Công chức là gì? Phân biệt giữa cán bộ và công chức rõ nhất

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Hai, 08/04/2024 22:06:00 +07:00
Khái niệm công chức là gì? Hiểu được vị trí của công chức trong bộ máy Nhà nước bạn sẽ hiểu vì sao đây là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp của nhiều người.

1. Công chức là gì?

Khái niệm công chức đã được đề cập rất rõ ràng trong khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

Từ khái niệm đó có thể hiểu một cách đơn giản, công chức là công dân Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, chức vụ trong biên chế Nhà nước và hưởng lương từ biên chế Nhà nước.

Khái niệm công chức là gì được giải thích trong Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019)
Khái niệm công chức là gì được giải thích trong Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019)

Đối chiếu với quy định chi tiết trong Nghị định 06/2010/NĐ-CP, công chức hiện đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị cụ thể dưới đây:

 • Cơ quan, đơn vị thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Văn phòng Chủ tịch nước

 • Văn phòng Quốc hội

 • Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

 • Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số tổ chức được thành lập bởi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 • Các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện

 • Hệ thống Tòa án nhân dân

 • Hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân

 • Cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh.

 • Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân

 • Cơ quan, đơn vị của Công an nhân dân

Ngạch là thuật ngữ gắn liền với khái niệm công chức là gì, hiểu một cách đơn giản thì đây là thuật ngữ chỉ thứ bậc khác nhau về năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

2. Phân loại công chức

Việc phân loại công chức được thực hiện dựa trên 2 tiêu chí chính là:

Theo ngạch công chức, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm:

 • Loại A: Công chức mang ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

 • Loại B: Công chức mang ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

 • Loại C: Công chức mang ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

 • Loại D: Ngạch cán sự hoặc tương đương, ngạch nhân viên.

Theo vị trí công tác, bao gồm:

 • Công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

 • Công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

Có nhiều tiêu chí để phân loại công chức
Có nhiều tiêu chí để phân loại công chức

3. Điều kiện để trở thành công chức

Có 2 hình thức chính để trở thành công chức hiện nay là thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Riêng đối với trường hợp xét tuyển chỉ áp dụng đối với người đáp ứng điều kiện trở thành công chức, đồng thời cam kết tình nguyện làm việc ở các khu vực gồm biên giới, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số với thời gian tối thiểu từ 5 năm trở lên.

Các trường hợp còn lại đều tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển. Ngoài 2 trường hợp trên, còn có thể tiếp nhận một số trường hợp vào làm công chức nếu đáp ứng yêu cầu tại khoản 3, khoản 4 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

Dù với trường hợp nào, người tham gia ứng tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên.

 • Có đơn dự tuyển trở thành công chức.

 • Có lý lịch rõ ràng.

 • Có chứng chỉ, văn bằng phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 • Có phẩm chất chính trị tốt.

 • Có phẩm chất đạo đức tốt.

 • Có đầy đủ sức khỏe để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

 • Không thuộc các trường hợp không được tham gia đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

 • Đáp ứng các điều kiện khác tùy thuộc vào vị trí dự tuyển.

Biết được điều kiện trở thành công chức là gì sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt hơn trước khi nộp hồ sơ dự tuyển
Biết được điều kiện trở thành công chức là gì sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt hơn trước khi nộp hồ sơ dự tuyển

Hàng năm cơ quan Nhà nước có nhu cầu sẽ có thông báo tuyển dụng công chức, nếu đáp ứng các điều kiện trên, bạn có thể gửi hồ sơ dự tuyển. Ứng viên qua vòng hồ sơ sẽ trải qua 2 vòng thi như sau:

Vòng thi thứ nhất: Trắc nghiệm, với 3 phần gồm:

 • Kiến thức chung về lý luận về Nhà nước: gồm 60 câu.

 • Ngoại ngữ: 30 câu.

 • Tin học: 30 câu hỏi.

Ứng viên đủ điều kiện theo quy định có thể được miễn phần thi ngoại ngữ và tin học.

Vòng thi thứ 2: Bài thi về nghiệp vụ chuyên ngành

Vòng này có thể phỏng vấn hoặc thi viết tùy theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong đó nếu thi phỏng vấn là 30 phút và thi viết 180 phút.

4. Sự khác nhau giữa cán bộ, công chức là gì?

Muốn biết sự khác nhau giữa cán bộ, công chức là gì cần xem xét dựa trên các yếu tố như khái niệm, chế độ làm việc, chế độ tiền lương và hình thức tuyển dụng.

Dưới đây là một số tiêu chí giúp bạn phân biệt cán bộ và công chức:

Tiêu chí

Cán bộ

Công chức

Khái niệm

Là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm để giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan Nhà nước, làm việc theo biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Là công dân Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, chức vụ trong biên chế Nhà nước và hưởng lương từ biên chế Nhà nước.

Địa điểm công tác

- Cơ quan Nhà nước

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

- Cơ quan Nhà nước

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

- Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân

- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân

Chế độ làm việc

- Thông qua bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm.

- Làm việc theo nhiệm kỳ.

- Thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm.

- Làm việc theo ngạch, chức vụ hoặc chức danh, làm việc công vụ có tính chất thường xuyên.

Thuộc biên chế

Thời gian tập sự

Không có

- Với công chức loại C: 12 tháng

- Với công chức loại D: 6 tháng

Hợp đồng làm việc

Không có

Không có

Tiền lương

Ngân sách Nhà nước

Ngân sách Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp

Không cần phải đóng

Không cần phải đóng

Hình thức kỷ luật

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Cách chức

- Bãi nhiệm

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Hạ bậc lương

- Giáng chức

- Cách chức

- Buộc thôi việc

Ví dụ

- Thủ tướng Chính phủ

- Chánh án TAND tối cao

- Bí thư Đảng ủy

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Kiểm sát viên

- Thẩm phán

- Viện trưởng Viện Kiểm sát

- Chánh án

- Chủ tịch UBND cấp huyện

Nhìn vào những tiêu chí trên có thể thấy bên cạnh những điểm tương đồng, cán bộ và công chức có nhiều điểm khác nhau, trong đó nổi bật nhất là hình thức tuyển dụng.

Điểm khác nhau giữa cán bộ và công chức nằm ở vị trí, nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước
Điểm khác nhau giữa cán bộ và công chức nằm ở vị trí, nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước

5. Cách xác định lương của công chức

Công chức không làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nên cách tính lương cũng có nhiều điểm khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, tiền lương của công chức vẫn được xác định theo bậc lương, ngạch làm việc và lương cơ sở. Tuy nhiên kể từ 1/7/2024, khi các chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 chính thức có hiệu lực và đi vào áp dụng, cách tính lương của công chức sẽ có nhiều điểm thay đổi.

Dưới đây là cách tính tiền lương của công chức:

* Cách tính tiền lương cho công chức trước ngày 1/7/2024

Tiền lương của công chức = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

 • Lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính lương cho cán bộ, công chức và viên chức. Quy định về mức lương cơ sở sẽ do Chính phủ ký quyết định ban hành hàng năm dựa trên tình hình thực tế về kinh tế và xã hội. 1.800.000 đồng/tháng vẫn là mức lương cơ sở được áp dụng tính đến thời điểm hiện tại.

 • Hệ số lương là hệ số thể hiện sự chênh lệch về mức lương dựa trên các yếu tố về năng lực, trình độ, bằng cấp. Công chức càng có trình độ cao thì hệ số lương càng cao. Hệ số lương hiện nay vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

* Cách tính tiền lương cho công chức từ ngày 1/7/2024

Khi quy định mới về cải cách tiền lương có hiệu lực, mức lương của công chức sẽ được xác định theo công thức sau:

Tiền lương của công chức = Lương cơ bản + phụ cấp

Trong đó:

 • Lương cơ bản sẽ chiếm 70% tổng quỹ lương sử dụng để chi trả cho công chức

 • Phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương

Hàng năm, công chức còn có thể được hưởng thêm khoản tiền thưởng, chiếm 10% quỹ lương của năm.

Cách tính lương của công chức hiện có nhiều sự điều chỉnh
Cách tính lương của công chức hiện có nhiều sự điều chỉnh

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc cải cách tiền lương như vậy sẽ giúp cho không chỉ công chức mà còn bao gồm cả cán bộ và viên chức có cơ hội nâng cao thu nhập.

Điều này cũng là xu thế tất yếu hiện nay, khi mà cơ chế tính lương cũ đã không còn phù hợp, khó có thể đảm bảo được đời sống ổn định cho người lao động. Việc cải cách tiền lương cũng tạo ra cơ chế đồng nhất giữa việc tính lương cho cán bộ, công nhân, viên chức với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thông thường.

6. Vì sao công chức không đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Mặc dù không làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc nhưng công chức vẫn được đảm bảo các quyền lợi cơ bản về bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của công chức hiện nay không có trích đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài bảo hiểm thất nghiệp, công chức vẫn được đảm bảo các chế độ còn lại của bảo hiểm xã hội
Ngoài bảo hiểm thất nghiệp, công chức vẫn được đảm bảo các chế độ còn lại của bảo hiểm xã hội

Bởi theo quy định của Luật Việc làm 2013, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động làm việc theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Do công chức làm việc theo quyết định tuyển dụng của Nhà nước nên không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Còn các chế độ khác liên quan đến bảo hiểm xã hội công chức vẫn sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Công chức là vị trí mà nhiều người hướng đến trong sự nghiệp, hy vọng những thông tin trong bài viết trên giúp bạn nắm được điều kiện trở thành công chức là gì, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để đạt được vị trí này.

Xem thêm:

Danh sách việc làm, tuyển dụng các tỉnh thành
Việc làm Hưng Yên Việc làm An Giang
Việc làm Khánh Hòa Việc làm Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc làm Kiên Giang Việc làm Bắc Giang
Việc làm Kon Tum Việc làm Bạc Liêu
Việc làm Lai Châu Việc làm Bắc Ninh
Việc làm Lâm Đồng Việc làm Bắc Kạn
Việc làm Lạng Sơn Việc làm Bến Tre
Việc làm Lào Cai Việc làm Bình Định
Việc làm Long An Việc làm Bình Dương
Việc làm Nam Định Việc làm Bình Phước
Việc làm Nghệ An Việc làm Bình Thuận
Việc làm Ninh Bình Việc làm Cà Mau
Việc làm Ninh Thuận Việc làm Cần Thơ
Việc làm Phú Thọ Việc làm Cao Bằng
Việc làm Phú Yên Việc làm Đà Nẵng
Việc làm Quảng Bình Việc làm Đắk Lắk
Việc làm Quảng Nam Việc làm Đắk Nông
Việc làm Quảng Ngãi Việc làm Điện Biên
Việc làm Quảng Ninh Việc làm Đồng Nai
Việc làm Quảng Trị Việc làm Đồng Tháp
Việc làm Sóc Trăng Việc làm Gia Lai
Việc làm Sơn La Việc làm Hà Giang
Việc làm Tây Ninh Việc làm Hà Nam
Việc làm Thái Bình Việc làm Hà Nội
Việc làm Thái Nguyên Việc làm Hà Tĩnh
Việc làm Thanh Hóa Việc làm Hải Dương
Việc làm Thừa Thiên Huế Việc làm Hải Phòng
Việc làm Tiền Giang Việc làm Hậu Giang
Việc làm TP Hồ Chí Minh Việc làm Hòa Bình
Việc làm Trà Vinh Việc làm Vĩnh Long
Việc làm Tuyên Quang Việc làm Vĩnh Phúc
Việc làm quốc tế Việc làm Yên Bái
Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat