CCCD là gì? Ý nghĩa của 12 số căn cước công dân gắn chíp

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Chủ Nhật, 12/05/2024 22:50:00 +07:00
Khái niệm CCCD là gì? CCCD là viết tắt của cụm từ căn cước công dân. Đây là một trong những loại giấy tờ đặc biệt quan trọng của công dân khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nội dung bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về CCCD cũng như tầm quan trọng của loại giấy tờ này.

1. CCCD là gì?

CCCD là gì? Theo Khoản 1 Điều 3 Luật CCCD 2014 có quy định cụ thể như sau: CCCD (Căn cước công dân) là thông tin cơ bản về lai lịch và nhân dạng của công dân theo quy định của luật này.

Như vậy, thẻ CCCD được hiểu một cách đơn giản là một loại giấy tờ tùy thân chính thức của công dân Việt Nam, trong đó phải ghi rõ và đầy đủ tất cả các thông tin cá nhân cơ bản quan trọng của công dân.

Theo Điều 18 Luật CCCD 2014 có quy định nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân:

 • Mặt trước thẻ CCCD là gì: Có hình Quốc huy nước Việt Nam; dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ CCCD, họ, chữ đệm, tên khai sinh, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn.

 • Mặt sau của thẻ CCCD là gì: Có bộ phận lưu trữ đầy đủ các thông tin được mã hoá; đặc điểm và vân tay nhận dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm được cấp thẻ; họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

 • Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về ngôn ngữ, quy cách khác, kích thước, hình dáng và chất liệu của thẻ CCCD.

Căn cứ theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014, số thẻ CCCD là số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng để kết nối, cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Số định danh cá nhân sẽ gắn liền với cá nhân đó từ khi sinh ra cho đến khi cá nhân mất, không thay đổi và không có sự trùng lặp với chính số định danh cá nhân của người khác.

CCCD là gì? CCCD là một trong những loại giấy tờ chính thức của công dân Việt Nam, bắt buộc thay thế cho chứng minh nhân dân
CCCD là gì? CCCD là một trong những loại giấy tờ chính thức của công dân Việt Nam, bắt buộc thay thế cho chứng minh nhân dân

2. Ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD gắn chíp

Sau khi đã nắm rõ khái niệm CCCD là gì, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD gắn chip. Theo quy định tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP và Thông tư 59/2021-BCA thì số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm có 12 số, thể hiện cụ thể những thông tin sau đây:

03 số đầu tiên: Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đã đăng ký giấy khai sinh theo quy định tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Thông tư 59/2021/TT-BCA. Ví dụ: Mã quốc gia Việt Nam là 000, mã thành phố Hà Nội là 001,...

01 chữ số tiếp theo: Mã thế kỷ sinh, mã giới tính của công dân, là số tương ứng với giới tính và thế kỷ công dân được sinh ra được áp dụng như sau:

 • Thế kỷ XX (Từ năm 1900 đến hết 1999): Nam 0, nữ 1;

 • Thế kỷ XXI (Từ năm 2000 đến hết 2099): Nam 2, nữ 3;

 • Thế kỷ XXII (Từ năm 2100 đến hết 2199): Nam 4, nữ 5;

 • Thế kỷ XXIII (Từ năm 2200 đến hết 2299): Nam 6, nữ 7;

 • Thế kỷ XXIV (Từ năm 2300 đến hết 2399): Nam 8, nữ 9.

02 chữ số tiếp theo: Mã năm sinh của công dân, thể hiện 2 số cuối năm sinh của công dân. Ví dụ: Công dân sinh năm 1997 thì mã năm sinh của công dân là 97.

06 số tiếp theo: Khoảng số ngẫu nhiên. Ví dụ 076543, 034567,...

ý nghĩa của 12 số trên thẻ cccd gắn chip
Ý nghĩa cụ thể của 12 số trên thẻ CCCD gắn chíp

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Khai Sơ Yếu Lý Lịch Cho Viên Chức Nhà Nước Mẫu Mới Nhất

3. Lệ phí làm thẻ căn cước công dân bao nhiêu?

Bên cạnh việc nắm rõ ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD là gì, nhiều người cũng đang thắc mắc đến vấn đề lệ phí làm thẻ CCCD là bao nhiêu? Hiện nay, mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 1 Thông tư 120/2021/TT-BTC, nhằm hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí cấp CCCD từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022.

Theo đó, mức lệ phí cấp CCCD như sau:

Mức thu lệ phí

Từ 1/1/2022 - 30/6/2022

Từ 1/7/2022

Chuyển từ CMND 9 số, và CMND 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân

15.000 đồng/thẻ căn cước công dân

30.000 đồng/thẻ căn cước công dân

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm và tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại quê quán, giới tính; có sai sót về các thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu

25.000 đồng/thẻ căn cước công dân

50.000 đồng/thẻ căn cước công dân

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định luật quốc tịch Việt Nam

35.000 đồng/thẻ căn cước công dân

70.000 đồng/thẻ căn cước công dân

lệ phí làm thẻ cccd bao nhiêu
Mức quy định mức làm thẻ CCCD tại Việt Nam

4. Thẻ CCCD có thể thay thế hộ chiếu để đi nước ngoài không?

Ngoài việc nắm được khái niệm, ý nghĩa của CCCD là gì cũng như lệ phí làm thẻ CCCD là bao nhiêu, mỗi cá nhân cũng cần phải có những hiểu biết nhất định về việc thẻ CCCD có thể thay thế hộ chiếu để đi nước ngoài hay không?

Căn cứ theo Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014 về giá trị sử dụng của thẻ CCCD như sau:

 • Thẻ CCCD là giấy tờ tuỳ thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện những giao dịch tại lãnh thổ Việt Nam.

 • Thẻ CCCD được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước khác ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

 • Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ CCCD để kiểm tra về căn cước và những thông tin quy định cụ thể tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu của quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm bất kỳ giấy tờ khác chứng nhận những thông tin quy định tại Khoản 1 và 3 điều này.

 • Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ CCCD theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên, thẻ CCCD có thể thay thế hộ chiếu nếu Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ngoài ký kết sử dụng thẻ CCCD thay hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Vì vậy, thẻ CCCD không có giá trị thay thế hộ chiếu khi đi đến tất cả những quốc gia trên thế giới mà chỉ được sử dụng thay thế hộ chiếu khi bạn đi đến những quốc gia mà Việt Nam có thoả thuận sử dụng thẻ CCCD thay hộ chiếu.

thẻ căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu đi nước ngoài
Thẻ CCCD có thể được thay thế cho hộ chiếu đi nước ngoài trong từng trường hợp cụ thể

>>> Xem thêm: Trách Nhiệm Pháp Lý Là Gì? Nắm Chắc Để Không Vi Phạm Pháp Luật

Nội dung trên đây đã cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về CCCD là gì. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đọc đã có thể hiểu được tầm quan trọng của thẻ CCCD cũng như những ý nghĩa về các con số trên căn cước công dân.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat