Kế toán thuế là gì? Nhiệm vụ của kế toán thuế

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Tư, 08/05/2024 23:59:00 +07:00
Kế toán thuế là gì? Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghiệp vụ chuyên môn của nghề kế toán, tập trung vào việc theo dõi, ghi chép và phản ánh các giao dịch liên quan đến thuế của doanh nghiệp.

1. Kế toán thuế là gì?

Việc tìm hiểu kế toán thuế là gì sẽ chỉ ra cho bạn biết đây là một lĩnh vực chuyên môn trong nghiệp vụ kế toán. Nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro về thuế, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Tìm hiểu kế toán thuế là gì?
Kế toán thuế tập trung vào việc theo dõi, ghi chép và phản ánh các giao dịch liên quan đến thuế của doanh nghiệp

2. Nghiệp vụ kế toán thuế

Để thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế một cách hiệu quả. Ngoài việc tìm hiểu kế toán thuế là gì thì bạn cũng cần quan tâm đến nghiệp vụ của công việc này. Họ người thực hiện cần có những kiến thức và kỹ năng cụ thể như sau:

 • Hiểu biết về Luật Thuế: Cần phải có kiến thức sâu về các quy định của luật thuế, bao gồm các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (PIT), và các loại thuế khác tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tính toán: Phải có khả năng tính toán chính xác các khoản thuế phải nộp, bao gồm cả việc tính toán thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng và các khoản khấu trừ, miễn giảm thuế.
 • Sử dụng phần mềm kế toán và thuế: Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán và phần mềm thuế là một yếu tố quan trọng để tăng hiệu suất công việc. Các phần mềm này giúp tự động hóa nhiều quy trình và giảm thiểu sai sót.
 • Kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ: Kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin tài chính và chuẩn bị hồ sơ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm đúng hạn và theo quy định của cơ quan thuế.
 • Giao tiếp và tương tác: Có khả năng giao tiếp và tương tác với các bên liên quan như cơ quan thuế, kiểm toán viên và các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo thông tin thuế được trao đổi một cách chính xác, kịp thời.
 • Nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin: Do luật thuế có thể thay đổi, vì vậy việc nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin mới nhất về các quy định thuế là rất quan trọng, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp.
Nghiệp vụ kế toán thuế gồm những gì
Kế toán thuế cần phải có kiến thức sâu về các quy định của luật thuế

3. Nhiệm vụ của kế toán thuế?

Việc tìm hiểu nhiệm vụ của kế toán thuế sẽ giúp bạn hiểu hơn về kế toán thuế là gì? Cụ thể những nhiệm vụ kế toán đảm nhận là:

 • Thu thập, lưu trữ tất cả hóa đơn, chứng từ. Đây là cơ sở để tính toán số tiền thuế phát sinh.
 • Thu thập đầy đủ và chính xác các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hóa đơn, chứng từ cần được lưu trữ cẩn thận, khoa học để dễ dàng kiểm tra khi cần thiết.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định. Việc hạch toán đúng sẽ giúp đảm bảo tính chính xác của số tiền thuế cần nộp.
 • Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định của pháp luật thuế.
 • Các nghiệp vụ kinh tế cần được hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời.
 • Tính toán tiền thuế và khai báo thuế theo đúng thời hạn. Doanh nghiệp cần khai báo thuế đúng hạn theo quy định của pháp luật để tránh bị phạt.
 • Cần tính toán chính xác số tiền thuế cần nộp dựa trên số liệu hạch toán.
 • Lập tờ khai thuế và nộp thuế theo đúng thời hạn.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho doanh nghiệp. Tư vấn cho doanh nghiệp về cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế, cách tiết kiệm thuế hợp pháp...
 • Cập nhật thường xuyên các quy định mới của pháp luật thuế để tư vấn chính xác cho doanh nghiệp.
 • Có thái độ tư vấn nhiệt tình, chu đáo và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp một cách đầy đủ.

Ngoài ra, họ còn có thể tham gia vào các công việc sau:

 • Tham gia kiểm tra thuế của doanh nghiệp.
 • Lập hồ sơ đề nghị thanh tra thuế.
 • Tham gia giải quyết tranh chấp thuế.
Nhiệm vụ của kế toán thuế?
Kế toán thuế có nhiệm vụ đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước

4. Các công việc của kế toán thuế là gì?

Nếu bạn đang muốn trở thành kế toán và thắc mắc kế toán thuế là gì? kế toán thuế cần làm những gì? Bạn có thể tham khảo các công việc dưới đây.

4.1. Công việc hàng ngày

 • Thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra: Đây là cơ sở để tính toán số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cần nộp.
 • Họ cần thu thập đầy đủ và chính xác các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đó kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Lưu trữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận, khoa học để dễ dàng kiểm tra khi cần thiết.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định: Việc hạch toán đúng sẽ giúp đảm bảo tính chính xác của số tiền thuế cần nộp. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy định của pháp luật thuế. Hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế.
 • Cập nhật các văn bản pháp luật thuế mới: Luật thuế thay đổi thường xuyên, do đó, cần cập nhật thường xuyên để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Ngoài ra cần tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế: Tư vấn cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế, cách tiết kiệm thuế hợp pháp. Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến thuế.

4.2. Công việc theo định kỳ

 • Khai báo thuế GTGT theo tháng, quý: Doanh nghiệp cần khai báo thuế GTGT theo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Tính toán chính xác số tiền thuế GTGT cần nộp dựa trên số liệu hạch toán. Lập tờ khai thuế GTGT và nộp thuế theo đúng thời hạn.
 • Khai báo thuế TNDN theo quý: Doanh nghiệp cần khai báo thuế TNDN theo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Tính toán chính xác số tiền thuế TNDN cần nộp dựa trên số liệu hạch toán. Lập tờ khai thuế TNDN và nộp thuế theo đúng thời hạn.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN và GTGT hàng năm: Doanh nghiệp cần lập báo cáo quyết toán thuế TNDN và GTGT hàng năm để nộp cho cơ quan thuế. Tính toán và tổng hợp số tiền thuế TNDN và GTGT đã nộp trong năm.
 • Họ cần lập báo cáo quyết toán thuế TNDN và GTGT theo đúng quy định. Nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN và GTGT cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn.
 • Thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo quy định: Doanh nghiệp có thể được hoàn thuế trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Xác định xem doanh nghiệp có đủ điều kiện hoàn thuế hay không. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thuế cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế theo quy định. Nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế và theo dõi tiến độ giải quyết.

Ngoài ra họ còn đảm nhiệm các công việc khác như:

 • Tham gia kiểm tra thuế của doanh nghiệp.
 • Lập hồ sơ đề nghị thanh tra thuế.
 • Tham gia giải quyết tranh chấp thuế.
Các công việc của kế toán thuế là gì?
Kế toán thuế có nhiệm vụ thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra

5. Quyền hạn của kế toán thuế

Bên cạnh các nhiệm vụ chính như thu thập, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế; tính toán và khai báo thuế; tư vấn về thuế cho doanh nghiệp... Họ còn có một số quyền hạn sau:

 • Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan

Kế toán thuế cần có đầy đủ thông tin, tài liệu để thực hiện các công việc thuế một cách chính xác, hiệu quả. Do đó, họ có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết như: hóa đơn, chứng từ; sổ sách kế toán; báo cáo tài chính.... Việc này sẽ giúp họ hoàn thành tốt công việc, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

 • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến thuế

Họ là người có chuyên môn về thuế, do đó, cần tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến thuế để nắm bắt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuế.

Việc tham gia các cuộc họp, hội nghị sẽ giúp cập nhật các quy định mới của pháp luật thuế, nắm bắt xu hướng thuế và có kiến thức để tư vấn tốt hơn cho doanh nghiệp về các vấn đề thuế.

Trong quá trình thực hiện công việc, có thể gặp một số trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy. Trong những trường hợp này, kế toán thuế có quyền đề xuất hướng xử lý cho doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật thuế hiện hành.

Việc đề xuất hướng xử lý đúng cách rất quan trọng. Nó sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro về thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp.

 • Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán

Sau khi hoàn thành việc tính toán và khai báo thuế, cần đối chiếu số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán để đảm bảo tính chính xác. Nếu có chênh lệch số liệu, có quyền nhận xét đánh giá và đề xuất hướng xử lý cho doanh nghiệp. Thông qua đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh số liệu cho chính xác và tránh được những sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Quyền hạn của kế toán thuế
Quyền hạn của kế toán thuế là nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán

6. Mức lương của kế toán thuế

Một trong những vấn đề được kế toán thuế quan tâm là mức lương. Mức lương của vị trí này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

Kinh nghiệm:

 • Sinh viên mới ra trường: Mức lương trung bình từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.
 • Kinh nghiệm 1 - 3 năm: Mức lương dao động từ 8 - 18 triệu đồng/tháng.
 • Kinh nghiệm 3 - 5 năm: Mức lương dao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng.
 • Kinh nghiệm trên 5 năm: Mức lương có thể lên đến 30 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn, tùy vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Kỹ năng

 • Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng về luật thuế, kế toán, thành thạo sử dụng phần mềm kế toán thuế sẽ có mức lương cao hơn so với người không đáp ứng được yêu cầu này.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng súc tích để những người không có chuyên môn về thuế vẫn có thể hiểu được. Ngoài ra kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng.

Quy mô công ty

 • Công ty lớn: Mức lương thường cao hơn so với công ty nhỏ và vừa.
 • Công ty đa quốc gia: Mức lương có thể cao hơn đáng kể so với công ty trong nước.

Vị trí công việc

 • Kế toán thuế: Mức lương trung bình từ 9 - 12,5 triệu đồng/tháng.
 • Chuyên viên thuế: Mức lương trung bình từ 12 - 20 triệu đồng/tháng.
 • Trưởng phòng thuế: Mức lương trung bình từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Khu vực địa lý

 • Mức lương tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thông thường sẽ có mức lương cao hơn so với các tỉnh thành khác.

Ngoài những yếu tố trên còn có một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương của kế toán thuế như:

 • Chứng chỉ chuyên môn.
 • Chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn (có lợi thế khi làm việc cho công ty nước ngoài)
Mức lương của kế toán thuế
Kế toán thuế có 3 - 5 năm kinh nghiệm 15 - 25 triệu đồng/tháng

7. Phân biệt kế toán thuế và kiểm toán

Kế toán thuế và kiểm toán đều là những ngành nghề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng có những điểm khác biệt về mục đích, phạm vi công việc và đối tượng phục vụ.

7.1. Mục đích

 • Kế toán thuế: Mục đích chính là đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thuế với Nhà nước. thực hiện các công việc như thu thập, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế; tính toán và khai báo thuế; tư vấn về thuế cho doanh nghiệp, v.v.
 • Kiểm toán: Mục đích chính là đánh giá tính trung thực, khách quan và hợp pháp của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm tra và đánh giá sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đưa ra ý kiến kiểm toán về tính trung thực, khách quan và hợp pháp của thông tin tài chính.

7.2. Phạm vi công việc

 • Kế toán thuế: Phạm vi công việc chủ yếu liên quan đến các vấn đề thuế của doanh nghiệp. Tập trung vào việc thu thập, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tính toán và khai báo thuế, tư vấn về thuế cho doanh nghiệp, v.v.
 • Kiểm toán: Phạm vi công việc rộng hơn, bao gồm việc kiểm tra và đánh giá tất cả các khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ việc thu thập, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế đến việc lập báo cáo tài chính, sử dụng tài sản, quản lý tài chính, v.v.

7.3. Đối tượng phục vụ

 • Kế toán thuế: Đối tượng phục vụ chính là doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
 • Kiểm toán: Đối tượng phục vụ có thể là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước... Kiểm toán viên có thể làm việc cho các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm: Accrued Expense Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Accrued Expense Trong Kế Toán

Phân biệt kế toán thuế và kiểm toán
Đối tượng phục vụ của kế toán thuế chính là doanh nghiệp

8. Cơ hội nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến của kế toán thuế

Nghề kế toán thuế luôn có nhu cầu cao bởi hầu hết các doanh nghiệp đều cần vị trí này để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, đây là một vị trí có lộ trình thăng tiến rõ ràng với lộ trình cụ thể như sau:

 • Nhân viên kế toán thuế: Đây là vị trí khởi điểm khi làm kế toán thuế. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cơ bản như hạch toán thuế, lập tờ khai thuế, nộp thuế,...
 • Chuyên viên kế toán thuế: Sau khi có 2 -3 năm kinh nghiệm, bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên viên. Ở vị trí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc phức tạp hơn như tư vấn thuế cho doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề về thuế...
 • Giám đốc thuế: Sau 1 khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn bạn có thể trở thành giám đốc thuế của một doanh nghiệp lớn. Với vị trí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý bộ phận thuế, xây dựng chiến lược thuế cho doanh nghiệp,...

Ngoài các vị trí trên bạn cũng có thể lựa chọn theo hướng tự mở văn phòng tư vấn thuế cho các công ty hoặc làm việc cho các công ty kiểm toán.

Xem thêm: 20+ Câu Hỏi Phỏng Vấn Kế Toán Thường Gặp Và Cách Trả Lời Hay

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần hiểu rõ kế toán thuế là gì? từ đó lựa chọn người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và có trách nhiệm để đảm bảo việc tuân thủ luật thuế và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat