Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng chi tiết, mới nhất

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Bảy, 18/05/2024 21:40:00 +07:00
Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng. Vậy mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng được thực hiện như thế nào? Hãy cùng job3s tham khảo một số mẫu quyết định bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng mới nhất hiện nay.

1. Trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng mới, doanh nghiệp cần phải làm quyết định miễn nhiệm nhân viên ở vị trí trước đó. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng mới.

Trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là:

  • Khi kế toán trưởng hoạt động ở vị trí này đã hết thời gian được bổ nhiệm.

  • Kế toán trưởng vi phạm quy định của doanh nghiệp hay quy định pháp luật, nhà nước đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

  • Một số trường hợp thuê kế toán dịch vụ nhưng muốn thay thế, vì không đạt được thỏa thuận để tiếp tục làm việc.

trường hợp ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng

2. Các bước chuẩn bị khi bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi bãi nhiệm kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới. Đồng thời, thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng, nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới.

Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.

Ngoài ra, cần đăng ký ở cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu cần thiết thì đăng ký ở ngân hàng về thông tin kế toán trưởng mới.

Xem thêm: Accrued Expense Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Accrued Expense Trong Kế Toán

3. Quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Những quy định miễn nhiệm kế toán trưởng căn cứ vào Quyết định số 875/QĐ-BTC quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

“Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.

2. Tổng cục trưởng các Tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Tổng cục. Đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng mà đang giữ chức vụ lãnh đạo hành chính từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt về chủ trương trước khi bổ nhiệm.”

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng:

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng tại Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

“Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.”

Theo quy định ở trên, về thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng như sau: Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng thì cấp đó có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng được quy định như sau: Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật không quy định cụ thể các bước làm thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng, thủ tục này sẽ được quy định chi tiết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, công ty.

quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
Quy định về miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

4. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng dùng để làm gì?

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản có các nội dung gồm: Thông tin kế toán trưởng bị bãi nhiệm và quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng. Mục đích cụ thể của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là:

  • Kế toán trưởng cũ phải tổ chức bàn giao lại công việc và các tài liệu liên quan cho kế toán trưởng mới.

  • Thông báo cho các bên liên quan biết thông tin về kế toán trưởng mới.

  • Kể từ ngày bàn giao công việc, kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc của mình.

  • Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm chính xác, đầy đủ về thông tin tài liệu trong thời gian mình phụ trách.

mục đích của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Mục đích của mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là thông báo cho các bên liên quan biết thông tin về kế toán trưởng mới

Xem thêm: Tài Khoản Đối Ứng Là Gì? Những Người Theo Ngành Kế Toán Bắt Buộc Phải Biết

5. Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Hiện nay, mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng không được quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Thông thường, mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng sẽ được ban hành cụ thể để áp dụng tại từng đơn vị, công ty, doanh nghiệp.

Dưới đây là một số mẫu quyết định thôi giữ chức vụ kế toán trưởng mà các đơn vị có thể tham khảo:

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mẫu 1:

mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng
Mẫu 1

Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mẫu 2:

mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng
Mẫu 2

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của job3s liên quan đến vấn đề: Mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng chi tiết & mới nhất 2024. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích giúp bạn hiểu hơn về quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng và nắm rõ các mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cụ thể mà các đơn vị có thể tham khảo.

Bài viết liên quan
PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là gì? Nắm rõ ưu và nhược điểm chiến lược PPL giúp doanh nghiệp đẩy mạnh marketing

PPL là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng trong giao tiếp điện tử. Trong marketing, PPL mang hàm ý khác. Vậy, PPL là gì? PPL là chiến lược truyền thông marketing. Hiểu và áp dụng kênh ứng dụng phù hợp, chiến lược PPL sẽ mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giúp doanh nghiệp có được tệp khách hàng tiềm năng.
Xem thêm »
Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Hướng dẫn chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03

Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03 là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất hiện nay, giúp cá nhân kê khai đầy đủ nhất về thông tin cá nhân. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng, cần sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như xin việc, nhập học,… Do đó, người kê khai cần ghi đủ và chính xác thông tin tại các mục.
Xem thêm »
Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Học quản trị nhân lực ra làm gì? 6 vị trí triển vọng thu nhập tốt

Quản trị nhân lực ra làm gì là thắc mắc của nhiều bạn trẻ đang định hướng cho tương lai. Các công việc về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực là những việc chính mà người học ngành này sẽ làm. Nhân lực là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp, tổ chức. Chính vì thế để phát huy tối đa nguồn tài nguyên này thì luôn cần người quản trị nhân lực giỏi.
Xem thêm »
Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Xem thêm »
Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

Thủ Đô Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và học viện ở miền Bắc. Không những thế, các trường đại học ở Hà Nội cũng luôn nằm trong danh sách các trường top đầu của Việt Nam. Do đó, rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học đều mong muốn có thể đến thủ đô học tập và tìm kiếm cơ hội. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 trường được đánh giá tốt nhất nơi đây.
Xem thêm »
Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Fem là gì? 02 ý nghĩa của thuật ngữ này ít người biết đến

Với nền văn hóa hội nhập toàn cầu hiện nay, LGBT không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng Fem là gì và liên quan thế nào đến LBGT thì không phải ai cũng hiểu rõ. Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng trong kỹ thuật với một ý nghĩa khác. Để tìm hiểu thêm về điều này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của job3s.
Xem thêm »
Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Gợi ý tìm việc làm Quận 1 nhanh chóng, thu nhập cực kỳ tốt

Tìm việc làm Quận 1 thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt đang là mong muốn của rất nhiều người hiện nay. Quận 1 được biết đến là nơi sầm uất về thương mại, giải trí cũng như có chất lượng sống cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một việc làm Quận 1 phù hợp thì hãy tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích sau.
Xem thêm »
Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

Con gái nên học ngành kinh tế nào? Nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, cơ hội nghề nghiệp cũng rộng mở và được nhiều bạn trẻ quan tâm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp. Ngành nghề nào sẽ phù hợp với phái đẹp? Tất cả sẽ được job3s giải đáp trong nội dung dưới đây.
Xem thêm »
Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Chia sẻ cách xin nghỉ việc đột xuất khéo léo, không khiến sếp phật lòng

Cách xin nghỉ việc đột xuất vừa khéo léo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp là điều được nhiều người quan tâm. Nếu xin nghỉ không khéo, bạn có thể gây ấn tượng xấu với sếp, thậm chí bị từ chối yêu cầu. Ngược lại, cách xin nghỉ lịch sự với lý do thuyết phục giúp bạn dễ dàng được chấp thuận mà không ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ.
Xem thêm »
Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Top 10 các ngành nghề tương lai đầy triển vọng, thu nhập cao, dễ tìm việc

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp chủ đạo, các ngành nghề tương lai tiềm năng là cách để các bạn trẻ đáp ứng được nhu cầu xã hội và có được cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau này. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đổi mới liên tục như hiện nay, nhiều ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải. Nếu bạn đang thắc mắc các ngành nghề có triển vọng trong tương lai gồm những gì, đừng bỏ qua top 10 mà job3s giới thiệu dưới đây.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat