Văn bản hành chính là gì? Phân loại mẫu văn bản hành chính

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Sáu, 03/05/2024 11:04:00 +07:00
Văn bản hành chính là gì? Văn bản hành chính là loại văn bản thường được dùng để trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với công dân hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... Vậy đặc điểm của loại văn bản này như thế nào, có mấy loại, chức năng ra sao? Cùng job3s.vn tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

1. Văn bản hành chính là gì?

Văn bản hành chính là gì? Văn bản hành chính là loại văn bản được sử dụng trong hệ thống văn bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Loại văn bản này mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư, văn bản hành chính được định nghĩa là: “Văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức”.

Có thể hiểu đơn giản văn bản hành chính đóng vai trò như công cụ truyền tải thông tin và yêu cầu từ cấp trên xuống cấp dưới, đồng thời là phương tiện để cá nhân hoặc tập thể thể hiện ý kiến, nguyện vọng tới các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Văn bản hành chính là gì?
Văn bản hành chính là loại văn bản được sử dụng trong hệ thống văn bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

2. Phân loại mẫu văn bản hành chính

Việc tìm hiểu về phân loại hành chính sẽ giúp bạn hiểu thêm về văn bản hành chính là gì. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về thể thức, kỹ thuật và trình tự lập, ban hành, quản lý văn bản hành chính, văn bản hành chính được phân loại theo mục đích ban hành thành 2 nhóm chính:

2.1. Văn bản hành chính thông thường

Văn bản hành chính thông thường những văn bản mang tính thông tin điều hành dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong các cơ quan, loại văn bản này gồm 21 loại văn bản khác nhau:

 • Thông báo (TB)

 • Công báo (CB)

 • Thông cáo (TC)

 • Hướng dẫn (HD)

 • Kế hoạch (KH)

 • Chương trình (CTr)

 • Phương án (PA)

 • Đề án (ĐA)

 • Dự án (DA)

 • Báo cáo (BC)

 • Biên bản (BB)

 • Tờ trình (TT)

 • Hợp đồng (HD)

 • Công văn (CV)

 • Công điện (CD)

 • Bản ghi nhớ (BGN)

 • Bản cam kết (BCk)

 • Bản thỏa thuận (BTt)

 • Giấy ủy quyền (Ủy quyền)

 • Giấy mời (GM)

 • Giấy giới thiệu (Giới thiệu)

Phân loại mẫu văn bản hành chính
Văn bản hành chính thông thường những văn bản mang tính thông tin điều hành dùng để giải quyết các công việc cụ thể (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

2.2. Văn bản hành chính cá biệt

Văn bản hành chính là gì, văn bản hành chính cá biệt là gì? Đây là văn bản thể hiện nội dung về các quyết định quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đối với một hoặc một số cá nhân, tổ chức cụ thể trong một vụ việc cụ thể. Thông thường loại văn bản này gồm 8 loại văn bản chính:

 • Nghị quyết (NQ)

 • Quyết định (QĐ)

 • Chỉ thị (CT)

 • Quy chế (QC)

 • Quy định (QYĐ)

 • Giấy phép (GP)

 • Giấy chứng nhận (GCN)

 • Giấy xác nhận (GXN)

Ngoài ra, văn bản hành chính còn được phân loại theo một số tiêu chí khác như:

Cấp ban hành: Văn bản của Trung ương, văn bản của địa phương

Lĩnh vực: Văn bản về kinh tế, văn bản về văn hóa, văn bản về giáo dục,...

Đối tượng áp dụng: Văn bản nội bộ, văn bản liên cơ quan, văn bản hướng đến người dân,...

Lưu ý: Mỗi loại văn bản có những đặc điểm, cấu trúc và nội dung riêng biệt theo quy định của pháp luật. Việc phân loại văn bản hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, lưu trữ và sử dụng văn bản hiệu quả.

Văn bản hành chính cá biệt
Văn bản hành chính cá biệt là văn bản thể hiện quyết định quản lý của các cơ quan hành chính có thẩm quyền đối với một hoặc một số cá nhân, tổ chức (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

3. Đặc điểm của văn bản hành chính

Để hiểu hơn về văn bản hành chính là gì bạn cần tìm hiểu về đặc điểm của loại văn bản này. Là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, văn bản hành chính cần đảm bảo các đặc điểm sau:

Tính pháp lý: Văn bản hành chính được ban hành bởi các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Văn bản hành chính có hiệu lực pháp lý và phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Việc vi phạm các quy định về văn bản hành chính có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính chính xác: Văn bản hành chính phải được trình bày một cách khoa học, logic, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng về nội dung và hình thức. Nội dung của văn bản hành chính phải phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách, quy định có liên quan. Hình thức của văn bản hành chính phải tuân theo quy định chung về thể thức, trình bày.

Tính công khai: Tính công khai của văn bản hành chính là gì? Văn bản này phải được công khai cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, trừ trường hợp có quy định về bảo mật thông tin. Việc công khai văn bản hành chính góp phần đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức.

Tính thống nhất: Văn bản hành chính phải được ban hành theo quy định chung về thể thức, trình bày văn bản hành chính. Việc thống nhất thể thức, trình bày văn bản hành chính góp phần tạo sự chuyên nghiệp, thống nhất trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức.

Tính liên tục: Hệ thống văn bản hành chính là một hệ thống liên tục, phát triển theo thời gian. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản hành chính phải đảm bảo tính liên tục, thống nhất của hệ thống văn bản.

Tính chuyên ngành: Nội dung của văn bản hành chính thường thuộc một lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Tính thời sự: Văn bản hành chính thường phản ánh những vấn đề, sự kiện mang tính thời sự.

Tính thực tiễn: Tính thực tiễn của văn bản hành chính là gì? Văn bản hành chính phải hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện những công việc cụ thể trong thực tiễn.

Văn bản hành chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong xã hội, góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân.

 Đặc điểm của văn bản hành chính
Văn bản hành chính được ban hành bởi các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

4. Chức năng của văn bản hành chính là gì?

Văn bản hành chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong xã hội. Vậy, chức năng của văn bản hành chính là gì?

Chức năng thông tin

Văn bản hành chính là công cụ chính để truyền đạt thông tin, ý kiến, chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên xuống cấp dưới, giữa các cơ quan, tổ chức với nhau và giữa các cá nhân trong quá trình thực hiện công việc.

Thông qua văn bản hành chính, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành, cụ thể hóa và truyền đạt đến các tổ chức, cá nhân để thực hiện. Văn bản hành chính cũng là kênh thông tin để các cơ quan, tổ chức trao đổi thông tin, ý kiến, báo cáo tình hình công việc với nhau.

Chức năng cụ thể hóa pháp luật

Chức năng cụ thể hóa pháp luật văn bản hành chính là gì? Chức năng này góp phần cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cách thức thực hiện các quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể.

Việc ban hành văn bản hành chính phù hợp với pháp luật giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các tổ chức, cá nhân.

Chức năng ghi chép và lưu trữ thông tin

Văn bản hành chính là bằng chứng ghi chép và lưu trữ thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Văn bản hành chính giúp truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc xảy ra tranh chấp.

Văn bản hành chính có chức năng ghi chép và lưu trữ thông tin
Văn bản hành chính có chức năng ghi chép và lưu trữ thông tin

Chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân

Chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân của văn bản hành chính là gì? Nó là cơ sở để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động hành chính. Thông qua văn bản hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.

Chức năng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Chức năng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của văn bản hành chính là gì? Việc sử dụng văn bản hành chính hợp lý, khoa học góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Văn bản hành chính giúp cho công tác quản lý nhà nước được thực hiện một cách chặt chẽ, thống nhất, đúng pháp luật.

Ngoài ra, văn bản hành chính còn có một số chức năng khác như:

 • Góp phần giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân.

 • Nâng cao văn hóa giao tiếp trong hoạt động hành chính.

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế.

Xem thêm:

Văn bản tường trình là gì? Hướng dẫn chi tiết cách viết đúng chuẩn

Thông cáo báo chí là gì? Hình thức truyền thông hiệu quả cho doanh nghiệp

5. Soạn thảo văn bản hành chính cần chú ý điều gì?

Văn bản hành chính là một văn bản quan trọng, vì thế bạn cần tìm hiểu thật kỹ văn bản hành chính là gì từ đó chú ý tránh những lỗi sau:

Phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách, quy định: Nội dung của văn bản hành chính phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, chính sách, quy định có liên quan. Việc vi phạm các quy định này có thể dẫn đến việc văn bản hành chính bị vô hiệu hoặc bị sửa đổi, bổ sung.

Chính xác, rõ ràng, súc tích: Nội dung của văn bản hành chính phải được trình bày một cách chính xác, rõ ràng, súc tích, dễ hiểu. Tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ, không rõ nghĩa hoặc gây hiểu nhầm.

Đầy đủ thông tin: Văn bản hành chính phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người đọc có thể hiểu rõ nội dung và mục đích của văn bản.

Logic, khoa học: Nội dung của văn bản hành chính phải được trình bày một cách logic, khoa học, theo một trình tự hợp lý.

Có tính thuyết phục: Văn bản hành chính phải có tính thuyết phục, tạo được sự đồng thuận của người đọc.

Trình bày đúng quy định: Văn bản hành chính phải được trình bày theo quy định chung về thể thức, trình bày văn bản hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bố cục rõ ràng, khoa học: Văn bản hành chính phải được trình bày với bố cục rõ ràng, khoa học, dễ nhìn, dễ đọc.

Chữ viết rõ ràng, dễ đọc: Văn bản hành chính phải được viết bằng chữ dễ đọc, dễ hiểu, không được sử dụng quá nhiều chữ viết tắt hoặc từ ngữ chuyên ngành khó hiểu.

Trình bày sạch đẹp, gọn gàng: Văn bản hành chính phải được trình bày sạch đẹp, gọn gàng, không được tẩy xóa. Điều này góp phần nâng cao uy tín và vị thế của cơ quan, tổ chức trong mắt người dân và các tổ chức khác.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản hành chính phải phù hợp với đối tượng tiếp nhận, đảm bảo tính trang trọng, lịch sự. Tránh sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm, miệt thị.

Chú trọng tính thẩm mỹ: Văn bản hành chính không chỉ đơn thuần là công cụ để truyền đạt thông tin, mà còn là đại diện cho hình ảnh của cơ quan, tổ chức ban hành. Do đó, việc chú trọng tính thẩm mỹ trong văn bản hành chính.

Tóm lại, văn bản hành chính là gì? Văn bản hành chính là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức. Vì vậy khi soạn thảo văn bản hành chính đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan
Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Cập nhật các ngành hot trong tương lai: Lựa chọn thông minh, không lo thất nghiệp

Xu hướng chọn các ngành hot trong tương lai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là thách thức không nhỏ với các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Bởi điều này ảnh hưởng đến việc học tập suốt những năm tháng trên giảng đường và cả quãng đường sau tốt nghiệp. Đứng trước băn khoăn này, job3s sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời.
Xem thêm »
Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Một đơn vị nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể to lớn

Module là gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến từ module trong nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Để hiểu rõ hơn module nghĩa là gì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích và thú vị nhất.
Xem thêm »
Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Giải đáp: Trực giác là gì? 1001 điều thú vị có thể bạn chưa biết

Trực giác là gì? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người về một khả năng vô hình của con người nhưng lại có hiệu quả trong việc ứng phó mọi vấn đề công việc, cuộc sống. Vậy trực giác đến từ đâu? Người có trực giác tốt là người như thế nào, hợp nghề gì? Khi nào nên và không nên tin vào trực giác? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay qua những điều thú vị trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo và chiêm nghiệm.
Xem thêm »
Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Đừng bỏ lỡ những phần mềm quản lý nhân sự giúp công việc dễ thở, nhanh chóng hơn

Bạn đã biết các loại phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả? Hãy cùng job3s khám phá ngay. Đối với những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống nhân viên thường rất ít. Vì vậy, công việc quản lý cũng diễn ra khá đơn giản, dễ dàng. Thế nhưng trong một tổ chức có khối lượng nhân sự khổng lồ, đòi hỏi bạn cần phải có phần mềm quản lý nhân sự.
Xem thêm »
Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Top 2 mẫu kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh ấn tượng, thu hút học viên

Việc xây dựng một kịch bản telesale trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Vậy cách xây dựng kịch bản như thế nào? Có những mẫu kịch bản sale trung tâm tiếng Anh nào hay để thu hút học viên? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay.
Xem thêm »
Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Bật mí các câu phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh quen thuộc thường gặp

Phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện bắt buộc ứng viên nào cũng phải trải qua. Vì vậy trước khi tiến hành gặp gỡ nhà tuyển dụng, bạn đừng quên tham khảo câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Job3s đã giúp bạn tổng hợp lại những câu mà người phỏng vấn thường hỏi nhất, bạn hãy lưu lại ngay.
Xem thêm »
Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự vị trí quan trọng nhất nhì trong công ty

Công việc của giám đốc nhân sự là gì? Điều tiên quyết để một doanh nghiệp thành công và vươn xa đó chính là yếu tố con người. Để quản lý tốt nhân lực, doanh nghiệp cần phải có một người giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và tâm lý. Trong bài chia sẻ này, job3s sẽ mô tả chi tiết về vị trí giám đốc nhân sự. Nếu bạn thấy mình có khả năng và phù hợp với vị trí này thì hãy ứng tuyển ngay.
Xem thêm »
Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Giải mã thắc mắc: Ngành quản trị nhân lực học trường nào?

Ngành quản trị nhân lực học trường nào là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Việc chọn ngôi trường có chương trình đào tạo hay, phù hợp với khả năng, định hướng của bản thân sẽ giúp bạn yên tâm để theo học suốt 4 năm cũng như tự hào khi cầm bằng cấp trên tay. Top 7 ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị nhân lực dưới đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
Xem thêm »
Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Người lao động là gì và quyền của người lao động như thế nào? Hiện nay, rất nhiều người lao động không nắm được quyền lợi, cũng như các nghĩa vụ cần thực hiện. Người lao động cần hiểu rõ các nội dung này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Xem thêm »
Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

Muốn trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp bạn cần trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuyết phục khách hàng và một ngoại hình thu hút. Đồng thời, bạn cần xác định rõ lĩnh vực bạn muốn tư vấn để có những kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về nghề tư vấn.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat