Trách nhiệm hữu hạn là gì? Bạn có đang hiểu sai về cơ cấu tổ chức này?

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Ba, 30/04/2024 09:50:00 +07:00
Vài năm trở lại đây, khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn là gì trở thành vấn đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức này được nhiều lựa chọn đăng ký để thành lập bởi quy trình và thủ tục không quá phức tạp.

1. Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Để có thể trả lời được câu hỏi trách nhiệm hữu hạn là gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản về khái niệm này. Theo đó, đây là cụm từ dùng để chỉ trách nhiệm tài sản của người góp vốn hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp đối với các chi tiêu tài chính trong phạm vi vốn đã cam kết.

Pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng, chế độ trách nhiệm hữu hạn chỉ áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thành viên góp vốn trong công ty hợp danh.

Chế độ trách nhiệm hữu hạn chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước
Chế độ trách nhiệm hữu hạn chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan về khái niệm trách nhiệm hữu hạn, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc công ty trách nhiệm hữu hạn là gì cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì. Những thông tin dưới đây sẽ là câu trả lời đầy đủ và chi tiết nhất để giải đáp cho băn khoăn của bạn.

Trên thực tế, đây là mô hình doanh nghiệp do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân và tồn tại độc lập.

Dựa vào quy định của luật Doanh nghiệp, người được xác định là chủ sở hữu công ty có nghĩa vụ chịu trách nhiệm các khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ.

Trong tiếng anh, có hai cách viết cho loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn đó là: Limited Liability Company - viết tắt là LLC và Company Limited - viết tắt là Ltd.

Công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng anh được viết tắt là LLC hoặc Ltd
Công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng anh được viết tắt là LLC hoặc Ltd

3. Các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn

Nếu đã biết trách nhiệm hữu hạn là gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn để nắm rõ cơ cấu tổ chức này.

Hiện nay, có 3 loại hình công ty thuộc chế độ trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

4. Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Tìm hiểu ngay các đặc điểm của mô hình công ty này ngay sau đây.

4.1. Tư cách pháp nhân của công ty TNHH

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty là pháp nhân có tài sản độc lập, các thành viên có trách nhiệm trước những khoản nợ trong phạm vi tài sản cam kết góp vào doanh nghiệp của mình.

4.2. Trách nhiệm hữu hạn của thành viên góp vốn

Trách nhiệm đầu tiên mà thành viên góp vốn phải làm là góp đủ số vốn trong đúng thời gian đã cam kết theo điều lệ công ty.

Khi hết thời hạn quy định mà có thành viên chưa thực hiện góp vốn hoặc góp vốn chưa đủ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Thành viên góp vốn vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty tương ứng với phần vốn cam kết góp phát sinh trong khoảng thời gian này.

Khoản vốn mà thành viên đã góp vào công ty trở thành tài sản của công ty nên thành viên không thể trực tiếp rút lại vốn đã góp.

4.3. Huy động vốn và phát hành trái phiếu

Các công ty trách nhiệm hữu hạn có thể huy động bằng cách tăng vốn điều lệ hoặc huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu.

Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ theo một trong hai phương thức sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm.

 • Huy động thêm vốn góp của người khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ theo 2 cách sau:

 • Tăng vốn góp của thành viên;

 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

4.4. Thành viên góp vốn

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và các tài sản khác ghi trong điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Thành viên góp vốn có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5. Ưu và nhược điểm của công ty TNHH?

Việc trả lời được câu hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn là gì chính là cơ sở để bạn biết được ưu và nhược điểm của loại hinh TNHH.

5.1. Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Chế độ TNHH mang lại nhiều ưu thế cho chủ sở hữu, thành viên góp vốn. Cụ thể như sau:

 • Tài sản của công ty tách biệt với tài sản cá nhân: Chủ sở hữu, người góp vốn sẽ không phải lo lắng về việc tài sản cá nhân bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động của công ty. Trường hợp công ty phải phá sản, bạn cũng chỉ mất phần vốn đầu tư.

 • Hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu, thành viên công ty: Phần vốn góp của từng thành viên bên cạnh việc là cơ sở để phân chia quyền, nghĩa vụ và lợi nhuận thì còn giúp phân bổ rủi ro cho các thành viên tương ứng theo tỷ lệ vốn góp.

5.2. Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH cũng có những nhược điểm như:

 • Khi góp vốn, chủ sở hữu phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty, do đó, làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ đầu tư.

 • Nếu có nhu cầu huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nên uy tín với đối tác sẽ bị ảnh hưởng.

 • Bị giới hạn thành viên nên sẽ bỏ lỡ một số cơ hội từ các nhà đầu tư khác.

Nhược điểm của công ty TNHH đó chính là số lượng thành viên bị hạn chế
Nhược điểm của công ty TNHH đó chính là số lượng thành viên bị hạn chế

6. Phân biệt các công ty trách nhiệm hữu hạn

Cách phân biệt các công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Dưới đây là một số nội dung giúp bạn đọc phân biệt dễ dàng các công ty TNHH.

6.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Loại hình công ty này do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có 2 mô hình tổ chức gồm:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Do đây là công ty một thành viên nên chủ sở hữu có quyền tuyệt đối đối với các hoạt động của công ty.

6.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mô hình công ty này phải có ít nhất 2 thành viên và tối đa không quá 50 người. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn mình đã đóng góp.

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng Giám đốc hoặc Giám đốc. Nếu số lượng thành viên vượt quá mười, công ty phải thành lập một ban kiểm soát.

Mô hình công ty TNHH 2 thành viên không vượt quá 50 người
Mô hình công ty TNHH 2 thành viên không vượt quá 50 người

7. Phân biệt trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn

Song song với việc biết được trách nhiệm hữu hạn là gì, đặc điểm và ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này, nhiều người không khỏi tò mò về sự khác biệt giữa trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn

Đặc điểm

Trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm vô hạn

Chủ sở hữu

Phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp và bằng cả tài sản cá nhân của mình.

Loại hình doanh nghiệp đặc trưng

Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm

Tài sản của công ty tách biệt với tài sản của chủ sở hữu, người góp vốn.

Rủi ro kinh doanh được phân bổ cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp.

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty.

Doanh nghiệp tạo được tin tưởng cho các đối tác, dễ dàng trong việc huy động vốn để phát triển kinh doanh.

Có khả năng thu hồi được khoản vay, khoản đầu tư vào doanh nghiệp.

Nhược điểm

Lợi nhuận được chia đều cho các thành viên góp vốn.

Khó khăn hơn trong việc huy động vốn.

Người cho vay, góp vốn khó được thanh toán đầy đủ khi công ty làm ăn thua lỗ.

Không có sự tách biệt giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân.

Rất dễ xảy ra tình trạng phá sản khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Không có tư cách pháp nhân.

8. Các loại hình doanh nghiệp khác ở Việt Nam

Không chỉ quan tâm đến trách nhiệm hữu hạn là gì, việc bỏ túi những thông tin về các loại hình doanh nghiệp khác ở Việt Nam là điều vô cùng cần thiết.

Hiện nay, ngoài loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; Việt Nam còn có 3 loại hình khác đó là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và công ty cổ phần.

Trên thực tế, với các ngành nghề kinh doanh không có điều kiện đặc biệt, người khởi nghiệp thường lựa chọn 3 loại hình là: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

trách nhiệm hữu hạn là gì
Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến

Những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì cũng như đặc điểm, bản chất của loại hình công ty này để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Xem thêm:

Bài viết liên quan
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »
Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Chế độ đãi ngộ là gì? Có thể nói, với bất cứ người lao động nào, những đãi ngộ ngoài lương chính là chìa khóa để níu chân họ ở lại với doanh nghiệp. Cùng job3s khám phá ngay 7 đãi ngộ mà bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn có được. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ, cũng đồng thời là thông tin để người lao động có thể tìm được môi trường làm việc tối ưu nhất.
Xem thêm »
Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Với bất cứ doanh nghiệp nào, chuyên viên quản trị nhân sự cũng là vị trí không thể thiếu. Vị trí này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả của nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc, đưa doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển. Mời bạn cùng job3s khám phá các đặc điểm, vai trò cũng như tiềm năng, cơ hội của ngành này.
Xem thêm »
Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Nhân sự là nguồn lực, là tài nguyên chính của doanh nghiệp. Nắm rõ định biên nhân sự là gì rất quan trọng. Đây là một khía cạnh đặc biệt với lĩnh vực quản trị nhân sự. Thông qua định biên đúng chuẩn, doanh nghiệp sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, từ đó vận hành hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nhân sự.
Xem thêm »
Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Lời chào khi mới vào nhóm công ty rất quan trọng với mỗi cá nhân. Vì nó có thể ấn định các góc nhìn khác nhau của đồng nghiệp về bạn trong suốt thời gian làm việc chung. Bạn chuẩn bị gia nhập một công ty, bộ phận mới? Hãy cùng job3s tìm hiểu vài bí kíp để tạo ấn tượng ngay ngày đầu thật hiệu quả qua bài viết sau đây.
Xem thêm »
Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Trước những áp lực trong cuộc sống, không ít người mắc phải những chứng bệnh về tâm lý. Trong đó phải kể đến hội chứng kẻ mạo danh, tên tiếng Anh là imposter syndrome. Hội chứng này khiến người bệnh luôn ngờ vực về bản thân và thường xuyên rơi vào trạng thái u uất, phiền muộn. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết hơn về imposter syndrome là gì và cách khắc phục hội chứng này.
Xem thêm »
Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Ngành điều dưỡng học mấy năm là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm trong thời điểm hiện nay, thu nhập cũng ở mức tương đối ổn định. Do đó, nhu cầu theo học của sinh viên khá cao.
Xem thêm »
Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Bạn vẫn thường nghe nhắc đến giờ hành chính trong các chế độ làm việc, lao động tại nước ta. Thế nhưng, bạn có thực sự hiểu giờ hành chính là gì? Làm việc khung giờ hành chính có lợi ích và khó khăn gì? Bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng job3s đi khám phá chi tiết để hiểu thêm về khái niệm đặc biệt này.
Xem thêm »
Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế học không phải là một ngành mới nhưng không ít người băn khoăn: ngành kinh tế học những môn gì hoặc học ngành kinh tế ra làm gì. Trên thực tế, những kiến thức lẫn kỹ năng học được trong ngành kinh tế sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Job3s sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về ngành học này để bạn nắm rõ hơn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat