Phụ lục hợp đồng là gì? Những điểm quan trọng bạn phải nắm rõ trước khi ký

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Bảy, 11/05/2024 21:37:00 +07:00
Tìm hiểu phụ lục hợp đồng là gì giúp bạn có thêm kiến thức về các loại giấy tờ quan trọng trước khi đặt bút ký kết. Bên cạnh đó, tham khảo các quy định quan trọng về phụ lục hợp đồng, thời gian hiệu lực, nội dung hợp lệ giúp bạn soạn thảo hợp đồng được pháp luật công nhận.

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực tương đương với hợp đồng lao động. Nó thường được ban hành kèm theo hợp đồng chính thức, không thể tách rời. Bên trong văn bản này thường đưa ra các quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung thêm một số điều khoản trong hợp đồng.

phụ lục hợp đồng là gì
Phụ lục hợp đồng là một phần bổ sung của hợp đồng lao động

2. Mục đích soạn thảo và ký kết phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng có tác dụng giải thích chi tiết cho một hoặc một số điều khoản đã được quy định trong hợp đồng. Bởi vậy nội dung của nó không được trái với hợp đồng, trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác nhưng phải đảm bảo không trái quy định pháp luật.

Một số nội dung phổ biến được đề cập trong phụ lục hợp đồng bao gồm:

  • Đối tượng của hợp đồng.

  • Diễn giải hoặc thay đổi mức chi phí hoặc tiền lương chi tiết.

  • Phương thức thanh toán, thời gian thanh toán cụ thể.

  • Thời hạn, địa điểm, phương thức để thực hiện hợp đồng.

  • Quyền, nghĩa vụ cụ thể của các bên có liên quan.

  • Trách nhiệm chi tiết của các bên nếu vi phạm hợp đồng.

  • Phương thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp có xảy ra vấn đề.

3. Phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ có gì khác nhau?

Để trở thành một nhân sự giỏi, bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng là gì để soạn thảo đúng loại văn bản, cho đúng mục đích sử dụng.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, đây là 2 loại văn bản hoàn toàn khác biệt, được sử dụng với mục đích khác nhau. Hợp đồng phụ có nội dung tách khỏi hợp đồng chính, thường đề ra các điều khoản về việc thay đổi hoặc chấm dứt các nghĩa vụ của chủ thể. Vì là một hợp đồng riêng, nó có giá trị pháp lý nếu hợp đồng chính bị vô hiệu, nhưng vẫn có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Còn phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng, các điều khoản bên trong phụ lục được soạn thảo dựa trên nội dung của hợp đồng. Loại văn bản này cũng có hiệu lực giống hợp đồng và nó sẽ bị vô hiệu nếu hợp đồng chính không còn giá trị pháp lý.

Phụ lục phải có nội dung không trái ngược với hợp đồng mà nó đi kèm
Phụ lục phải có nội dung không trái ngược với hợp đồng mà nó đi kèm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

4. Các loại phụ lục hợp đồng

Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động 2019 quy định các loại phụ lục hợp đồng được pháp luật công nhận bao gồm:

  • Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một hoặc một số điều khoản của hợp đồng chính. Trong đó các điều khoản không được trái ngược với nội dung của hợp đồng.

  • Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều khoản của hợp đồng. Trong đó nội dung, điều khoản sửa đổi hoặc bổ sung, thời điểm có hiệu lực cần được ghi rõ.

Xem thêm: Công Chứng Là Gì? Công Chứng Với Chứng Thực Có Phải Là Một Không?

5. Quy định cần nắm rõ về phụ lục hợp đồng là gì?

Trước khi ký kết, ngoài việc hiểu rõ phụ lục hợp đồng là gì, bạn còn cần biết nội dung, hiệu lực, số lần ký như thế nào là hợp lệ để bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân mình.

5.1. Hiệu lực phụ lục là bao lâu?

Điều 403, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định phụ lục hợp đồng có hiệu lực trùng thời gian với hợp đồng, hoàn toàn phụ thuộc vào hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng đã bị vô hiệu hoàn hoàn không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng. Nhưng nếu hợp đồng bị vô hiệu toàn bộ hoặc một phần thì phụ lục hợp đồng đi kèm theo cũng sẽ bị vô hiệu.

5.2. Nội dung nào của phụ lục hợp đồng không được chấp nhận?

Điều 403, Bộ Luật Dân sự quy định: Nếu phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì nó không hợp lệ và không có hiệu lực, trừ trường hợp các bên ký kết có thỏa thuận khác. Các bên nếu chấp nhận điều khoản trái ngược này thì điều khoản đó trong hợp đồng được xem như đã được sửa đổi.

5.3. Số lần ký kết tối đa áp dụng cho phụ lục hợp đồng là bao nhiêu?

Pháp luật hiện hành chưa quy định số lần tối đa ký phụ lục. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu của các bên để quyết định điều này.

5.4. Có cần báo trước cho các bên liên quan khi ký phụ lục hợp đồng không?

Câu trả lời là có. Điều 33, Bộ Luật Lao động năm 2019 có sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng lao động: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào cần sửa đổi, bổ sung nội dung thì phải thông báo cho bên kia ít nhất 03 ngày trước đó về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Nếu hai bên thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phụ lục hợp đồng sẽ được soạn thảo và ký kết phụ lục.

Còn trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì hợp đồng lao động đã giao kết vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Bên đề nghị cần báo trước ít nhất 3 ngày về việc ký phụ lục hợp đồng
Bên đề nghị cần báo trước ít nhất 3 ngày về việc ký phụ lục hợp đồng

6. Những lưu ý quan trọng khi soạn phụ lục hợp đồng lao động

Nếu bạn đang tìm hiểu phụ lục hợp đồng là gì để soạn thảo văn bản này hợp lệ và có giá trị về mặt pháp lý, bạn cần lưu ý những yêu cầu sau đây:

6.1. Về hình thức

Vì phụ lục hợp đồng được xem là một phần của hợp đồng nên nó phải tuân thủ các yêu cầu về mặt hình thức của hợp đồng theo quy định của pháp luật, ví dụ như phải được soạn thảo thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực,…

Trước khi ký phụ lục hợp đồng, các bên có liên quan cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về mặt hình thức của hợp đồng, tránh trường hợp vi phạm khiến phụ lục bị tuyên bố vô hiệu.

6.2. Về nội dung

Nội dung của phụ lục phải được soạn thảo dựa trên nội dung của hợp đồng gốc, không được trái ngược, nếu không điều khoản đó không hợp lý.

Tuy nhiên, nếu các bên chấp nhận nội dung trái ngược này, thì trong hợp đồng cần có thêm nội dung cho phép điều này. Ví dụ như bổ sung câu: “Trong trường hợp có thêm phụ lục hợp đồng với nội dung mâu thuẫn, trái với hợp đồng, các bên áp dụng nội dung được bổ sung hoặc chỉnh sửa trong phụ lục hợp đồng.”

Ngoài ra, khi ký kết phụ lục, các bên cũng cần tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự đã được quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Nội dung phụ lục không được trái ngược với hợp đồng
Nội dung phụ lục phải dựa trên điều khoản có trong hợp đồng

7. Quy trình ký kết phụ lục hợp đồng

Thông thường, quy trình ký kết phụ lục hợp đồng gồm 03 bước sau đây.

7.1. Bước 1: Đề nghị giao kết phụ lục hợp đồng

Các bên trao đổi các nội dung liên quan như mục đích ký kết phụ lục hợp đồng là gì, thay đổi, bổ sung điều khoản cho hợp đồng nào.

Trong bước này, bên đề nghị ký kết phụ lục sẽ tạo lập hợp đồng với đầy đủ các nội dung cần được bổ sung hoặc chỉnh sửa và gửi các bên còn lại tham khảo.

7.2. Bước 2: Chấp nhận đề nghị giao kết phụ lục hợp đồng

Sau khi trao đổi về lý do tạo lập phụ lục hợp đồng là gì, nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết, 2 bên tiến hành đưa ra thời gian, địa điểm thực hiện. Địa điểm giao kết nếu không được 2 bên thỏa thuận thì nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đưa ra đề nghị giao kết phụ lực sẽ được lựa chọn, theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bên được đề nghị từ chối, 2 bên vẫn tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cũ và không thay đổi bất kỳ điều khoản nào.

7.3. Bước 3: Ký kết phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng được giao kết vào thời điểm và thời gian mà 2 bên đã chấp thuận. Trường hợp giao kết phụ lục hợp đồng bằng lời nói thì thời điểm giao kết chính là thời điểm 2 bên đã thỏa thuận về nội dung. Nếu giao kết bằng văn bản, thời điểm được xác định là thời điểm bên cuối cùng ký vào văn bản hoặc hình thức chấp nhận khác được quy định trên văn bản.

Trường hợp giao kết phụ lục hợp đồng bằng lời nói, sau đó được xác lập bằng văn bản, thời điểm giao kết được xác định giống với giao kết hợp đồng bằng lời nói.

Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Hợp Đồng Lao Động Gồm Những Gì? Tổng Hợp Mẫu Hợp Đồng Đơn Giản

8. Một số mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Không chỉ cần hiểu sâu định nghĩa phụ lục hợp đồng là gì, bạn cũng nên tham khảo một số mẫu mới được cập nhật để dễ dàng soạn thảo văn bản đạt yêu cầu về hình thức lẫn nội dung.

8.1. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

Hiện nay, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu phụ lục hợp đồng lao động, bạn chỉ cần đưa ra đầy đủ thông tin về đối tượng, số hợp đồng chính, nội dung của phụ lục hợp đồng thì văn bản này được tính là hợp lệ. Ví dụ:

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh về mức lương cho người lao động
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh về mức lương cho người lao động

8.2. Mẫu phụ lục hợp đồng dân sự mới nhất

Tương tự như phụ lục hợp đồng lao động chưa được pháp luật quy định mẫu chính xác, bạn có thể tham khảo văn bản dành cho lĩnh vực dân sự sau đây:

Mẫu phụ lục dành cho hợp đồng cung cấp dịch vụ
Mẫu phụ lục dành cho hợp đồng cung cấp dịch vụ

8.3. Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán bất động sản

Khi cần mua, bán hoặc cho thuê nhà đất thì bạn cần tạo các hợp đồng với đầy đủ điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Việc tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng là gì dưới đây sẽ giúp bạn soạn thảo phụ lục hợp lệ.

Mẫu phụ lục hợp đồng lĩnh vực bất động sản giúp bạn an tâm thuê nhà
Mẫu phụ lục hợp đồng lĩnh vực bất động sản giúp bạn an tâm thuê nhà

Nắm được phụ lục hợp đồng là gì giúp bạn có thêm kiến thức về các loại giấy tờ quan trọng trước khi ký. Bên cạnh đó, tham khảo các quy định về phụ lục hợp đồng, thời gian hiệu lực, nội dung giúp bạn soạn thảo hợp đồng hợp lệ, được pháp luật công nhận.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat