MỚI NHẤT 2024: Các cấp bậc trong Công an nhân dân và thời gian thăng cấp chi tiết

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Bảy, 04/05/2024 14:54:00 +07:00
Tìm hiểu về các cấp bậc trong Công an nhân dân giúp bạn nhận biết được sự khác biệt so với các cấp bậc trong quân đội. Thông qua dấu hiệu nhận biết, bạn cũng có thể hiểu rõ những chức vụ và trách nhiệm của mỗi người trong tổ chức.

1. Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong công tác thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi phạm pháp. Lực lượng cảnh sát nhân dân là một phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang có vai trò đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội
Công an nhân dân là lực lượng vũ trang có vai trò đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội

2. Các cấp bậc trong Công an nhân dân có từ bao giờ?

Hệ thống các cấp bậc trong Công an nhân dân Việt Nam đã được quy định từ khá sớm. Theo Nghị định số 113/CP ngày 10 tháng 10 năm 1962, cấp hiệu của Cảnh sát nhân dân có nền màu xanh. Cấp bậc cao nhất của Cảnh sát nhân dân lúc đó là Trung tướng. Mặc dù 2 cấp bậc cao nhất của cảnh sát nhân dân hiện nay là Đại tướng và Thượng tướng, nhưng trong suốt một thời gian dài, cấp bậc thực tế cao nhất của Công an là Trung tướng.

Cấp bậc hàm Công an Việt Nam được thiết kế tương đối giống với kiểu quân hàm của Hồng quân Liên Xô, với nền màu xanh, vạch và sao. Trong đó, các chức vụ tên gọi của từng quân hàm giống với Quân hàm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó, cấp Đại tướng là cấp cao nhất và Binh nhì (Chiến sĩ bậc 2) là cấp thấp nhất.

Tuy nhiên, cấp bậc trong lực lượng cảnh sát mới nhất hiện nay được thực hiện theo Luật Công an nhân dân năm 2018. Cấp bậc, quân hàm được quy định với hệ thống cấp bậc từ cao xuống thấp và các lĩnh vực khác nhau.

Đến năm 1987, Pháp lệnh về lực lượng An ninh đã được ban hành, mở rộng hệ thống cấp bậc trong Công an nhân dân.

Xem thêm: Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Bao Gồm Những Thành Phần Gì?

3. Hệ thống các cấp bậc trong Công an

Theo quy định tại Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018, hệ thống các cấp bậc trong Công an được quy định như sau.

3.1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Hệ thống cấp bậc của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ được phân cấp như sau:

Cấp bậc

Bậc hàm

Sĩ quan cấp tướng

Đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng.

Sĩ quan cấp tá

Đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá.

Sĩ quan cấp úy

Đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy.

Hạ sĩ quan

Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.

3.2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật các cấp bậc được phân chia cụ thể như:

Cấp bậc

Bậc hàm

Sĩ quan cấp tá

thượng tá, trung tá, thiếu tá.

Sĩ quan cấp úy

đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy.

Hạ sĩ quan

Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.

Hình ảnh minh họa phù hiệu dành cho cấp bậc hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật
Hình ảnh minh họa phù hiệu dành cho cấp bậc hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

3.3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Đối với sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ các cấp bậc được phân chia cụ thể như:

Cấp bậc

Bậc hàm

Hạ sĩ quan nghĩa vụ

Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.

Chiến sĩ nghĩa vụ

Binh nhất, Binh nhì.

4. Những dấu hiệu nhận biết các cấp bậc trong Công an nhân dân

Nếu vẫn chưa biết cách phân biệt các cấp bậc trong Công an nhân dân và quân đội nhân dân, bạn có thể dựa vào những dấu hiệu nhận biết dưới đây.

4.1. Cấp hiệu của sĩ quan

Bạn có thể nhận biết cấp hiệu sĩ quan qua số lượng và cách bố trí sao, cụ thể:

Cấp bậc

Số sao

Cách bố trí

Hàm Thiếu úy, Thiếu tá, Thiếu tướng

1 sao

Sao xếp giữa

Hàm Trung úy, Trung tá, Trung tướng

2 sao

Sao xếp ngang

Hàm Thượng úy, thượng tá, Thượng tướng

3 sao

2 sao xếp ngang và 1 sao xếp dọc

Hàm Đại úy, Đại tá, Đại tướng

4 sao

2 sao xếp ngang và 2 sao xếp dọc

4.2. Cấp hiệu hạ sĩ quan, chiến sĩ

Nhận biết cấp hiệu hạ sĩ quan, chiến sĩ thông qua số lượng và cách bố trí vạch:

Cấp bậc

Số vạch

Cách bố trí

Hạ sĩ

1 vạch

Vạch ngang

Trung sĩ

2 vạch

Vạch ngang

Thượng sĩ

3 vạch

Vạch ngang

Binh nhì

1 vạch

Vạch (<)

Binh nhất

2 vạch

Vạch (<<)

5. Lương của từng cấp bậc Công an

Lương của các cấp bậc trong Công an nhân dân được quy định tại phụ lục đã được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Lương của các cấp bậc được tính bằng công thức: Hệ số x mức lương cơ sở.

Trong đó:

 • Hệ số đã được ghi chú chi tiết tại bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân kèm Nghị định 204.
 • Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Dưới đây là mức lương của hệ thống các bậc Công an nhân dân:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức lương (VNĐ)

Đại tướng

10.4

18.720.000

Thượng tướng

9.8

17.640.000

Trung tướng

9.2

16.560.000

Thiếu tướng

8.6

15.480.000

Đại tá

8.0

14.400.000

Thượng tá

7.3

13.140.000

Trung tá

6.6

11.880.000

Thiếu tá

6.0

10.800.000

Đại úy

5.4

9.720.000

Thượng úy

5.0

9.000.000

Trung úy

4.6

8.280.000

Thiếu úy

4.2

7.560.000

Thượng sĩ

3.8

6.840.000

Trung sĩ

3.5

6.300.000

Hạ sĩ

3.2

5.760.000

6. Phù hiệu các cấp bậc Công an nhân dân và hình ảnh

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 160/2007/NĐ-CP ban hành (đã được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 29/2016/NĐ-CP), hệ thống cấp hiệu các cấp bậc trong Công an nhân dân được quy định như sau.

6.1. Với sĩ quan

Đặc điểm của phù hiệu với các cấp sĩ quan được quy định như sau:

Đặc điểm

Cấp tướng

Cấp tá, cấp úy

Nền cấp hiệu

 • Nền có màu đỏ, hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc nền cấp hiệu có viền màu vàng.
 • Ở Giữa nền cấp hiệu có dệt hoa văn nổi hình cành tùng chạy dọc theo nền cấp hiệu
 • Nền có màu đỏ, hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc nền cấp hiệu có viền lé màu xanh.
 • Ở giữa nền cấp hiệu có đường vạch rộng 6 mm chạy dọc theo nền cấp hiệu.
 • Cấp tá hai vạch.
 • Cấp úy một vạch.

Cúc cấp hiệu

 • Hình tròn, màu vàng, có hình Quốc huy nổi bên trên.
 • Hình tròn, màu vàng.
 • Có hình ngôi sao 5 cánh nổi nằm ở giữa hai bông lúa.
 • Bên dưới 2 bông lúa là hình nửa bánh xe.
 • Chính giữa hình nửa bánh xe có lồng chữ "CA".

Sao 5 cánh

 • Màu vàng, đường vân nổi và đường kính 23 mm.
 • Màu vàng, đường kính 21.5 mm.
Hình ảnh minh họa phù hiệu dành cho các cấp Tướng Công an
Hình ảnh minh họa phù hiệu dành cho các cấp Tướng Công an

6.2. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ

Cấp bậc hạ sĩ quan và chiến sĩ có những đặc điểm về phù hiệu đeo trên áo như sau:

Đặc điểm nhận diện

Phù hiệu

Nền cấp hiệu và cúc cấp hiệu

 • Có sự tương đồng giữa nền và cúc cấp hiệu như của sĩ quan cấp úy.

Vạch bằng vải, rộng 6mm gắn ở cuối nền cấp hiệu

 • Hạ sĩ quan nghiệp vụ và chiến sĩ phục vụ có thời hạn vạch màu vàng.
 • Cấp bậc hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật vạch kẻ ngang màu xanh thẫm.

Cuối nền cấp hiệu

 • Hạ sĩ quan có vạch ngang còn chiến sĩ có đường 2 đường chéo tạo thành hình nón.
Hình ảnh minh họa phù hiệu của các hạ sĩ quan theo từng cấp bậc
Hình ảnh minh họa phù hiệu của các hạ sĩ quan theo từng cấp bậc
Hình ảnh minh họa phù hiệu các cấp bậc trong công an thuộc nhóm chiến sĩ
Hình ảnh minh họa phù hiệu các cấp bậc trong công an thuộc nhóm chiến sĩ

7. Phân biệt các cấp bậc trong Công an và quân đội

Hệ thống các cấp bậc trong Công an và quân đội nhân dân đều giống nhau ngoại trừ cấp úy. Trong quân đội nhân dân, cấp úy gồm 04 cấp là Đại úy, Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy. Còn trong Công an chỉ có 03 cấp là Thượng úy, Trung úy và Thiếu úy.

Cụ thể, cả quân đội và Công an đều gồm 04 bậc cho cấp Tướng (Đại tướng, Thượng tướng, Trung tướng và Thiếu tướng) và cấp Tá (Đại tá, Thượng tá, Trung tá và Thiếu tá). Riêng hạ sĩ quan và binh sĩ trong quân đội gồm: Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ (hạ sĩ quan) và Binh nhất, Binh nhì (binh sĩ).

Xem thêm: Giáo Viên Là Công Chức Hay Viên Chức? Từ A-Z Thông Tin Về Nghề Giáo Viên Trong Biên Chế Nhà Nước

8. Quy định về thời gian thăng các cấp bậc trong Công an nhân dân

Thời gian tăng cấp bậc hàm của Công an được quy định theo khoản 3 Điều 22 trong Luật Công an nhân dân bao gồm những thông tin sau đây.

8.1. Quy định về thời gian tăng cấp bậc hàm của Công an

Thời hạn thăng cấp bậc hàm của Công an được quy định như sau:

 • Từ cấp hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm.
 • Từ hàm Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm.
 • Từ bậc hàm thượng sĩ lên Thiếu úy: 02 năm.
 • Từ bậc hàm Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm.
 • Từ cấp bậc Trung úy lên Thượng úy: 03 năm.
 • Thượng úy lên Đại úy: 03 năm.
 • Đại úy lên Thiếu tá: 04 năm.
 • Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm.
 • Từ hàm Trung tá lên hàm Thượng tá: 04 năm.
 • Thượng tá lên Đại tá: 04 năm.
 • Từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm.
 • Thời hạn để thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng: 04 năm.

8.2. Điều kiện thăng cấp bậc hàm trong Công an

Để được xét thăng cấp bậc hàm, người công an này phải đáp ứng khá nhiều các điều kiện khác nhau, cụ thể như sau:

 • Đảm bảo hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
 • Có sức khỏe tốt, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức cũng như trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ, chức danh mà bản thân đang đảm nhiệm.
 • Đáp ứng đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm như trên.

Thăng cấp bậc hàm trước hạn và vượt cấp:

Trong trường hợp một cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, người này có thể được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn hoặc vượt cấp. Quy định để đạt được điều này bao gồm:

 • Người công an phải có tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
 • Người này phải có thành tích nghiên cứu khoa học trong quá trình công tác và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Đối với việc thăng cấp bậc hàm vượt cấp thì cấp bậc hàm đương nhiệm phải thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ từ 02 bậc trở lên.
Những chiến sĩ Công an có thành tích công tác tốt vượt bậc sẽ được thăng cấp bậc nhanh hơn
Những chiến sĩ Công an có thành tích công tác tốt vượt bậc sẽ được thăng cấp bậc nhanh hơn

Từ những thông tin, bạn có thể nắm được cách nhận biết các cấp bậc trong Công an nhân dân. Hệ thống cấp bậc rõ ràng và chuẩn xác không chỉ giúp xác định vị trí và vai trò của từng cá nhân mà còn thể hiện sự đồng nhất và chuyên nghiệp trong tổ chức.

Bài viết liên quan
PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp điện tử. Trong marketing, PPL mang hàm ý khác. Vậy, PPL là gì? PPL là chiến lược truyền thông marketing. Hiểu và áp dụng kênh ứng dụng phù hợp, chiến lược PPL sẽ mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giúp doanh nghiệp có được tệp khách hàng tiềm năng.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất hiện nay, giúp cá nhân kê khai đầy đủ nhất về thông tin cá nhân. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, cần sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin việc, nhập học,… Do đó, người kê khai cần ghi đủ và chính xác thông tin tại các mục.
Xem thêm »
Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Quản trị nhân lực ra làm gì là thắc mắc của nhiều bạn trẻ đang định hướng cho tương lai. Các công việc về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực là những việc chính mà người học ngành này sẽ làm. Nhân lực là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì thế để phát huy tối đa nguồn tài nguyên này thì luôn cần người quản trị nhân lực giỏi.
Xem thêm »
Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem thêm »
Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Thủ Đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và học viện ở miền Bắc. Không những thế, các trường đại học ở Hà Nội cũng luôn nằm trong danh sách các trường top đầu của Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học đều mong muốn có thể đến thủ đô học tập và tìm kiếm cơ hội. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 trường được đánh giá tốt nhất nơi đây.
Xem thêm »
Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Với nền văn hóa hội nhập toàn cầu hiện nay, LGBT không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng Fem là gì và liên quan thế nào đến LBGT thì không phải ai cũng hiểu rõ. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng trong kỹ thuật với một ý nghĩa khác. Để tìm hiểu thêm về điều này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của job3s.
Xem thêm »
Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Tìm việc làm Quận 1 thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt đang là mong muốn của rất nhiều người hiện nay. Quận 1 được biết đến là nơi sầm uất về thương mại, giải trí cũng như có chất lượng sống cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một việc làm Quận 1 phù hợp thì hãy tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích sau.
Xem thêm »
Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào? Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, cơ hội nghề nghiệp cũng rộng mở và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp. Ngành nghề nào sẽ phù hợp với phái đẹp? Tất cả sẽ được job3s giải đáp trong nội dung dưới đây.
Xem thêm »
Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Cách xin nghỉ việc đột xuất vừa khéo léo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp là điều được nhiều người quan tâm. Nếu xin nghỉ không khéo, bạn có thể gây ấn tượng xấu với sếp, thậm chí bị từ chối yêu cầu. Ngược lại, cách xin nghỉ lịch sự với lý do thuyết phục giúp bạn dễ dàng được chấp thuận mà không ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Xem thêm »
Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp chủ đạo, các ngành nghề tương lai tiềm năng là cách để các bạn trẻ đáp ứng được nhu cầu xã hội và có được cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau này. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đổi mới liên tục như hiện nay, nhiều ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải. Nếu bạn đang thắc mắc các ngành nghề có triển vọng trong tương lai gồm những gì, đừng bỏ qua top 10 mà job3s giới thiệu dưới đây.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat