Hướng dẫn khai sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mẫu mới nhất

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Chủ Nhật, 05/05/2024 18:10:39 +07:00
Theo quy định hiện hành, sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước được khai theo mẫu HS2-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Nếu chưa biết khai sơ yếu lý lịch sao cho đúng và đủ, hãy cùng tham hảo chi tiết hướng dẫn trong bài viết sau của job3s.vn.

1. Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mới nhất

Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mới nhất là mẫu nào? Căn cứ theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức: Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mới nhất hiện nay là Mẫu HS02-VC/BNV:

Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mới nhất
Mẫu sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mới nhất (HS02-VC/BNV)

2. Hướng dẫn chi tiết cách ghi sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước

Căn cứ theo Thông tư 07/2019/TT-BNV không có nội dung quy định cụ thể hướng dẫn về cách ghi sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước. Tuy nhiên, viên chức có thể tham khảo cách ghi cơ bản như sau:

(1) Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

(2) Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật,... (nếu có).

(3) Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.

Giới tính: Ghi giới tính của viên chức là Nam hoặc Nữ.

(4) Nơi sinh: Ghi tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi viên chức được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi “Tên cũ” nay là “Tên mới”.

(5) Quê quán: Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ hoặc ông nội của viên chức.

 • Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ).

 • Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

(6) Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc của viên chức.

(7) Tôn giáo: Viên chức đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó. Nếu không theo tôn giáo nào thì không được bỏ trống mà ghi là “Không”.

(8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú (Ghi theo chứng minh thư).

(9) Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ, chính xác số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.

(10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi rõ đã từng làm nghề gì trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề nghiệp, sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi cụ thể là “Không nghề nghiệp”.

(11) Ngày tuyển dụng: Ghi rõ ngày, tháng, năm khi viên chức có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan ban hành quyết định tuyển dụng.

(12.1) Chức danh (chức vụ) hiện tại: Ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chức danh công việc chính hiện tại đang được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể).

(12.2) Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm: Ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể) hiện tại đang kiêm nhiệm.

(13) Công việc chính được giao: Ghi rõ tên công việc chính thức được lãnh đạo phân công đảm nhiệm.

(14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: Ghi rõ tên chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm.

 • Mã số: Ghi rõ mã số chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm.

 • Ghi rõ bậc lương, hệ số lương và ngày, tháng, năm được hưởng lương.

 • Ghi rõ hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có).

(15.1) Trình độ giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào.

(15.2) Trình độ chuyên môn cao nhất: Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai.

(15.3) Trình độ lý luận chính trị: Ghi rõ trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng như: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

(15.4) Trình độ quản lý Nhà nước: Ghi chứng chỉ đào tạo; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức; chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

(15.5) Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành: Ghi rõ chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành theo vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp viên chức.

(15.6) Trình độ ngoại ngữ:

 • Đối với viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo theo khung năng lực 6 bậc.

 • Trường hợp viên chức đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + Tên ngoại ngữ.

(15.7) Trình độ tin học: Ghi rõ trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của viên chức.

(16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận Đảng viên chính thức (nếu có).

Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần thứ nhất. Trường hợp tuổi Đảng không được tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2.

(17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ghi rõ ngày, tháng, năm tham gia tổ chức chính trị, chính trị - xã hội như: Đoàn, Hội,... đồng thời ghi rõ làm việc gì trong tổ chức đó.

(18) Ngày nhập ngũ: Ghi rõ ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có). Nếu có thời gian tái ngũ thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

(19.1) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Ghi rõ danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú,... (nếu có) và năm được phong tặng.

(19.2) Học hàm được phong: Ghi rõ hàm được phong là giáo sư hoặc phó giáo sư và ghi rõ năm được phong.

(20) Sở trường công tác: Làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành chính, doanh nghiệp; sở trường nghiên cứu; sở trường giảng dạy;...)

(21) Khen thưởng: Ghi nhận quá trình công tác và thành tích đóng góp của viên chức cần ghi rõ những tiêu chí thông tin sau:

 • Thời gian khen thưởng: Tháng, năm.

 • Nội dung và hình thức khen thưởng: Khen thưởng về thành tích gì, hình thức khen thưởng như: Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương.

 • Cấp quyết định khen thưởng.

(22) Kỷ luật: Ghi rõ nội dung kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể,...

 • Thời gian bị xử lý kỷ luật: Tháng, năm.

 • Lý do và hình thức kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạ ngạch công chức), cách chức, buộc thôi việc.

 • Cấp quyết định kỷ luật.

(23) Tình trạng sức khoẻ: Ghi rõ tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính; ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

(24) Là thương binh hạng: Ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ, con người nhiễm chất độc da cam Dioxin,...

(25) Số chứng minh nhân dân: Ghi rõ số chứng minh nhân dân và ngày cấp.

(26) Sổ bảo hiểm xã hội (Sổ BHXH): Ghi số sổ bảo hiểm xã hội đã và đang tham gia đóng bảo hiểm cho đến thời điểm khai hồ sơ lý lịch.

(27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Ghi rõ từng mục tên trường, chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được nhận.

(28) Tóm tắt quá trình công tác: Ghi rõ chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,... theo từng mốc thời gian từ tháng/ năm đến tháng/ năm.

(29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

 • Khai rõ: Bị bắt, đi tù (từ ngày/tháng/năm nào đến ngày/tháng/năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc,...) không?

 • Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở đặt ở đâu,...)?

 • Có thân nhân (Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ,...)

(30) Quan hệ gia đình: Kê khai các thông tin về gia đình của viên chức và bên vợ (chồng) của viên chức (nếu có).

Thông tin bao gồm: Họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội,...

(31) Diễn biến quá trình lương của viên chức: Mô tả theo từng mốc thời gian về mã số, bậc lương, hệ số lương.

(32) Nhận xét, đánh giá của đơn vị sử dụng viên chức: Đây là nội dung do đơn vị sử dụng viên chức điền.

Mẫu hướng dẫn chi tiết cách điền sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước

>>> Xem thêm: Viên Chức Là Gì? Cách Tính Lương Viên Chức Từ 1/7 Có Gì Mới?

2. Hồ sơ viên chức đối với viên chức tuyển dụng lần đầu gồm những gì?

Sau khi đã nắm rõ cách ghi sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước, bạn cũng nên tìm hiểu hồ sơ viên chức đối với viên chức tuyển dụng lần đầu bao gồm những gì? Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV, hồ sơ viên chức đối với viên chức tuyển dụng lần đầu bao gồm:

 • Quyển Lý lịch viên chức;

 • Sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước;

 • Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

 • Phiếu lý lịch tư pháp;

 • Giấy chứng nhận sức khoẻ;

 • Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức;

 • Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng.

Hồ sơ viên chức đối với viên chức tuyển dụng lần đầu gồm những gì
Các giấy tờ, tài liệu cần có trong sơ yếu lý lịch cho viên chức nhà nước tuyển dụng lần đầu

>>> Xem thêm: Biệt Phái Viên Chức Là Gì? Những Thông Tin Quan Trọng Cần Biết

Trên đây là tất tần tật các thông tin cần biết hướng dẫn khai sơ yếu lý lịch cho viên chức Nhà nước mẫu mới nhất để bạn đọc nắm được mục đích sử dụng cùng với mẫu sơ yếu lý lịch mới và chuẩn nhất hiện nay.

Bài viết liên quan
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »
Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

Chế độ đãi ngộ là gì? Có thể nói, với bất cứ người lao động nào, những đãi ngộ ngoài lương chính là chìa khóa để níu chân họ ở lại với doanh nghiệp. Cùng job3s khám phá ngay 7 đãi ngộ mà bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn có được. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ, cũng đồng thời là thông tin để người lao động có thể tìm được môi trường làm việc tối ưu nhất.
Xem thêm »
Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Quản trị nhân sự là gì? Khám phá tiềm năng, nắm bắt cơ hội

Với bất cứ doanh nghiệp nào, chuyên viên quản trị nhân sự cũng là vị trí không thể thiếu. Vị trí này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả của nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc, đưa doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển. Mời bạn cùng job3s khám phá các đặc điểm, vai trò cũng như tiềm năng, cơ hội của ngành này.
Xem thêm »
Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Định biên nhân sự là gì? Nguyên tắc và cách tính đúng chuẩn

Nhân sự là nguồn lực, là tài nguyên chính của doanh nghiệp. Nắm rõ định biên nhân sự là gì rất quan trọng. Đây là một khía cạnh đặc biệt với lĩnh vực quản trị nhân sự. Thông qua định biên đúng chuẩn, doanh nghiệp sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, từ đó vận hành hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nhân sự.
Xem thêm »
Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Mách bạn những lời chào khi mới vào nhóm công ty giúp ghi điểm tối đa

Lời chào khi mới vào nhóm công ty rất quan trọng với mỗi cá nhân. Vì nó có thể ấn định các góc nhìn khác nhau của đồng nghiệp về bạn trong suốt thời gian làm việc chung. Bạn chuẩn bị gia nhập một công ty, bộ phận mới? Hãy cùng job3s tìm hiểu vài bí kíp để tạo ấn tượng ngay ngày đầu thật hiệu quả qua bài viết sau đây.
Xem thêm »
Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Khắc phục ngay hội chứng này nếu không muốn sự nghiệp thụt lùi

Imposter syndrome là gì? Trước những áp lực trong cuộc sống, không ít người mắc phải những chứng bệnh về tâm lý. Trong đó phải kể đến hội chứng kẻ mạo danh, tên tiếng Anh là imposter syndrome. Hội chứng này khiến người bệnh luôn ngờ vực về bản thân và thường xuyên rơi vào trạng thái u uất, phiền muộn. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết hơn về imposter syndrome là gì và cách khắc phục hội chứng này.
Xem thêm »
Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Điều Dưỡng Học Mấy Năm? Những Điều Cần Biết Về Ngành Điều Dưỡng Trước Khi Học

Ngành điều dưỡng học mấy năm là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm trong thời điểm hiện nay, thu nhập cũng ở mức tương đối ổn định. Do đó, nhu cầu theo học của sinh viên khá cao.
Xem thêm »
Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

Giờ hành chính là gì? Bạn vẫn thường nghe nhắc đến giờ hành chính trong các chế độ làm việc, lao động tại nước ta. Thế nhưng, bạn có thực sự hiểu giờ hành chính là gì? Làm việc khung giờ hành chính có lợi ích và khó khăn gì? Bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng job3s đi khám phá chi tiết để hiểu thêm về khái niệm đặc biệt này.
Xem thêm »
Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Ngành kinh tế học những môn gì? Có dễ xin việc không?

Tại Việt Nam, mặc dù kinh tế học không phải là một ngành mới nhưng không ít người băn khoăn: ngành kinh tế học những môn gì hoặc học ngành kinh tế ra làm gì. Trên thực tế, những kiến thức lẫn kỹ năng học được trong ngành kinh tế sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Job3s sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về ngành học này để bạn nắm rõ hơn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat