Quy định trả lương cho người lao động theo pháp luật hiện hành

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Hai, 22/04/2024 21:10:00 +07:00
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quy định trả lương cho người lao động như thế nào? Cùng job3s tìm hiểu thêm về các nguyên tắc và kỳ hạn trả lương cho người lao động qua bài viết sau.

1. Khái niệm tiền lương là gì?

Trước khi tìm hiểu quy định trả lương cho người lao động, bạn cần biết khái niệm về tiền lương là gì. Theo Điều 90 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

 • Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác.

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

 • Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

khái niệm tiền lương là gì
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc

2. Nguyên tắc trả lương cho người lao động

Quy định trả lương cho người lao động theo nguyên tắc nào? Theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

 • Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động uỷ quyền hợp pháp.

 • Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

nguyên tắc trả lương cho người lao động
Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động

3. Trả lương cho người lao động căn cứ vào đâu?

Quy định trả lương cho người lao động căn cứ vào đâu? Theo Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

 • Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thoả thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

 • Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam. Trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể trả bằng ngoại tệ.

 • Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

trả lương cho người lao động căn cứ vào đâu
Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động​ căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau

Xem thêm: Quy Định Về Bậc Lương Đại Học Và Cách Tính Bậc Lương Mới Nhất

4. Hình thức trả lương cho người lao động

Quy định trả lương cho người lao động bao gồm những hình thức nào? Theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2019Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Tiền lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chọn 1 trong 3 hình thức trả lương sau:

4.1. Quy định trả lương cho người lao động theo thời gian

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

 • Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.

 • Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

 • Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trong trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

 • Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

4.2. Quy định trả lương cho người lao động theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

4.3. Quy định trả lương theo lương khoán

Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

quy định trả lương cho người lao động
Tiền lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động

Xem thêm: Viên Chức Là Gì? Cách Tính Lương Viên Chức Từ 1/7 Có Gì Mới?

5. Kỳ hạn trả lương cho người lao động

Kỳ hạn trong quy định trả lương cho người lao động như thế nào? Theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

 • Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

 • Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

 • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên. Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

 • Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền. Khoản tiền này ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

kỳ hạn trả lương cho người lao động
Kỳ hạn trả lương cho người lao động được quy định rất rõ ràng

6. Việc chậm trả lương có bị phạt không?

Theo quy định trả lương cho người lao động thì việc chậm trả lương có bị phạt không? Căn cứ vào Khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với 05 trường hợp trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật như sau:

 • Từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

 • Từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.

 • Từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.

 • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.

 • Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải thực hiện biện pháp khắc phục quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

"a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này."

Đây là mức xử phạt đối với cá nhân sử dụng lao động vi phạm. Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, tổ chức sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền gấp 02 lần so với khoản tiền phạt nêu trên.

Như vậy, người sử dụng lao động phải hoàn thiện tiền lương cho người lao động đúng như thời hạn đã thỏa thuận, nếu bị vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết trên đây đã chia sẻ chi tiết quy định trả lương cho người lao động theo pháp luật hiện hành để bạn đọc tham khảo. Hy vọng đây là thông tin hữu ích giúp người lao động nắm rõ được nguyên tắc trả lương, hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat