Tìm hiểu số hiệu viên chức là gì? Cấu trúc số hiệu viên chức

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Chủ Nhật, 05/05/2024 11:03:00 +07:00
Số hiệu viên chức là gì? Số hiệu viên chức đóng vai trò như mã số định danh cá nhân cho mỗi viên chức trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước. Mỗi viên chức sẽ có số hiệu riêng theo đúng quy định về cấu trúc.

1. Số hiệu viên chức là gì?

Số hiệu viên chức là gì? Số hiệu viên chức là hệ thống mã ngạch, dùng để phân loại viên chức theo nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc phù hợp. Nhờ hệ thống này, việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước trở nên hiệu quả và khoa học hơn. Mã số này được quy định theo quy định của Bộ Nội vụ và được áp dụng cho tất cả các viên chức trên cả nước.

Đặc biệt, việc sử dụng số hiệu viên chức một cách hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hệ thống viên chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch hành chính.

Số hiệu viên chức là gì?
Số hiệu viên chức là mã ngạch của mỗi cá nhân

2. Vai trò của số hiệu viên chức

Vai trò của số hiệu viên chức là gì? Việc áp dụng số hiệu viên chức có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hành chính nhà nước, cụ thể:

Phân biệt viên chức

Mỗi viên chức được cấp một số hiệu viên chức duy nhất, giúp phân biệt rõ ràng với các cá nhân khác. Số hiệu viên chức giúp theo dõi, quản lý hồ sơ nhân sự của viên chức một cách hiệu quả.

Xác định thông tin viên chức

Dựa vào số hiệu viên chức, có thể tra cứu các thông tin cơ bản về viên chức như: họ tên, chức danh, ngạch bậc, cơ quan công tác... Số hiệu này giúp việc tra cứu thông tin viên chức nhanh chóng, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý và điều phối viên chức hợp lý.

Làm căn cứ cho các hoạt động quản lý viên chức

Số hiệu viên chức được sử dụng làm căn cứ để bổ nhiệm, thăng ngạch, nâng hạng, kỷ luật, ... viên chức. Theo đó, việc quản lý các hoạt động liên quan đến viên chức một cách thống nhất, khoa học.

Phục vụ cho công tác thống kê

Số hiệu viên chức được sử dụng để thống kê số lượng viên chức theo từng ngạch, chức danh, cơ quan công tác, ... Số liệu thống kê này giúp phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực viên chức.

Tăng cường công tác quản lý viên chức trực tuyến

Số hiệu viên chức được sử dụng để xác định danh tính viên chức trong các hệ thống quản lý viên chức trực tuyến, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu suất và minh bạch trong công tác quản lý viên chức.

Làm căn cứ để thanh toán lương, phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức.

Vai trò của số hiệu viên chức là gì? Số hiệu viên chức còn là một trong những căn cứ để xác định mức lương, phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức. Số hiệu viên chức là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại viên chức định kỳ và đột xuất.

Ngoài ra, số hiệu viên chức còn có thể được sử dụng cho các mục đích khác như: In trên các văn bản liên quan đến viên chức; Sử dụng trong các giao dịch thanh toán, nhận lương, phụ cấp cho viên chức.

Vai trò của số hiệu viên chức là gì?
Số hiệu viên chức giúp xác định thông tin viên chức

3. Cấu trúc số hiệu viên chức là gì?

Việc tìm hiểu cấu trúc số hiệu viên chức sẽ giúp bạn hiểu hơn về số hiệu viên chức là gì? Cấu trúc số hiệu này thường được quy định chung bởi từng cơ quan. Tuy nhiên, thông thường, số hiệu viên chức thường tuân thủ theo cấu trúc cơ bản sau: Mã ngành - Mã chức danh nghề nghiệp - Mã bậc - Mã số thứ tự

- Mã ngành: Là mã số thể hiện ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp được phân cấp quản lý viên chức. Mã ngành do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Ví dụ: Giáo dục: V, y tế: S, hành chính: H

- Mã đơn vị: Là mã số thể hiện đơn vị công tác của viên chức. Mã đơn vị thường được quy định theo hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước.

Ví dụ:

 • Trường Tiểu học Lê Văn Tám: 001
 • Bệnh viện Trung ương Hà Nội: 002
 • Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình: 003

- Mã chức danh: Là mã số thể hiện chức danh nghề nghiệp của viên chức. Mã chức danh thường được quy định theo danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành.

Ví dụ:

 • Giáo viên tiểu học: 07.03
 • Bác sĩ: 03.01
 • Thư ký: 08.02

- Mã số cá nhân: Là số thứ tự cá nhân của viên chức trong đơn vị. Mã số cá nhân thường được quy định theo quy định chung của đơn vị.

Mã bậc: Là mã số thể hiện bậc của viên chức. Bậc viên chức gồm 5 bậc:

 • Bậc 1
 • Bậc 2
 • Bậc 3
 • Bậc 4
 • Bậc 5

Ví dụ:

 • V.01.01.01 - 001 là số hiệu của viên chức có mã ngành V.01 (ngành giáo dục), mã chức danh nghề nghiệp 01.01.01 (giảng viên cao cấp), bậc 1 và là viên chức đầu tiên trong danh sách viên chức có mã ngành, mã chức danh nghề nghiệp và bậc này.
 • V.10.02.03 - 123 là số hiệu của viên chức có mã ngành V.10 (ngành văn thư - lưu trữ), mã chức danh nghề nghiệp 10.02.03 (thủ thư), bậc 3 và là viên chức thứ 123 trong danh sách viên chức có mã ngành, mã chức danh nghề nghiệp và bậc này.

Lưu ý:

 • Việc tìm hiểu cấu trúc số hiệu sẽ giúp bạn hiểu hơn về số hiệu viên chức là gì? Mã ngành, mã chức danh nghề nghiệp và mã bậc được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan. Mã số thứ tự được cơ quan, đơn vị sự nghiệp quản lý viên chức tự sắp xếp theo quy định.
 • Ngoài ra, số hiệu này có thể thay đổi theo thời gian, do vậy bạn nên tra cứu thông tin mới nhất trên các website chính thức của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cấu trúc số hiệu viên chức là gì?
Cấu trúc số hiệu này thường được quy định chung bởi từng cơ quan

4. Quy định về số hiệu viên chức

Ngoài câu hỏi số hiệu viên chức là gì? thì quy định về số hiệu này cũng được rất nhiều người quan tâm. Số hiệu viên chức được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý viên chức, cụ thể:

Số hiệu viên chức là mã số đặc trưng cho từng viên chức, được sử dụng để xác định danh tính, quản lý hồ sơ nhân sự, tính toán lương, thưởng, phụ cấp, cấp giấy tờ liên quan đến công tác của viên chức.

Quy trình cấp số hiệu viên chức như sau:

 • Viên chức được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ: Cơ quan nhà nước nơi viên chức đó làm việc sẽ cấp số hiệu viên chức cho họ.
 • Viên chức chuyển công tác: Viên chức chuyển công tác sẽ được cấp lại số hiệu viên chức mới theo quy định của cơ quan nhà nướctại nơi họ chuyển đến.

Những trường hợp không được cấp số hiệu viên chức:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động: Người làm việc theo hợp đồng lao động không được cấp số hiệu viên chức.
 • Cán bộ, công chức nghỉ hưu: Cán bộ, công chức nghỉ hưu không được cấp số hiệu viên chức.

Lưu ý: Số hiệu viên chức không được thay đổi trong suốt thời gian viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước. Viên chức chỉ được cấp một số hiệu viên chức duy nhất trong suốt đời công tác.

Quy định về số hiệu viên chức
Số hiệu viên chức được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý viên chức

Xem thêm:

5. Cách tra cứu số hiệu viên chức

Khi đã hiểu rõ số hiệu viên chức là gì, bạn có thể dễ dàng tra cứu số hiệu mà mình sở hữu. Hiện nay, tại Việt Nam, chưa có hệ thống tra cứu số hiệu viên chức trực tuyến cho công chúng. Nếu bạn muốn tra cứu thì có thể áp dụng các cách sau:

Tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý viên chức:

 • Đối tượng có thể tra cứu: Viên chức, cơ quan, tổ chức có liên quan.
 • Cách thức tra cứu: Cung cấp họ tên, ngày sinh, hoặc thông tin cá nhân khác của viên chức cần tra cứu. Cơ quan quản lý viên chức sẽ tra cứu và cung cấp số hiệu viên chức cho người yêu cầu.

Tra cứu qua các văn bản liên quan

 • Đối tượng: Bất kỳ ai.
 • Cách thức: Tìm kiếm thông tin về số hiệu viên chức trong các văn bản liên quan đến công tác bổ nhiệm, thăng ngạch, nâng hạng, kỷ luật, ... của viên chức.

Các văn bản này có thể được tìm kiếm tại các website của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc tại các văn phòng lưu trữ hồ sơ.

Lưu ý: Việc tra cứu số hiệu viên chức có thể gặp một số khó khăn do chưa có hệ thống tra cứu trực tuyến và việc quản lý hồ sơ viên chức tại một số cơ quan, tổ chức chưa thống nhất.

Cấu trúc số hiệu viên chức
Cấu trúc số hiệu viên chức gồm 1 ký tự chữ cái đại diện cho ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị

Như vậy, hiểu rõ số hiệu viên chức là gì? Có thể giúp bạn dễ dàng tra cứu được thông tin liên quan đến viên chức đó. Đồng thời, việc nắm rõ số hiệu viên chức còn giúp họ hiểu rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân trong cơ quan nhà nước. Từ đó, đảm bảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra nó còn giúp viên chức được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan.

Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat