Kế toán trưởng là gì? Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Tư, 08/05/2024 23:16:00 +07:00
Kế toán trưởng là gì? Đây là một trong những vị trí quan trọng, bắt buộc phải có trong doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán có vai trò đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, minh bạch các thông tin tài chính và hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra quyết định quản lý đúng đắn.

1. Kế toán trưởng là gì?

Tìm hiểu kế toán trưởng là gì bạn sẽ biết đây là người chịu trách nhiệm chung về các hoạt động kế toán của doanh nghiệp, tổ chức. Họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và hiệu quả của hệ thống tài chính kế toán.

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/BTC, kế toán trưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có trình độ chuyên môn về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 3 năm.
 • Có hiểu biết về luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan đến kế toán.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo.
 • Có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Theo Nghị định 103/2019/NĐ-CP về Chế độ quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Có thể thấy, vị trí kế toán trưởng có vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần lựa chọn ứng viên có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo cho vị trí này.

Kế toán trưởng là gì? Quy định của pháp luật về vị trí này
Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm chung về các hoạt động kế toán của doanh nghiệp, tổ chức

2. Công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng đóng vai trò là người chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính. Tìm hiểu kỹ về công việc này sẽ giúp bạn hiểu chính xác kế toán trưởng là gì? Cụ thể công việc của họ bao gồm:

Quản lý và đào tạo bộ phận kế toán

 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh công việc kế toán theo quy định của pháp luật và nội quy của doanh nghiệp.
 • Phân công, giao việc cho các kế toán viên trong bộ phận.
 • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho nhân viên.
 • Đánh giá kết quả công việc của nhân viên, đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

Giám sát hoạt động kế toán

 • Kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán và các hồ sơ kế toán khác để đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và đầy đủ.
 • Lập bảng cân đối kế toán.
 • Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc.
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong công tác kế toán.

Lập báo cáo tài chính

 • Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của pháp luật.
 • Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin tài chính cho Ban Giám đốc và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Tham mưu cho các quyết định tài chính

 • Phân tích tài chính cho Giám đốc để đưa ra quyết định đầu tư, huy động vốn, phân phối lợi nhuận,...
 • Đề xuất các giải pháp tài chính tối ưu cho doanh nghiệp.

Một số công việc kế toán trưởng phải đảm nhiệm khác

 • Tham gia xây dựng chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
 • Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác.
 • Giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến thuế, hải quan.

Những mô tả công việc của kế toán trưởng là gì sẽ giúp bạn hiểu được cụ thể nhiệm vụ của vị trí này. Nếu bạn đang muốn thăng tiến lên làm kế toán trưởng bạn nên tham khảo thêm Jd mô tả công việc của kế toán trưởng và trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng cần thiết đó.

Công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp
Kế toán trưởng đóng là người chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính

3. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì?

Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về nghề nghiệp này. Theo đó, bảng mô tả công việc kế toán trưởng chỉ ra vị trí đó đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động tài chính minh bạch, hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngoài các công việc kế toán kể trên thì chức năng chính của vị trí này sẽ là:

Giải trình các vấn đề về kế toán

 • Giải trình các vấn đề về kế toán với cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

 • Thiết lập và quản lý hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quản lý hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác

 • Chức năng của kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Giám đốc đàm phán các hợp đồng với các đối tác, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến vấn đề tài chính.
 • Cung cấp cho Ban Giám đốc các thông tin tài chính cần thiết để đánh giá tính khả thi của hợp đồng, cũng như rủi ro tài chính tiềm ẩn.
 • Tham gia vào việc xây dựng các điều khoản tài chính của hợp đồng, đảm bảo rằng các điều khoản này phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc đàm phán các điều khoản thanh toán, giá cả và các vấn đề tài chính khác.

Quản lý tài sản doanh nghiệp

 • Có trách nhiệm quản lý tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Theo dõi tình trạng tài sản, thực hiện các biện pháp bảo quản, bảo dưỡng tài sản, và xử lý các tài sản không còn sử dụng.
 • Lập kế hoạch đầu tư tài sản, đảm bảo rằng việc đầu tư tài sản mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Theo dõi biến động giá trị tài sản, thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro tài chính liên quan đến tài sản.

Giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài chính

 • Tham gia vào việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài chính giữa doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng hoặc cơ quan nhà nước.
 • Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra các bằng chứng tài chính để hỗ trợ cho việc giải quyết tranh chấp.
 • Có thể tham gia vào việc đàm phán với các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp hòa giải tranh chấp.
 • Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc đưa ra quyết định khởi kiện hoặc tham gia tố tụng nếu cần thiết.

Lưu ý: Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Kế toán trưởng có thể thay đổi tùy theo quy mô, ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng
Kế toán trưởng có chức năng giải trình các vấn đề về kế toán với cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền

4. Mức lương kế toán trưởng

Nếu bạn đã tìm hiểu kế toán trường là gì thì với các nhiệm vụ của kế toán trưởng kể trên thì mức lương nhân viên kế toán trưởng rất cao do trách nhiệm ở vị trí này lớn. Tuy nhiên thực tế mức lương của họ còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh...

Bảng chi tiết mức lương tham khảo của kế toán trưởng như sau:

Kinh nghiệm (Năm)

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Mức lương thấp nhất (VNĐ/tháng)

Mức lương cao nhất (VNĐ/tháng)

Dưới 1 năm

13.000.000

10.000.000

16.000.000

1 – 2 năm

15.000.000

12.000.000

18.000.000

3 – 5 năm

18.000.000

15.000.000

22.000.000

5 – 7 năm

25.000.000

20.000.000

30.000.000

Trên 7 năm

32.000.000

27.000.000

40.000.000

5. Phân biệt Kế toán trưởng và Trưởng phòng Kế toán

Mặc dù kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán đều đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên 2 vị trí này sẽ có những điểm khác biệt về chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm.

Tiêu chí

Kế toán trưởng

Trưởng phòng Kế toán

Chức năng

Chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính.

Quản lý và điều hành hoạt động của phòng ban kế toán.

Nhiệm vụ

Lập và trình bày báo cáo tài chính, tham mưu cho lãnh đạo về công tác tài chính, giải trình các vấn đề về kế toán, quản lý bộ phận kế toán, giám sát hoạt động kế toán.

Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh công việc kế toán, phân công, giao việc, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho nhân viên, đánh giá kết quả công việc, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong công tác kế toán.

Phạm vi trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kế toán của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về hoạt động của phòng ban kế toán.

Vai trò

Cao hơn.

Thấp hơn.

Xem thêm: Cách Lập Một Bản Kế Hoạch Nghề Nghiệp Tương Lai Của Bản Thân Để Sự Nghiệp Thăng Hoa

Phân biệt Kế toán trưởng và Trưởng phòng Kế toán
Kế toán trưởng có vai trò và trách nhiệm quan trọng hơn so với Trưởng phòng Kế toán

7. Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến của kế toán trưởng

Với nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính hiệu quả, Kế toán trưởng có trình độ chuyên môn và kỹ năng tốt luôn được săn đón trên thị trường lao động.

Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Trong tháng 4/2024, có 1.234 tin tuyển dụng kế toán trưởng được đăng tải trên Job3s.vn. So với tháng trước, số lượng tin tuyển dụng Kế toán trưởng tăng 12%. Ngoài ra lộ trình thăng tiến của kế toán trưởng cũng rất rõ ràng, từ kế toán trưởng có chuyển lên làm Giám đốc tài chính.

Kế toán trưởng

 • Yêu cầu: Có 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng lãnh đạo và chịu trách nhiệm, có chứng chỉ hành nghề kế toán thuế.
 • Công việc: Chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp, lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định, tham mưu cho lãnh đạo về công tác tài chính, giải trình các vấn đề về kế toán với cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Ngoài ra, họ cần quản lý bộ phận kế toán, đào tạo kế toán viên mới, giám sát hoạt động kế toán. Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp cho Ban Giám đốc, tham gia vào việc hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Giám đốc Tài chính

 • Yêu cầu: Có 10 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng lãnh đạo và chịu trách nhiệm, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro...
 • Công việc: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp, quản lý dòng tiền của doanh nghiệp, huy động vốn cho doanh nghiệp, đầu tư tài chính cho doanh nghiệp, báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp cho ban lãnh đạo...

Ngoài ra kế toán trường còn có thể:

 • Khởi nghiệp kinh doanh riêng: Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về kế toán và tài chính, Kế toán trưởng có thể tự tin khởi nghiệp kinh doanh riêng.
 • Tham gia giảng dạy, đào tạo về kế toán: Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Kế toán trưởng có thể tham gia giảng dạy, đào tạo về kế toán cho sinh viên hoặc học viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các trung tâm đào tạo.

Lưu ý: Lộ trình thăng tiến trên chỉ mang tính chất tham khảo. Lộ trình thăng tiến cụ thể của mỗi nhân viên có thể khác nhau tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và cơ hội của mỗi người.

Kế toán trưởng có thể thăng tiến lên làm Giám đốc tài chính
Kế toán trưởng có thể thăng tiến lên làm Giám đốc tài chính

Xem thêm: Quy Định Trả Lương Cho Người Lao Động Theo Pháp Luật Hiện Hành

Như vậy có thể trả lời câu hỏi kế toán trưởng là gì? Đây là vị trí quản lý cấp cao, đứng đầu bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hoặc cơ quan. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động tài chính, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat