Viên chức là gì? Cách tính lương viên chức từ 1/7 có gì mới?

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Hai, 08/04/2024 22:21:00 +07:00
Khái niệm viên chức là gì không còn quá xa lạ với nhiều người, họ là những người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động, lương được chi trả từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là vị trí mà nhiều người mong muốn được làm, vậy điều kiện để trở thành viên chức là gì?

1. Viên chức là gì?

Khái niệm viên chức là gì được giải thích trong Điều 2 Luật Viên chức 2010 như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển dụng, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, được trả lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật.

Không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm viên chức là gì
Không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm viên chức là gì

Khái niệm trên vô cùng ngắn gọn nhưng muốn hiểu cặn kẽ cần làm rõ một số thuật ngữ như:

Đơn vị sự nghiệp công lập: Được hiểu là tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị. Đơn vị sự nghiệp công lập được coi là pháp nhân và thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ công, phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay gồm 2 loại tổ chức là:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Ví dụ: Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. Ví dụ: Bệnh viện Quân y 198.

Hợp đồng làm việc: Là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức hoặc người được tuyển dụng vào vị trí viên chức, nội dung của hợp đồng đề cập đến các nội dung như việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nhìn vào quy định trên nhiều người sẽ nghĩ hợp đồng làm việc tương tự hợp đồng lao động. Tuy nhiên dù có 1 số nội dung tương tự nhau nhưng đây là 2 loại hợp đồng hoàn toàn khác nhau.

Như vậy có thể hiểu viên chức là người đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phân loại viên chức

Hiện nay có 2 hình thức để phân loại viên chức, cụ thể:

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, bao gồm:

 • Viên chức quản lý

 • Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Phân loại theo trình độ đào tạo:

 • Viên chức có trình độ tiến sĩ

 • Viên chức có trình độ thạc sĩ

 • Viên chức có trình độ đại học

 • Viên chức có trình độ cao đẳng

 • Viên chức có trình độ trung cấp

Mỗi loại viên chức sẽ có chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi khác nhau. Ngoài ra theo mức độ công việc, nhiệm vụ, trong cùng một lĩnh vực, viên chức còn được xếp hạng từ cao xuống thấp gồm hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và hạng V.

Viên chức được phân loại chủ yếu dựa trên trình độ chuyên môn và bằng cấp
Viên chức được phân loại chủ yếu dựa trên trình độ chuyên môn và bằng cấp

3. Điều kiện để trở thành viên chức

Có hai hình thức để trở thành viên chức, đó là thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế của từng đơn vị sự nghiệp công lập, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra tiêu chí dựa trên vị trí việc làm, nhu cầu về số lượng, tiêu chuẩn chức danh cũng như quỹ tiền lương.

Không phải ai cũng có thể trở thành viên chức, để có thể đăng ký dự tuyển, trước tiên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng đối với 1 số lĩnh vực đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, thể dục hay thể thao có thể dưới 18 tuổi nhưng bắt buộc phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

 • Đã làm đơn đăng ký dự tuyển.

 • Lý lịch rõ ràng.

 • Có trình độ, văn bằng, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ đào tạo hoặc năng lực phù hợp với điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm.

 • Có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ và công việc.

 • Đáp ứng các yêu cầu riêng biệt cho từng vị trí, được quy định rõ trong thông báo tuyển dụng.

 • Không thuộc đối tượng không được dự tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức 2010.

Biết được điều kiện để trở thành viên chức là gì sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt cho việc dự tuyển
Biết được điều kiện để trở thành viên chức là gì sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt cho việc dự tuyển

4. Cách tính lương của viên chức

Mức lương của viên chức vốn là nội dung được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là khi có thông tin về cải cách tiền lương từ tháng 7/2024. Vậy mức lương của viên chức được tính như thế nào?

4.1. Trước cải cách tiền lương (trước ngày 1/7/2024)

Giai đoạn trước ngày 1/7/2024, mức lương của viên chức vẫn được tính dựa trên hệ số lương và lương cơ sở, theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Công thức xác định như sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

 • Lương cơ sở là mức lương được sử dụng làm căn cứ để tính lương cho người lao động, Mức lương này sẽ được Chính phủ ban hành và điều chỉnh theo từng năm cho phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở vẫn là 1.800.000 đồng/tháng.

 • Hệ số lương là hệ số được sử dụng trong tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, hệ số này thể hiện sự chênh lệch giữa các vị trí, cấp bậc dựa trên bằng cấp và trình độ.

4.2. Sau cải cách tiền lương (kể từ 1/7/2024)

Nghị quyết 27-NQ/TW đã đưa ra một loạt nội dung mới về cải cách tiền lương, trong đó có việc xác định lại cơ cấu tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương mới sẽ được xác định dựa trên công thức sau:

Lương của viên chức = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương)

Ngoài ra cơ cấu tiền lương cũng có thêm tiền thưởng, chiếm khoảng 10% quỹ lương của năm và không bao gồm phụ cấp. Mức lương sau điều chỉnh cải cách tiền lương của viên chức nói riêng và cán bộ, công chức nói chung không được thấp hơn mức lương hiện đang hưởng.

Điều này vừa giúp đồng bộ cơ chế về tiền lương vừa góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho viên chức, cũng như cán bộ, công chức.

Sau 1/7/2024, cơ cấu tiền lương của viên chức có nhiều thay đổi
Sau 1/7/2024, cơ cấu tiền lương của viên chức có nhiều thay đổi

5. Sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì?

Khái niệm viên chức và công chức thường đi liền với nhau. Vậy sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì?

Tiêu chí

Viên chức

Công chức

Khái niệm

Là công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.

Là công dân Việt Nam làm việc tại cơ quan Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nơi làm việc

Đơn vị sự nghiệp công lập

- Cơ quan Nhà nước, của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương.

- Cơ quan của Quân đội.

- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và thi tuyển dựa vào vị trí việc làm.

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, sau đó được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thuộc biên chế

Biên chế

Viên chức từ sau ngày 1/7/2020 không còn là biên chế suốt đời (trừ 1 số trường hợp theo quy định của pháp luật).

Trong biên chế

Thời gian tập sự

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo đại học: 12 tháng, riêng bác sĩ 9 tháng.

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng: 9 tháng.

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp: 6 tháng

- Với công chức loại C: 12 tháng

- Với công chức loại D: 6 tháng

Hợp đồng làm việc

Không làm việc theo hợp đồng

Tiền lương

Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngân sách Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp

Phải đóng

Không phải đóng

Hình thức kỷ luật

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Cách chức

- Buộc thôi việc

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Hạ bậc lương

- Giáng chức

- Cách chức

- Buộc thôi việc

Ví dụ

- Giảng viên trường Đại học

- Bác sĩ bệnh viện Quân đội 198

- Kiểm sát viên

- Thẩm phán

- Chánh án

- Chủ tịch UBND huyện

Không phải ai cũng biết sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì
Không phải ai cũng biết sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì

6. Viên chức có thể trở thành công chức hay không?

Biết được sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì bạn sẽ hiểu vì sao rất nhiều người muốn phấn đấu để trở thành công chức, bởi vị trí này có rất nhiều điều kiện để thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Vậy từ viên chức có thể trở thành công chức hay không? Đáp án là Có.

Khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) đã quy định rõ ngoài hình thức thi tuyển và xét tuyển, viên chức nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm có thể được tiếp nhận để trở thành công chức.

Các điều kiện đó bao gồm:

 • Không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện quy định liên quan đến kỷ luật.

 • Thời hạn công tác từ đủ 5 năm trở lên kể từ thời điểm tuyển dụng (không tính thời gian tập sự).

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công chức cần tuyển dụng.

Như vậy nếu đáp ứng các điều kiện trên, viên chức có thể được tiếp nhận làm công chức.

Viên chức hoàn toàn có thể trở thành công chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định
Viên chức hoàn toàn có thể trở thành công chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định

Ngoài ra để có thể được luân chuyển, bạn cần làm hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức bao gồm những loại giấy tờ sau:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác, được lập chậm nhất 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.

 • Bản sao các loại giấy tờ gồm văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tuyển dụng.

 • Giấy chứng nhận sức khỏe.

 • Bản tự đánh giá, nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ cũng như năng lực chuyên môn trong quá trình công tác, đã được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công tác xác nhận.

 • Ngoài ra trong trường hợp viên chức đề nghị tiếp nhận đã có bằng chuẩn đầu ra về tin học hoặc ngoại ngữ, thuộc trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học thì không cần nộp 2 loại chứng chỉ này.

Hiểu được viên chức là gì sẽ giúp bạn có thêm 1 lựa chọn để cân nhắc cho nghề nghiệp và tương lai của mình. Viên chức là vị trí phù hợp với những người có năng lực, đồng thời mong muốn có sự ổn định trong công việc.

Xem thêm:

Danh sách việc làm, tuyển dụng các tỉnh thành
Việc làm Hưng Yên Việc làm An Giang
Việc làm Khánh Hòa Việc làm Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc làm Kiên Giang Việc làm Bắc Giang
Việc làm Kon Tum Việc làm Bạc Liêu
Việc làm Lai Châu Việc làm Bắc Ninh
Việc làm Lâm Đồng Việc làm Bắc Kạn
Việc làm Lạng Sơn Việc làm Bến Tre
Việc làm Lào Cai Việc làm Bình Định
Việc làm Long An Việc làm Bình Dương
Việc làm Nam Định Việc làm Bình Phước
Việc làm Nghệ An Việc làm Bình Thuận
Việc làm Ninh Bình Việc làm Cà Mau
Việc làm Ninh Thuận Việc làm Cần Thơ
Việc làm Phú Thọ Việc làm Cao Bằng
Việc làm Phú Yên Việc làm Đà Nẵng
Việc làm Quảng Bình Việc làm Đắk Lắk
Việc làm Quảng Nam Việc làm Đắk Nông
Việc làm Quảng Ngãi Việc làm Điện Biên
Việc làm Quảng Ninh Việc làm Đồng Nai
Việc làm Quảng Trị Việc làm Đồng Tháp
Việc làm Sóc Trăng Việc làm Gia Lai
Việc làm Sơn La Việc làm Hà Giang
Việc làm Tây Ninh Việc làm Hà Nam
Việc làm Thái Bình Việc làm Hà Nội
Việc làm Thái Nguyên Việc làm Hà Tĩnh
Việc làm Thanh Hóa Việc làm Hải Dương
Việc làm Thừa Thiên Huế Việc làm Hải Phòng
Việc làm Tiền Giang Việc làm Hậu Giang
Việc làm TP Hồ Chí Minh Việc làm Hòa Bình
Việc làm Trà Vinh Việc làm Vĩnh Long
Việc làm Tuyên Quang Việc làm Vĩnh Phúc
Việc làm quốc tế Việc làm Yên Bái
Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat