Ngạch công chức là gì? Làm sao để nâng ngạch công chức?

Đóng góp bởi:   CEO Tony Vũ
Thứ Sáu, 12/04/2024 21:40:00 +07:00
Biết được điều kiện để nâng ngạch công chức là gì giúp cho công chức nâng cao thu nhập. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phân loại ngạch công chức, cũng như hướng dẫn thủ tục thi nâng ngạch.

1. Ngạch công chức là gì?

Khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 đã đưa ra khái niệm về ngạch công chức như sau:

Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Là quy định dành riêng cho công chức, ngạch công chức được sử dụng để bổ nhiệm, phân loại cá nhân được tuyển dụng vào vị trí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cá nhân sau khi vượt qua vòng thi tuyển và quá trình tập sự, hoặc vượt qua kỳ thi nâng ngạch sẽ được bổ nhiệm vào ngạch tương ứng, đồng thời sẽ được xếp lương cho phù hợp với vị trí làm việc.

Khái niệm ngạch công chức là gì vô cùng quen thuộc với những ai đang công tác và có ý định làm Nhà nước
Khái niệm ngạch công chức là gì vô cùng quen thuộc với những ai đang công tác và có ý định làm Nhà nước

1.1. Phân loại ngạch công chức

Theo Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) thì ngạch công chức hiện nay được phân chia thành:

 • Chuyên viên cao cấp và tương đương

 • Chuyên viên chính và tương đương

 • Chuyên viên và tương đương

 • Cán sự và tương đương

 • Nhân viên

 • Ngạch công chức khác theo quy định của Chính phủ

Dựa vào các ngạch trên, người ta tiếp tục phân loại công chức thành công chức loại A, loại B, loại C và loại D.

Đặc biệt, trong lần sửa đổi mới đây nhất vào năm 2019, đã bổ sung thêm 1 ngạch mới là ngạch khác do Chính phủ quy định, chính thức nâng số ngạch hiện nay từ 5 lên 6 ngạch so với quy định năm 2008.

Việc phân loại ngạch công chức có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong việc xếp lương cho công chức
Việc phân loại ngạch công chức có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong việc xếp lương cho công chức

Xem thêm: Công chức là gì? Phân biệt giữa cán bộ và công chức rõ nhất

1.2. Danh mục mã ngạch mới nhất

Ngạch công chức hiện nay phân bổ trong rất nhiều ngành như hành chính, kế toán, thanh tra, hải quan, ngân hàng, thuế, thi hành án dân sự, kiểm toán nhà nước, dự trữ quốc gia, quản lý thị trường, văn thư, nông nghiệp…

Đối với mỗi ngành, mỗi công việc sẽ có các mã ngạch khác nhau, tương ứng với từng loại công chức. Dưới đây là 6 bảng mã của từng loại công chức, cụ thể như sau:

Bảng 1: Danh mục mã ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (xếp lương cho công chức loại A3, loại A3.1)

Danh mục bảng mã ngạch công chức loại A3, loại A3.1
Danh mục bảng mã ngạch công chức loại A3, loại A3.1

Bảng 2: Danh mục mã ngạch chuyên viên chính và tương đương (xếp lương cho công chức loại A2, loại A2.1)

Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A3, loại A3.1
Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A3, loại A3.1

Bảng 3: Bảng danh mục mã ngạch chuyên viên và tương đương (Xếp lương cho công chức loại A1)

Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A1
Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A1

Bảng 4: Danh mục mã ngạch cán sự và tương đương (xếp lương cho công chức loại A0)

Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A0
Bảng danh mục mã ngạch công chức loại A0

Bảng 5: Bảng danh mục mã ngạch nhân viên (xếp lương cho công chức loại B)

Bảng mã ngạch công chức loại B
Bảng mã ngạch công chức loại B

Bảng 6: Mã ngạch khác do Chính phủ quy định

Mã ngạch cho công chức loại C1
Mã ngạch cho công chức loại C1

2. Khi nào công chức được nâng ngạch?

Hiểu một cách đơn giản thì nâng ngạch công chức là việc công chức được nâng lên ngạch cao hơn so với ngạch đang giữ hiện tại, khi đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn, vượt qua kỳ thi nâng ngạch hoặc được xét nâng ngạch theo quy định.

Trong quá trình làm việc, dựa trên quy định về cơ cấu tổ chức và nhu cầu thực tế, cơ quan, tổ chức và đơn vị sẽ tổ chức các kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Khi đó công chức có thể căn cứ vào điều kiện và tình hình của mình để đăng ký thi nâng ngạch.

Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp, công chức đều có thể thi hoặc được xét nâng ngạch. Việc nâng ngạch công chức chỉ có thể thực hiện khi đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện để được nâng ngạch công chức là gì và được quy định ở đâu?

Quy định về nâng ngạch hiện nay được hướng dẫn cụ thể tại Điều 30 và Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Có 2 hình thức để nâng ngạch công chức là thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Điều kiện để ứng viên có thể nâng ngạch trong từng trường hợp cụ thể là:

2.1. Đối với trường hợp dự thi nâng ngạch

Người dự thi nâng ngạch công chức phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

 • Được đánh giá và xếp loại chất lượng công việc ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thời gian tính trong năm công tác liền kề ngay trước năm dự thi.

 • Phẩm chất chính trị và đạo đức được đánh giá tốt.

 • Hiện đang không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện các biện pháp liên quan đến kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

 • Trình độ chuyên môn, năng lực và nghiệp vụ đáp ứng đủ yêu cầu, có khả năng đảm đương được nhiệm vụ của vị trí tương ứng với ngạch cao hơn trong cùng ngành chuyên môn.

 • Có văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ phù hợp và đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch dự thi.

 • Có thời gian công tác tối thiểu phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi.

Đặc biệt đối với yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu, có 2 trường hợp như sau:

 • Nếu trước khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào vị trí hiện tại, công chức đã làm việc ở vị trí yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp và thời gian đó đã được tính làm căn cứ xếp lương cho vị trí ngạch công chức đang hiện giữ thì được tính là tương đương với ngạch công chức hiện giữ.

 • Đối với trường hợp có thời gian tương đương cần đáp ứng yêu cầu có ít nhất đủ 12 tháng giữ ngạch dưới liền kề với ngạch công chức có dự định thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Biết được điều kiện nâng ngạch công chức là gì sẽ giúp cho bạn biết mình cần chuẩn bị giấy tờ gì
Biết được điều kiện nâng ngạch công chức là gì sẽ giúp cho bạn biết mình cần chuẩn bị giấy tờ

2.2. Đối với trường hợp xét nâng ngạch

Để được xét nâng ngạch, công chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây thì được xét nâng ngạch:

 • Được đánh giá và xếp loại chất lượng công việc ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thời gian tính trong năm công tác liền kề ngay trước năm dự thi.
 • Phẩm chất chính trị và đạo đức được đánh giá tốt.

 • Hiện đang không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện các biện pháp liên quan đến kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

 • Trình độ chuyên môn, năng lực và nghiệp vụ đáp ứng đủ yêu cầu, có khả năng đảm đương được nhiệm vụ của vị trí tương ứng với ngạch cao hơn trong cùng ngành chuyên môn.

 • Có văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ phù hợp và đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch dự thi.

Bên cạnh đó, công chức phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

 • Có thành tích xuất sắc khi hoạt động công vụ và trong thời gian giữ ngạch hiện tại, đã được ghi nhận bởi cấp có thẩm quyền.

 • Được bổ nhiệm để giữ chức vụ quản lý hoặc lãnh đạo, gắn liền với yêu cầu của vị trí công tác.

Tiêu chí để đánh giá cá nhân có thành tích hoạt động công vụ xuất sắc sẽ dựa trên các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thành tích thực đạt được trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau:

Yêu cầu để được đánh giá là có thành tích hoạt động công vụ xuất sắc
Yêu cầu để được đánh giá là có thành tích hoạt động công vụ xuất sắc

Xem thêm: Viên chức là gì? Cách tính lương viên chức từ 1/7 có gì mới?

3. Hồ sơ cần chuẩn bị để nâng ngạch công chức

Khi đã đáp ứng các điều kiện trên, công chức cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Sơ yếu lý lịch dành cho công chức theo quy định. Thời hạn lập chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ thi hoặc xét nâng ngạch.

 • Bản đánh giá, nhận xét của người đứng đầu tổ chức, cơ quan với các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện về yêu cầu, tiêu chuẩn dự thi.

 • Bản sao các loại chứng chỉ, văn bằng và giấy tờ cần thiết dựa trên yêu cầu của ngạch công chức dự thi.

 • Một số loại giấy tờ khác theo yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Trong cả 2 trường hợp là dự thi và xét nâng ngạch, công chức đều phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên.

Riêng với trường hợp xét nâng ngạch, công chức còn cần chuẩn bị thêm bản sao của các loại văn bản chứng minh mình đủ điều kiện nâng ngạch, ví dụ như bản sao của bằng khen.

4. Một số câu hỏi liên quan đến ngạch công chức

Dưới đây là một số băn khoăn mà nhiều người gặp phải trong quá trình thi hoặc xét nâng ngạch:

4.1. Thi nâng ngạch có mất tiền không?

Theo quy định hiện nay, khi thi nâng ngạch công chức, thí sinh phải nộp lệ phí. Mức lệ phí phụ thuộc vào hạng nâng ngạch và số lượng thí sinh. Mức phí này hiện nay được quy định tại Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

 • 1.400.000 đồng/thí sinh/lần nếu có dưới 50 thí sinh dự thi.

 • 1.300.000 đồng/thí sinh/lần nếu có từ 50 đến dưới 100 thí sinh dự thi.

 • 1.200.000 đồng/thí sinh/lần nếu có từ 100 thí sinh dự thi trở lên.

Đối với trường hợp thi nâng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:

 • 700.000 đồng/thí sinh/lần nếu có dưới 50 thí sinh dự thi.

 • 600.000 đồng/thí sinh/lần nếu có từ 50 đến dưới 100 thí sinh dự thi.

 • 500.000 đồng/thí sinh/lần nếu có từ 100 thí sinh dự thi trở lên.

Đối với trường hợp phúc khảo kết quả bài thi: 150.000 đồng/bài thi.

Khi thi nâng ngạch công chức, thí sinh phải nộp lệ phí dự thi
Khi thi nâng ngạch công chức, thí sinh phải nộp lệ phí dự thi

4.2. Thi nâng ngạch sau bao lâu thì biết kết quả?

Trong hướng dẫn tại Điều 39 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tổ chức thi nâng ngạch công chức thì trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm hoàn tất quá trình chấm thi, công chức sẽ nhận được kết quả công bố từ Hội đồng chấm chi. Thông tin này sẽ được công khai để các thí sinh tham dự có thể dễ dàng theo dõi.

Kể từ thời điểm thông báo kết quả, công chức có thời gian 15 ngày để tiến hành phúc khảo bài dự thi. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ thời điểm hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Sau khi kết quả phúc khảo được công bố, chậm nhất trong thời gian 5 ngày, danh sách trúng tuyển sẽ được kiểm tra lại lần cuối và tiến hành phê duyệt. Kể từ thời điểm được phê duyệt, chậm nhất là 5 ngày sau công chức dự thi sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về việc có trúng tuyển hay không.

Chậm nhất sau là sau 50 ngày kể từ thời điểm chấm xong bài thi, thí sinh sẽ biết kết quả
Chậm nhất sau là sau 50 ngày kể từ thời điểm chấm xong bài thi, thí sinh sẽ biết kết quả

Do đó, kể từ thời điểm chấm xong bài thi, nếu không có thí sinh phúc khảo thì sau 20 ngày sẽ biết kết quả nâng ngạch. Còn nếu có thí sinh phúc khảo thì sau 50 ngày sẽ biết được kết quả nâng ngạch.

Khái niệm ngạch công chức là gì không quá khó hiểu, tuy nhiên bạn cần tìm hiểu thật kỹ về lộ trình phát triển, điều kiện nâng ngạch để có thể xây dựng định hướng phù hợp, nâng cao khả năng thăng tiến của bản thân trong tương lai.

Danh sách việc làm, tuyển dụng các tỉnh thành
Việc làm Hưng Yên Việc làm An Giang
Việc làm Khánh Hòa Việc làm Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc làm Kiên Giang Việc làm Bắc Giang
Việc làm Kon Tum Việc làm Bạc Liêu
Việc làm Lai Châu Việc làm Bắc Ninh
Việc làm Lâm Đồng Việc làm Bắc Kạn
Việc làm Lạng Sơn Việc làm Bến Tre
Việc làm Lào Cai Việc làm Bình Định
Việc làm Long An Việc làm Bình Dương
Việc làm Nam Định Việc làm Bình Phước
Việc làm Nghệ An Việc làm Bình Thuận
Việc làm Ninh Bình Việc làm Cà Mau
Việc làm Ninh Thuận Việc làm Cần Thơ
Việc làm Phú Thọ Việc làm Cao Bằng
Việc làm Phú Yên Việc làm Đà Nẵng
Việc làm Quảng Bình Việc làm Đắk Lắk
Việc làm Quảng Nam Việc làm Đắk Nông
Việc làm Quảng Ngãi Việc làm Điện Biên
Việc làm Quảng Ninh Việc làm Đồng Nai
Việc làm Quảng Trị Việc làm Đồng Tháp
Việc làm Sóc Trăng Việc làm Gia Lai
Việc làm Sơn La Việc làm Hà Giang
Việc làm Tây Ninh Việc làm Hà Nam
Việc làm Thái Bình Việc làm Hà Nội
Việc làm Thái Nguyên Việc làm Hà Tĩnh
Việc làm Thanh Hóa Việc làm Hải Dương
Việc làm Thừa Thiên Huế Việc làm Hải Phòng
Việc làm Tiền Giang Việc làm Hậu Giang
Việc làm TP Hồ Chí Minh Việc làm Hòa Bình
Việc làm Trà Vinh Việc làm Vĩnh Long
Việc làm Tuyên Quang Việc làm Vĩnh Phúc
Việc làm quốc tế Việc làm Yên Bái
Bài viết liên quan
Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì? Cách học ngữ pháp hiệu quả cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp là gì là một khái niệm quan trọng cần tìm hiểu khi học một ngôn ngữ. Ngữ pháp không chỉ là cấu trúc của ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và sự giao tiếp thành công. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm ngữ pháp trong bài viết chi tiết dưới đây.
Xem thêm »
Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích khi đầu tư quỹ ETF

Quỹ tài chính ETF không còn xa lạ đối với ai có ý định đầu tư sinh lời ở thị trường chứng khoán. Vậy quỹ tài chính ETF là gì, hoạt động như thế nào, có ưu điểm và nhược điểm gì? Nếu đang là nhà đầu tư hoặc có ý định đầu tư, bạn cần hiểu rõ về loại quỹ này để có quyết định sáng suốt.
Xem thêm »
Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Những câu nói xin nghỉ học hay nhất dễ thuyết phục dễ thông cảm

Tham khảo ngay những câu nói xin nghỉ học hay nhất để nhận được sự thông cảm từ thầy cô. Không ít những bạn học sinh, sinh viên cảm thấy thấy lo lắng và bối rối vì không biết nên thuyết phục giáo viên hay giảng viên của mình như thế nào để được xin nghỉ học. Dưới đây là những câu nói xin nghỉ học hay nhất bạn có thể tham khảo và sử dụng trong những tình huống phù hợp của bản thân.
Xem thêm »
10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

10 việc làm online tại nhà uy tín, an toàn HOT nhất không cần vốn

Với sự đa dạng và linh hoạt, các việc làm online tại nhà uy tín giúp bạn tận dụng thời gian rảnh rỗi mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển. Job3s đã tổng hợp 10+ việc làm online uy tín, an toàn nhất hiện nay để bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính của riêng bạn.
Xem thêm »
Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Bí quyết viết lời mở đầu báo cáo thực tập lôi cuốn và mẫu tham khảo

Lời mở đầu báo cáo thực tập dù chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc tạo ấn tượng ban đầu với giảng viên. Vậy làm thế nào để tạo nên lời mở đầu thu hút và lôi cuốn? Job3s sẽ gợi ý các mẫu lời mở đầu sáng tạo trong bài viết này giúp báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao.
Xem thêm »
Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí gì, làm sao để dễ dàng trúng tuyển?

Bạn đang có ý định tìm việc tại quận 12 nhưng không biết các công ty ở quận 12 tuyển dụng những vị trí nào? Điều kiện công việc như thế nào, liệu bạn có phù hợp hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau, job3s sẽ giúp bạn hiểu rõ tất tần tật về vấn đề này, hãy cùng theo dõi ngay.
Xem thêm »
Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu đơn giản, dễ hiểu, ai cũng tính được

Công thức tính cán cân xuất nhập khẩu có thể giúp nhận biết nền kinh tế của một quốc gia có phát triển hay không. Tuy nhiên xưa nay, hầu như mọi người đều cho rằng, đây là công thức cực kỳ khó hiểu và khó tính. Bạn cũng đồng tình với quan điểm này? Mời bạn cùng job3s tham khảo ngay cách tính đơn giản nhất trong bài hướng dẫn sau.
Xem thêm »
Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào? Top 4 trường tốt nhất ở TPHCM

Ngành tài chính ngân hàng học trường nào là vấn đề rất được quan tâm trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học. Đây là ngành học liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài chính, sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, trong nhiều năm, ngành này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh rất lớn. Vậy những trường nào chuyên đào tạo ngành học này và có chất lượng đầu ra tốt nhất? Mời bạn cùng job3s tìm hiểu.
Xem thêm »
Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Kỹ sư cơ khí làm gì? Cơ hội việc làm lương cao không nên bỏ lỡ

Cơ khí được xem là xương sống của các ngành công nghiệp và kỹ sư cơ khí chính là một vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành. Vị trí này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của kinh tế, xã hội. Cùng job3s tìm hiểu chi tiết về ngành này, các công việc, cơ hội nghề nghiệp, lương bổng… Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về ngành cũng như các cơ hội tiềm năng của nó.
Xem thêm »
Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng từ A- Z

Sơ đồ quy trình phục vụ nhà hàng là nền tảng để đưa ra tiêu chuẩn, quy định làm việc dành cho nhân viên, đảm bảo hoạt động phục vụ tại nhà hàng được chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, ấn tượng của thực khách ngay từ lần đầu là rất quan trọng, quyết định đến những lần quay trở lại về sau. Ấn tượng này không chỉ được tạo ra bởi những món ăn ngon, không gian đẹp mà cách phục vụ của nhân viên cũng rất quan trọng.
Xem thêm »

Mẫu CV hot theo ngành nghề

Back to top

Job3s có thể giúp gì cho bạn?
chat