Kế toán tổng hợp là gì? Các công việc của vị trí này trong doanh nghiệp

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Chủ Nhật, 19/05/2024 23:29:00 +07:00
Kế toán tổng hợp là gì? Những người đảm nhận vị trí công việc này sẽ cung cấp thông tin tài chính đầy đủ, chính xác cho ban lãnh đạo để đưa ra những quyết định điều hành, quản lý hiệu quả. Đồng thời, nhu cầu tuyển dụng kế toán tổng hợp ở nhiều công ty chiếm tỉ lệ cao nên bạn không cần lo lắng về cơ hội việc làm.

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Tìm hiểu kế toán tổng hợp là gì giúp bạn nắm rõ đây là vị trí đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Những người làm vị trí này thực hiện rất nhiều công việc liên quan đến lưu trữ, phản ánh số liệu tài chính một cách tổng quát.

Nói một cách dễ hiểu, họ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và xử lý các dữ liệu tài chính của doanh nghiệp để lập các báo cáo tài chính, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho ban lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy logic, khả năng phân tích sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai đam mê lĩnh vực tài chính và mong muốn góp phần vào sự phát triển của công ty/doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp là gì?
Kế toán tổng hợp là vị trí đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp

2. Trách nhiệm của kế toán tổng hợp

Ngoài tìm lời giải đáp kế toán tổng hợp là gì, rất nhiều người quan tâm đến trách nhiệm chính của vị trí này. Trong doanh nghiệp, kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm ở các đầu việc:

Ghi chép, phản ánh số liệu tài chính:

 • Ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.
 • Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Lập các báo cáo tài chính theo quy định.

Theo dõi và quản lý công nợ:

 • Theo dõi tình hình thu chi, công nợ của doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
 • Lập các báo cáo về tình hình công nợ của doanh nghiệp.
 • Thu hồi công nợ quá hạn thanh toán.

Thực hiện các công việc thuế:

 • Khai thuế, thanh toán thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế cho doanh nghiệp.
 • Cập nhật các quy định mới về thuế.
 • Tư vấn về các vấn đề thuế cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Tham gia kiểm kê tài sản:

 • Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của doanh nghiệp.
 • Lập các báo cáo về kết quả kiểm kê tài sản.
 • Bảo quản và lưu trữ tài sản của doanh nghiệp.

Lưu trữ hồ sơ kế toán:

 • Bảo quản và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp hồ sơ kế toán cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Ngoài ra, Kế toán tổng hợp còn có thể tham gia vào các công việc khác như:
 • Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp.
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
Trách nhiệm của kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp có trách nhiệm ghi chép, phản ánh số liệu tài chính

3. Quyền hạn của kế toán tổng hợp

Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy vai trò then chốt trong hệ thống quản trị tài chính của doanh nghiệp khi biết được kế toán tổng hợp là gì. Do đó, họ được giao phó nhiều quyền hạn quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:

Yêu cầu thông tin, báo cáo:

Kế toán tổng hợp có quyền yêu cầu các bộ phận, phòng ban khác trong doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính để phục vụ cho công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính.

Ví dụ: Kế toán tổng hợp có thể yêu cầu bộ phận bán hàng cung cấp số liệu về doanh thu, chi phí bán hàng, bộ phận kho cung cấp số liệu về tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm...

Kiểm tra, điều chỉnh nghiệp vụ kế toán:

Kế toán tổng hợp có quyền kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán do các bộ phận khác lập. Nếu phát hiện sai sót, kế toán tổng hợp có quyền yêu cầu điều chỉnh, sửa chữa để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

Ví dụ: Kế toán tổng hợp có thể kiểm tra hóa đơn mua hàng, điều chỉnh giá trị hạch toán chi phí nếu phát hiện sai sót.

Đề xuất giải pháp:

Kế toán tổng hợp có quyền đề xuất giải pháp cho các vấn đề liên quan đến công tác kế toán, thuế, tài chính trong doanh nghiệp. Các đề xuất này có thể liên quan đến việc cải thiện quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, áp dụng các chính sách thuế hiệu quả,...

Ví dụ: Kế toán tổng hợp có thể đề xuất giải pháp để giảm thiểu chi phí thuế, tối ưu hóa dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tham gia các hoạt động khác:

Kế toán tổng hợp có thể tham gia vào các hoạt động khác của doanh nghiệp như: lập kế hoạch tài chính, tham gia đàm phán hợp đồng, thanh toán, giải ngân,... Việc tham gia các hoạt động này giúp kế toán tổng hợp có cái nhìn bao quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những tư vấn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho ban lãnh đạo.

Ví dụ: Kế toán tổng hợp có thể tham gia đàm phán hợp đồng mua bán với nhà cung cấp, đảm bảo việc mua hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí phù hợp.

Kế toán tổng hợp cần sử dụng các quyền hạn được giao một cách hợp lý, có trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của doanh nghiệp.

 Quyền hạn của kế toán tổng hợp
Quyền hạn của kế toán tổng hợp là tham gia kiểm tra, điều chỉnh nghiệp vụ kế toán

4. Các công việc của kế toán tổng hợp hiện nay

Bạn có thể tham khảo công việc cụ thể cần thực hiện khi biết kế toán tổng hợp là gì. Thông thường, các đầu việc chính của vị trí quan trọng này được chia theo từng khoảng thời gian như sau:

4.1. Công việc hàng ngày

 • Ghi nhận giao dịch: Xử lý và ghi nhận các giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm doanh thu, chi phí, và các giao dịch khác như chi trả nhân viên, thanh toán nhà cung cấp.
 • Kiểm tra và điều chỉnh dữ liệu: Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu ghi nhận và thực hiện các điều chỉnh cần thiết nếu cần.
 • Lập báo cáo hàng ngày: Chuẩn bị và phân tích các báo cáo ngày, bao gồm báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, và các chỉ số tài chính khác.

4.2. Công việc hàng tháng

 • Phân tích chi phí và doanh thu: Phân tích chi phí và doanh thu theo từng mặt hàng, dự án hoặc bộ phận để hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh của công ty.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng: Chuẩn bị và kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính hàng tháng, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài sản và nợ phải trả.
 • Xử lý cuối kỳ: Thực hiện các bước xử lý cuối kỳ như làm sạch dữ liệu, kiểm tra lại số liệu, và chuẩn bị cho quá trình đóng băng báo cáo tài chính.
 • Hạch toán lương cho nhân viên: Thực hiện các khoản trích theo lương theo quy định.
 • Tổng hợp và hạch toán các khoản khấu hao tài sản cố định: Hạch toán các khoản phân bổ chi phí như chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn.
 • Khấu hao tài sản: Tổng hợp và hạch toán các khoản khấu hao tài sản cố định.
 • Thực hiện việc kết chuyển, phân bổ và đối chiếu số liệu: Bao gồm thống kê các khoản phân bổ tương ứng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu.
Các công việc của kế toán tổng hợp hiện nay
Công việc của kế toán tổng hợp là phân tích chi phí và doanh thu theo từng mặt hàng, dự án

4.3. Công việc hàng quý

 • Lập báo cáo tài chính hàng quý: Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính cho cả quý, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, và báo cáo tài sản và nợ phải trả.
 • Phân tích hiệu suất kinh doanh: Phân tích hiệu suất kinh doanh của công ty trong quý vừa qua và so sánh với các mục tiêu và dự đoán.
 • Kiểm toán nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính chính xác của các giao dịch và báo cáo tài chính.
 • Tổng hợp số liệu kế toán: Tổng hợp các số liệu kế toán theo từng quý để lập báo cáo tài chính quý.
 • Phân tích báo cáo tài chính quý: Phân tích báo cáo tài chính quý để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp quản lý tài chính phù hợp.
 • Chuẩn bị hồ sơ cho kiểm toán thuế: Chuẩn bị hồ sơ cho kiểm toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

4.4. Công việc hàng năm

 • Kết sổ cuối năm: Thực hiện các bước kết sổ cuối năm như làm sạch dữ liệu, kiểm tra lại số liệu và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính hàng năm.
 • Lập báo cáo tài chính hàng năm: Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính cho cả năm, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, và báo cáo tài sản và nợ phải trả.
 • Phân tích kết quả kinh doanh: Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua và so sánh với các kỳ vọng và mục tiêu đặt ra.
 • Tổng hợp số liệu kế toán: Tổng hợp các số liệu kế toán theo năm để lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm: Lập báo cáo tài chính năm theo đúng quy định.
 • Phân tích báo cáo tài chính năm: Phân tích báo cáo tài chính năm để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp quản lý tài chính phù hợp.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế: Lập tờ khai quyết toán thuế GTGT, TNDN theo đúng quy định.
 • Nộp thuế: Nộp thuế GTGT, TNDN cho cơ quan thuế.
 • Thực hiện các thủ tục sau kiểm toán: Thực hiện các thủ tục sau kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Ngoài ra, kế toán tổng hợp có thể phải thực hiện một số công việc khác tùy theo yêu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thời Vụ Không Đóng Bảo Hiểm Mới Nhất Có Thể Bạn Chưa Biết

Kế toán tổng hợp là lập báo cáo tài chính hàng năm
Kế toán tổng hợp cần lập báo cáo tài chính hàng năm

5. Kế toán tổng hợp cần có kỹ năng gì?

Để hoàn thành tốt công việc kế toán tổng hợp. Bạn cần trang bị nghiệp vụ kế toán tổng hợp cũng như những kỹ năng sau:

Kỹ năng chuyên môn:

 • Nắm vững kiến thức về kế toán: Bao gồm các nguyên tắc, quy trình, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.
 • Có hiểu biết về luật thuế: Hiểu biết về các quy định của pháp luật về thuế và có khả năng áp dụng các quy định này vào thực tế.
 • Có kiến thức về tài chính: Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiến thức về tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint,...
 • Có kiến thức về phần mềm kế toán: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Hsoft,...

Kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
 • Làm việc độc lập và nhóm: Có khả năng hoàn thành công việc một cách độc lập và có trách nhiệm, đồng thời có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích các vấn đề kế toán, thuế, tài chính một cách logic và đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Tư duy phản biện: Phân tích thông tin tài chính một cách khách quan và đưa ra đánh giá, nhận định chính xác.
 • Kỹ năng ra quyết định: Đưa ra quyết định kịp thời và chính xác trong các tình huống cụ thể.
 • Quản lý thời gian: Sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc đúng hạn.
 • Kỹ năng học tập: Trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ một cách thường xuyên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Trang bị kỹ năng bổ trợ:

 • Kỹ năng tiếng Anh: Giao tiếp và sử dụng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính.
 • Kỹ năng tin học nâng cao: Sử dụng các công cụ tin học văn phòng và phần mềm kế toán một cách thành thạo.
 • Kỹ năng nghiệp vụ khác: Kiến thức về kiểm toán, quản trị rủi ro, phân tích tài chính,...

Kế toán tổng hợp cần có những phẩm chất:

 • Trách nhiệm cao và cẩn thận: Công việc kế toán tổng hợp đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác cao nên người đảm nhiệm vị trí này cần có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Trung thực: Vị trí này cần có trách nhiệm đảm bảo sự chính xác và trung thực của thông tin tài chính, do đó cần có đức tính trung thực.
 • Bảo mật thông tin: Vì những người ở vị trí này có quyền truy cập vào các thông tin tài chính nhạy cảm của doanh nghiệp, do đó, họ cần có ý thức bảo mật thông tin tốt.

Xem thêm: Tài Chính Cá Nhân Là Gì? Các Kiến Thức Cần Biết Liên Quan Đến Tài Chính Cá Nhân

Kế toán tổng hợp cần có kỹ năng gì?
Kế toán tổng hợp cần nắm vững kiến thức về kế toán

6. Cơ hội và thách thức của nghề kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp có vai trò then chốt trong doanh nghiệp vì thế cơ hội nghề nghiệp của kế toán tổng hợp rất tốt. Tuy nhiên vị trí này cũng đối mặt với những thách thức riêng

6.1. Cơ hội nghề nghiệp của kế toán tổng hợp

Doanh nghiệp nào cũng cần có Kế toán tổng hợp để quản lý tài chính, thuế và lập báo cáo tài chính. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng kế toán năm 2024 tăng 15% so với 2023. Trên job3s.vn tính đến tháng 4 có đến hơn 900 tin đăng tuyển dụng kế toán. Mức lương của kế toán tổng cũng cao hơn so với các vị trí khác. Tuy nhiên mức thu nhập này còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, vị trí công việc và quy mô doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, mức lương của kế toán tổng hợp ở mức khá cao so với các ngành nghề khác.

Đặc biệt, nghề kế toán tổng hợp có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kế toán hoặc chuyển sang làm việc ở các vị trí khác như: Chuyên viên phân tích tài chính, quản lý tài chính,... Kế toán nói chung và kế toán tổng hợp nói riêng là một ngành nghề ổn định với mức lương thu nhập khá cao. Do đó, đây là một lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho những ai mong muốn có một công việc ổn định và lâu dài.

Cơ hội nghề nghiệp của kế toán tổng hợp
Nhu cầu tuyển dụng kế toán năm 2024 tăng 15% so với 2023

6.2. Thách thức của nghề kế toán tổng hợp

Bên cạnh những cơ hội làm việc với mức thu nhập khủng, nếu mong muốn ứng tuyển vị trí kế toán tổng hợp, bạn cũng sẽ gặp không ít thách thức khi làm việc, cụ thể:

 • Công việc áp lực: Kế toán tổng hợp là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác cao. Do đó, họ thường xuyên phải chịu áp lực công việc, đặc biệt là vào cuối tháng và cuối năm khi cần hoàn thành các báo cáo tài chính.
 • Cập nhật kiến thức thường xuyên: Ngành kế toán luôn có nhiều thay đổi do sự thay đổi của pháp luật và công nghệ. Do đó, Kế toán tổng hợp cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Nguy cơ sai sót: Sai sót trong công việc kế toán có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Do đó, họ cần phải cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
 • Cạnh tranh cao: Ngành kế toán có nhiều người lựa chọn theo học. Chính vì thế kế toán tổng hợp cần phải có năng lực và kỹ năng tốt để cạnh tranh với các ứng viên khác.
Kế toán tổng hợp là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác cao. Do đó, họ thường xuyên phải chịu áp lực công việ
Kế toán tổng hợp là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác cao nên nhân sự phải chịu áp lực lớn

Kế toán tổng hợp là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất tốt. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính – kế toán hãy tìm hiểu kế toán tổng hợp là gì và đừng quên trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi con đường sự nghiệp này.

Bài viết liên quan
PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp điện tử. Trong marketing, PPL mang hàm ý khác. Vậy, PPL là gì? PPL là chiến lược truyền thông marketing. Hiểu và áp dụng kênh ứng dụng phù hợp, chiến lược PPL sẽ mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giúp doanh nghiệp có được tệp khách hàng tiềm năng.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất hiện nay, giúp cá nhân kê khai đầy đủ nhất về thông tin cá nhân. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, cần sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin việc, nhập học,… Do đó, người kê khai cần ghi đủ và chính xác thông tin tại các mục.
Xem thêm »
Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Quản trị nhân lực ra làm gì là thắc mắc của nhiều bạn trẻ đang định hướng cho tương lai. Các công việc về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực là những việc chính mà người học ngành này sẽ làm. Nhân lực là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì thế để phát huy tối đa nguồn tài nguyên này thì luôn cần người quản trị nhân lực giỏi.
Xem thêm »
Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem thêm »
Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Thủ Đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và học viện ở miền Bắc. Không những thế, các trường đại học ở Hà Nội cũng luôn nằm trong danh sách các trường top đầu của Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học đều mong muốn có thể đến thủ đô học tập và tìm kiếm cơ hội. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 trường được đánh giá tốt nhất nơi đây.
Xem thêm »
Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Với nền văn hóa hội nhập toàn cầu hiện nay, LGBT không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng Fem là gì và liên quan thế nào đến LBGT thì không phải ai cũng hiểu rõ. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng trong kỹ thuật với một ý nghĩa khác. Để tìm hiểu thêm về điều này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của job3s.
Xem thêm »
Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Tìm việc làm Quận 1 thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt đang là mong muốn của rất nhiều người hiện nay. Quận 1 được biết đến là nơi sầm uất về thương mại, giải trí cũng như có chất lượng sống cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một việc làm Quận 1 phù hợp thì hãy tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích sau.
Xem thêm »
Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào? Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, cơ hội nghề nghiệp cũng rộng mở và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp. Ngành nghề nào sẽ phù hợp với phái đẹp? Tất cả sẽ được job3s giải đáp trong nội dung dưới đây.
Xem thêm »
Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Cách xin nghỉ việc đột xuất vừa khéo léo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp là điều được nhiều người quan tâm. Nếu xin nghỉ không khéo, bạn có thể gây ấn tượng xấu với sếp, thậm chí bị từ chối yêu cầu. Ngược lại, cách xin nghỉ lịch sự với lý do thuyết phục giúp bạn dễ dàng được chấp thuận mà không ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Xem thêm »
Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp chủ đạo, các ngành nghề tương lai tiềm năng là cách để các bạn trẻ đáp ứng được nhu cầu xã hội và có được cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau này. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đổi mới liên tục như hiện nay, nhiều ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải. Nếu bạn đang thắc mắc các ngành nghề có triển vọng trong tương lai gồm những gì, đừng bỏ qua top 10 mà job3s giới thiệu dưới đây.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat