết thu nhập trong xã hội. Hiểu rõ về thuế thu nhập cá nhân giúp bạn thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế cũng như tuân thủ pháp luật.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thu, đánh vào phần lợi tức mà mỗi cá nhân cư trú hoặc không cư trú thu được từ các nguồn thu nhập khác nhau sau khi đã trừ đi các khoản được miễn giảm theo quy định.

Thuế TNCN không áp dụng cho những người có thu nhập dưới mức quy định, do đó đảm bảo tính công bằng trong xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp.

Tìm hiểu khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì, cách tính và mức đóng thuế cụ thể theo từng trường hợp
Tìm hiểu khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì, cách tính và mức đóng thuế cụ thể theo từng trường hợp

Xem thêm: Mức Lương Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân? Đối Tượng Phải Đóng Thuế TNCN

2. Lợi ích quan trọng của việc đóng thuế thu nhập cá nhân

Việc hiểu thuế thu nhập cá nhân là gì không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng một xã hội công bằng.

2.1. Về mặt kinh tế - xã hội lợi ích của thuế thu nhập cá nhân là gì?

 • Đóng góp vào ngân sách quốc gia: Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. Sự tăng trưởng kinh tế kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng, từ đó làm tăng thu nhập từ thuế thu nhập cá nhân. Trong bối cảnh tự do hóa thương mại ảnh hưởng đến thuế xuất nhập khẩu, vai trò của thuế thu nhập cá nhân càng trở nên quan trọng.

 • Thúc đẩy công bằng xã hội: Tại Việt Nam, sự chênh lệch giàu nghèo vẫn còn đáng kể. Thuế thu nhập cá nhân thường chỉ áp dụng cho người có thu nhập trung bình trở lên, không đánh vào người có thu nhập thấp. Mặc dù chưa phải là nguồn thu lớn nhất, thuế thu nhập cá nhân đóng góp đáng kể vào việc thực hiện chính sách công bằng xã hội.

 • Điều tiết kinh tế vĩ mô: Thuế thu nhập cá nhân là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. Việc điều chỉnh thu nhập giữa các nhóm đối tượng khác nhau thông qua thuế thu nhập cá nhân giúp tăng cường phúc lợi xã hội.

 • Phát hiện thu nhập bất hợp pháp: Thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các khoản thu nhập bất hợp pháp như hối lộ, tham ô, buôn lậu, trốn thuế và lừa đảo.

2.2. Về mặt hệ thống thuế lợi ích của thuế thu nhập cá nhân là gì?

 • Khắc phục hạn chế của các loại thuế khác: Thuế thu nhập cá nhân khắc phục tính lũy thoái của các loại thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu dùng, đảm bảo tính công bằng trong hệ thống thuế thông qua phương pháp lũy tiến từng phần.

 • Hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp: Mối liên hệ giữa thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp giúp hạn chế tình trạng doanh nghiệp khai khống chi phí để trốn thuế, từ đó đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Thuế thu nhập cá nhân giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
Thuế thu nhập cá nhân giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước

2. Đối tượng nào cần nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay bao gồm:

(1) Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, theo quy định tại mục 3.

(2) Cá nhân cư trú được xác định là người đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

 • Hiện diện tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch, hoặc trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 • Có nơi cư trú ổn định tại Việt Nam, bao gồm có đăng ký thường trú hoặc thuê nhà ở theo hợp đồng có thời hạn.

(3) Cá nhân không cư trú được xác định là người không đáp ứng các điều kiện nêu tại mục (2).

Các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân

3. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Sau khi tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân là gì tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích các mức thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên nguồn thu nhập của mỗi cá nhân. Cụ thể như sau:

Đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương, kinh doanh, áp dụng biểu thuế lũy tiến với các mức thuế suất tương ứng với từng bậc thu nhập như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 triệu

Đến 5

5%

2

Trên 60 – 120 triệu

Trên 5 – 10 triệu

10%

3

Trên 120 – 216 triệu

Trên 10 – 18 triệu

15%

4

Trên 216 – 384 triệu

Trên 18 – 32 triệu

20%

5

Trên 384 – 624 triệu

Trên 32 – 52 triệu

25%

6

Trên 624 – 960 triệu

Trên 52 – 80 triệu

30%

7

Trên 960 triệu

Trên 80 triệu

35%

Đối với thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng thương mại, trúng giải thưởng, bản quyền, nhận tài sản thừa kế, quà tặng, áp dụng biểu thuế toàn phần với các mức thuế suất như sau:

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ đầu tư vốn

5

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

Thu nhập từ trúng thưởng

10

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

0,1

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

4. Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân là gì? Có 2 mốc thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân mà bất kỳ cá nhân nào cũng cần quan tâm chính là thời điểm tạm nộp thuế và thời hạn quyết toán. Cụ thể:

4.1. Thời điểm tạm nộp thuế TNCN

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 44, Luật Quản lý thuế 2019, thời điểm tạm nộp thuế TNCN được quy định cụ thể như sau:

 • Tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý: Chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

4.2. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 44, Luật Quản lý thuế 2019, thời điểm quyết toán thuế TNCN được quy định cụ thể như sau:

 • Chậm nhất vào ngày 31/03: Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế.

 • Chậm nhất vào ngày 30/04: Trường hợp cá nhân tự mình thực hiện quyết toán thuế.

Thời điểm nộp tạm thuế TNCN và thời gian quyết toán thuế rất quan trọng
Thời điểm nộp tạm thuế TNCN và thời gian quyết toán thuế rất quan trọng

Xem thêm: Khấu Trừ Thuế TNCN Là Gì? Hướng Dẫn Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân

5. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Cách tính thuế thu nhập cá nhân là gì? Dưới đây là các hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết giúp bạn nắm được quy trình tổng thể khi tính thuế:

5.1. Đối với cá nhân cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối với cá nhân cư trú sẽ có 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản miễn thuế

 • Thuế suất: Tra cứu theo biểu thuế lũy tiến từng phần, gồm 7 bậc với 5 mức thuế suất từ 5% – 35%.

Quy trình tính thuế thu nhập cá nhân là gì được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Tổng hợp các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

 • Bước 2: Xác định các khoản thu nhập được miễn thuế: Tiền tăng ca, làm thêm giờ, tiền làm việc vào ban đêm Thu nhập của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế hoặc hãng tàu nước ngoài

 • Bước 3: Xác định tổng thu nhập chịu thuế

 • Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ:

  • Giảm trừ gia cảnh

  • Giảm trừ phí đóng bảo hiểm, từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

 • Bước 5: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức thuế suất tương ứng trong biểu thuế lũy tiến.

Minh họa tính thuế thu nhập cá nhân: A là nhân viên văn phòng, có thu nhập 40 triệu đồng / tháng. A có các khoản nộp BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%). A nuôi 1 con dưới 18 tuổi.

Thuế TNCN của A được tính như sau: Thu nhập chịu thuế: 40.000.000 (đồng)

Các khoản giảm trừ:

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11.000.000 (đồng)

 • Giảm trừ gia cảnh cho 1 người phụ thuộc: 4.400.000 (đồng)

Tổng tiền BHXH + BHYT: 40.000.000 x (8% + 1,5% + 1%) = 4.200.000 (đồng)

Tổng các khoản được giảm trừ: 11.000.000 + 4.400.000 + 4.200.000 = 19.600.000 (đồng)

Thu nhập tính thuế của A: 40.000.000 – 19.600.000 = 20.400.000 đồng

=> Thu nhập tính thuế của A thuộc bậc 4.

Vậy số tiền thuế TNCN mà A phải nộp là: 20.400.000 x 20% – 1.650.000 = 2.430.000 (đồng)

Ngoài ra, bạn có thể tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo phương pháp rút gọn bằng cách áp dụng công thức ở bảng tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây.

Bậc

Thu nhập tính thuế

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN phải nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1

Đến 5 triệu

5%

0 triệu + 5% thu nhập tính thuế

5% thu nhập tính thuế

2

Trên 5 triệu – 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu

10% thu nhập tính thuế – 0,25 triệu

3

Trên 10 triệu – 18 triệu

15%

0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu

15% thu nhập tính thuế – 0,75 triệu

4

Trên 18 triệu – 32 triệu

20%

1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu

20% thu nhập tính thuế – 1,65 triệu

5

Trên 32 triệu – 52 triệu

25%

4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu

25% thu nhập tính thuế – 3,25 triệu

6

Trên 52 triệu – 80 triệu

30%

9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu

30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu

7

Trên 80 triệu

35%

18,15 triệu + 35% TNTT trên 80 triệu

35% TNTT – 9,85 triệu

Trường hợp 2: Người không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà có thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng thì sẽ bị khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng thu nhập (Đơn vị trả thu nhập sẽ khấu trừ luôn trước khi trả tiền)

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho người không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

Khi tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp, bạn cần tuân thủ theo mức thuế suất tương ứng trong biểu thuế lũy tiến
Khi tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp, bạn cần tuân thủ theo mức thuế suất tương ứng trong biểu thuế lũy tiến

5.2. Đối với cá nhân không cư trú

Theo quy định hiện hành, những người không cư trú tại Việt Nam không được hưởng các khoản giảm trừ gia cảnh. Vì vậy, nếu có thu nhập chịu thuế, họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập chịu thuế.

 • Các khoản thu nhập của người không cư trú không được giảm trừ bao gồm: Phí đóng bảo hiểm

 • Các khoản được giảm trừ bao gồm: khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp khuyến học, nhân đạo, làm từ thiện.

Theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của người không cư trú được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Trong đó, thu nhập chịu thuế là tổng tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế và được xác định tương tự như thu nhập chịu thuế của người cư trú.

6. Các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ

Cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm toàn bộ khoản thu nhập cá nhân nhận được, trừ các khoản sau:

 • Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca.

 • Trợ cấp điện thoại.

 • Trợ cấp trang phục.

 • Chi phí công tác.

 • Tiền lương làm thêm giờ.

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân gồm có:

 • Giảm trừ bản thân người nộp thuế: 132 triệu đồng/năm (11 triệu đồng/tháng).

 • Giảm trừ người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

 • Các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo hiểm đặc thù theo ngành nghề.

 • Các khoản đóng góp tự nguyện: bảo hiểm, từ thiện, khuyến học, quỹ nhân đạo và hưu trí.

Lưu ý, để được giảm trừ cho người phụ thuộc, người nộp thuế cần đáp ứng:

 • Đã đăng ký và có mã số thuế.

 • Cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh quan hệ phụ thuộc.

Cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm toàn bộ khoản thu nhập cá nhân nhận được sau đó trừ đi các khoản giảm trừ
Cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm toàn bộ khoản thu nhập cá nhân nhận được sau đó trừ đi các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập cá nhân là gì như một phần không thể thiếu trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về thuế TNCN không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn giúp chúng ta tận dụng được những quyền lợi và ưu đãi mà pháp luật mang lại. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về thuế TNCN, từ đó có thể tự tin hơn trong việc kê khai và nộp thuế.

Bài viết liên quan
PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp điện tử. Trong marketing, PPL mang hàm ý khác. Vậy, PPL là gì? PPL là chiến lược truyền thông marketing. Hiểu và áp dụng kênh ứng dụng phù hợp, chiến lược PPL sẽ mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giúp doanh nghiệp có được tệp khách hàng tiềm năng.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất hiện nay, giúp cá nhân kê khai đầy đủ nhất về thông tin cá nhân. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, cần sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin việc, nhập học,… Do đó, người kê khai cần ghi đủ và chính xác thông tin tại các mục.
Xem thêm »
Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Quản trị nhân lực ra làm gì là thắc mắc của nhiều bạn trẻ đang định hướng cho tương lai. Các công việc về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực là những việc chính mà người học ngành này sẽ làm. Nhân lực là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì thế để phát huy tối đa nguồn tài nguyên này thì luôn cần người quản trị nhân lực giỏi.
Xem thêm »
Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem thêm »
Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Thủ Đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và học viện ở miền Bắc. Không những thế, các trường đại học ở Hà Nội cũng luôn nằm trong danh sách các trường top đầu của Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học đều mong muốn có thể đến thủ đô học tập và tìm kiếm cơ hội. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 trường được đánh giá tốt nhất nơi đây.
Xem thêm »
Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Với nền văn hóa hội nhập toàn cầu hiện nay, LGBT không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng Fem là gì và liên quan thế nào đến LBGT thì không phải ai cũng hiểu rõ. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng trong kỹ thuật với một ý nghĩa khác. Để tìm hiểu thêm về điều này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của job3s.
Xem thêm »
Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Tìm việc làm Quận 1 thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt đang là mong muốn của rất nhiều người hiện nay. Quận 1 được biết đến là nơi sầm uất về thương mại, giải trí cũng như có chất lượng sống cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một việc làm Quận 1 phù hợp thì hãy tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích sau.
Xem thêm »
Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào? Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, cơ hội nghề nghiệp cũng rộng mở và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp. Ngành nghề nào sẽ phù hợp với phái đẹp? Tất cả sẽ được job3s giải đáp trong nội dung dưới đây.
Xem thêm »
Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Cách xin nghỉ việc đột xuất vừa khéo léo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp là điều được nhiều người quan tâm. Nếu xin nghỉ không khéo, bạn có thể gây ấn tượng xấu với sếp, thậm chí bị từ chối yêu cầu. Ngược lại, cách xin nghỉ lịch sự với lý do thuyết phục giúp bạn dễ dàng được chấp thuận mà không ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Xem thêm »
Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp chủ đạo, các ngành nghề tương lai tiềm năng là cách để các bạn trẻ đáp ứng được nhu cầu xã hội và có được cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau này. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đổi mới liên tục như hiện nay, nhiều ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải. Nếu bạn đang thắc mắc các ngành nghề có triển vọng trong tương lai gồm những gì, đừng bỏ qua top 10 mà job3s giới thiệu dưới đây.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat